Офіційний веб-портал
Чернігівської міської ради

Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія сайту
Знайти
12 лютого 2024 р.

Секретар Чернігівської міської ради

Ломако Олександр Анатолійович

Біографічна довідка


Адреса: 14000, м. Чернігів, вул.Магістратська, 7
Приймальня: каб. 48 
Телефон: (0462) 67-50-99 

 

Основні функції та напрямки роботи:

Забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади у м. Чернігові, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади, організовує роботу міської ради та її виконавчого комітету, забезпечує виконання покладених на органи місцевого самоврядування завдань і здійснення ними своїх повноважень, несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому повноважень.

Представляє територіальну громаду, міську раду та її виконавчий комітет у відносинах із державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до чинного законодавства України.

Скликає сесії міської ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій міської ради і головує на пленарних засіданнях ради. Організовує підготовку сесій міської ради, питань, що вносяться на розгляд ради, забезпечує своєчасне доведення рішень міської ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням.

Забезпечує підготовку та розгляд міською радою проєктів програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, бюджету Чернігівської міської територіальної громади та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання, оприлюднення затверджених радою програм, бюджету та звітів про їх виконання.

У межах чинного законодавства України координує діяльність постійних та інших комісій міської ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.

Головує на засіданнях погоджувальної ради представників депутатських груп і фракцій. Сприяє депутатам міської ради у здійсненні їх повноважень.

Очолює виконавчий комітет міської ради та головує на його засіданнях.

Вносить на розгляд міської ради пропозиції про затвердження заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, про кількісний і персональний склад виконавчого комітету міської ради, загальну структуру та чисельність виконавчих органів міської ради та витрати на їх утримання.

Призначає на посади та звільняє з посад керівників і працівників відділів, управлінь та керівників інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

Укладає від імені територіальної громади, міської ради та її виконавчого комітету договори відповідно до чинного законодавства України, а з питань, віднесених до компетенції ради, подає їх на затвердження міській раді.

Особисто підписує рішення ради та її виконавчого комітету.

У межах своєї компетенції видає розпорядження. Здійснює експертизу нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування.

Забезпечує виконання рішень міського референдуму, міської ради, її виконавчого комітету.

Є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним міською радою.

Координує діяльність виконавчих органів міської ради та організацій, установ у сфері грошово-кредитних відносин, бюджетній та податковій.

Забезпечує підготовку до розгляду міською радою проєктів бюджету Чернігівської міської територіальної громади та звіту про його виконання, змін до бюджету Чернігівської міської територіальної громади.

Сприяє в оприлюдненні затверджених міською радою відповідних програм, бюджету Чернігівської міської територіальної громади, звітів.

Координує роботу комісій з питань забезпечення наповнення бюджету Чернігівської міської територіальної громади, ефективного використання бюджетних коштів, розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Чернігівської міської територіальної громади.

Координує роботу щодо залучення додаткових надходжень до бюджету Чернігівської міської територіальної громади та підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів для виконання спільних проєктів із фінансування комунальних підприємств, установ та організацій, що стосуються спільних інтересів територіальної громади міста.

Бере участь у розробці балансу фінансових ресурсів міста, аналізує і визначає тенденції розвитку фінансової бази міста, підписує фінансові, розрахункові документи та документи обов'язкової звітності.

Діє від імені роботодавця при укладанні та розірванні трудових договорів, контрактів з керівниками підприємств, установ, організацій, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, а також контролює виконання умов трудових контрактів, укладених із такими керівниками.

Здійснює у межах своєї компетенції виконання положень Конституції України і чинного законодавства України про загальний військовий обов'язок та надзвичайні ситуації всіма посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, сприяє призову громадян на строкову військову службу, проведенню навчальних зборів військової підготовки.

У разі стихійного лиха, екологічних катастроф, епідемій, пожеж, інших надзвичайних подій забезпечує здійснення передбачених чинним законодавством України заходів, пов'язаних із підтриманням громадського порядку, рятуванням життя людей, захистом їхнього здоров'я і прав, збереженням матеріальних цінностей.

Забезпечує на відповідній території додержання чинного законодавства України щодо розгляду звернень громадян та їхніх об'єднань. Веде особистий прийом громадян.

Бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлених Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". Щорічно звітує перед міською радою про здійснення виконавчими органами міської ради державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

Звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади міста, а також повноваження міської ради та її виконавчих органів.

Не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою міста на відкритій зустрічі з громадянами.

Здійснює інші самоврядні повноваження міського голови, визначені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законодавчими актами України, якщо вони не відносяться до виключних повноважень міської ради або не віднесені міською радою до відання її виконавчих органів.

Безпосередньо спрямовує та координує діяльність патронатної служби.

Забезпечує:

 • інформаційну політику, спрямовану на відкритість та прозорість діяльності міської ради і її виконавчих органів;
 • встановлення та постійну підтримку партнерських зв’язків та співпрацю з іншими територіальними громадами та містами, у тому числі зарубіжних країн;
 • реалізацію програми розвитку міжнародних відносин;
 • презентацію інвестиційного потенціалу міста Чернігова з метою залучення інвестицій, додаткових джерел фінансування та інших коштів для реалізації перспективних проєктів.

Безпосередньо спрямовує і координує діяльність:

 Виконавчих органів Чернігівської міської ради:

 • фінансового управління;
 • відділу міжнародних відносин та інвестицій;
 • пресслужби.

Комунальних підприємств Чернігівської міської ради:

 • КП «Чернігівводоканал»;
 • КП «АТП-2528»;
 • КП «Зеленбуд»;
 • КП «Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування»;
 • КП «Чернігівбудінвест»;
 • КП «Міськсвітло»;
 • КП «Чернігівське тролейбусне управління»;
 • КП «Новозаводське»;
 • КП «Деснянське»;
 • КП «ЖЕК-10»;
 • КП «ЖЕК-13»;
 • КП «Паркування та ринок»;
 • КП «Муніципальна варта»;
 • КП «Ветеринарно-стерилізаційний центр "Крок до тварин"»;
 • КП «Телерадіоагентство "Новий Чернігів"»;
 • КП «Будинок книги»;
 • КП «Шкільне»;
 • КП «Міський Палац культури імені В’ячеслава Радченка»;
 • КП «Центральний парк культури та відпочинку»;
 • КП «Теплокомуненерго»;
 • КНП «Центр спортивної боротьби»;
 • КНП «Чернігівська міська лікарня № 2»;
 • КНП «Чернігівська міська лікарня № 3»;
 • КНП «Чернігівська міська лікарня № 4»;
 • КНП «Пологовий будинок»;
 • КНП «Сімейна поліклініка»;
 • КНП «Міська стоматологічна поліклініка»;
 • інших підприємств, організацій і установ комунальної власності підвідомчих галузей.

 У межах чинного законодавства України координує діяльність органів виконавчої влади:

 • міських служб, безпосередньо підпорядкованих міністерствам, іншим центральним органам державної виконавчої влади;
 • Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області з питань охорони громадського порядку, боротьби із злочинністю, міграційної служби.

Очолює організаційні комісії, комітети та ради, які створюються на виконання покладених обов’язків та повноважень.

Дає доручення та завдання заступникам міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради, посадовим особам та працівникам міської ради, структурних підрозділів міської ради та керівникам комунальних підприємств міської ради.

2023 рік

Оголошення щодо звітування за посиланням

Звіт в.о. міського голови Чернігова, секретаря міської ради за підсумками роботи Чернігівської міської ради за 2023 рік

Анонси та оголошення

Онлайн трансляції
Бюджет участі
Місто легенд
Створення ОСББ
Чернігів, купуй рідне!