Офіційний веб-портал
Чернігівської міської ради

Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія сайту
Знайти
21 жовтня 2010 р.

Рішення  виконавчого комітету Чернігівської міської ради народних депутатів від 1 грудня 1992 року №332 "Про герб міста Чернігова"

  Відповідно до рішення міської Ради народних депутатів від 12 листопада 1992 року "Про герб міста Чернігова" (16 сесії 21 скликання), Концепції герба міста Чернігова, що була прийнята 27 березня 1992 року на 11 сесії міської ради, виконком міської ради народних депутатів вирішив:
 

  1. Затвердити герб міста по опису та малюнку, які додаються.
  2. Питання про скасування рішення міської Ради депутатів трудящих від 25 березня 1969 року (1 сесія 12 скликання), яким був затверджений герб міста Чернігова, внести на розгляд чергової сесії міської Ради народних депутатів.

  Опис, трактування та історичне обґрунтування нової модифікації герба міста Чернігова


  Дана розробка герба міста Чернігова є результатом процесу вивчення, узагальнення та використання наявних історичних джерел для відтворення більш досконалої високохудожньої моделі герба.

   Основними причинами, що викликали необхідність створення нової модифікації історичного герба, є:

 

а) невисокий художній та виконавчих рівень існуючого зображення;

 

б) відсутність чітковираженої самобутності в існуючих зображеннях;
в) невідповідність сучасним загальноприйнятим вимогам геральдики;
г) відсутність пропорційної завершеності.


   При розробці нової варіації герба був зроблений аналіз та співставлення як загальнооб'єднуючих ознак в існуючих історичних зображеннях чернігівського герба та емблем, так і оцінка відмінних ознак.

   На підставі отриманих даних був створений збірний цілісний образ.

   Наступне художнє рішення дозволило створити зображення з більш яскраво вираженою самобутністю та історичністю. При цьому вдалося досягти художньої виразності, витонченості та пропорційної завершеності. Перевагою таких образотворчих рішень в геральдиці завжди було поєднання строгості та витонченості ліній.

   Історичний герб міста Чернігова представляє собою срібний гербовий щит, на фоні якого зображений чорний одноголовий орел зі специфічно розправленими крилами. Гордо витягнута шия, високо піднята голова, розкритий дзьоб з викидом язика символізують всепереможний та життєстверджуючий початок, силу, тріумф. Широко розставлені лапи, традиційні для зображення чернігівського орла, доповнюють загальне враження сили та відваги. В лівій лапі орла знаходиться золотий хрест, що символізує духовні основи, значення та вплив християнства у багатовіковому житті міста, одного з найбільш впливових духовних центрів нашої Вітчизни, який надав невичерпну плеяду подвижників православ'я. 

   Голову орла увінчує золота п'ятикінечна баштова (міська) корона – символ належності даного герба місту.

   Зображення чорного орла у чернігівському гербі має найбільш стійкий характер. Його древність засвідчує факт наявності зображення двоголового чорного орла ще в Х сторіччі в якості емблеми Чернігівського князівства. Гіпотетично відтворити історію появи орла в якості символу чернігівської землі може давньоруський героїчний билинний епос, де орел є віщим птахом.

   Існування орла як емблеми Чернігівського князівства підтверджується фактом зображення орла на оковці рога тура з кургану Чорна могила (Х ст.), а також зображення двоголового орла, висіченого з каменю на стінах кам'яних палат усипальниці чернігівських князів – Борисоглібському соборі, спорудженому в 1123 році чернігівським князем Давидом-Глібом Святославичем.

   На думку Б.О.Рибакова, билинний віщий птах – орел – вже в середині Х століття був зображений на священному ритоні. О.Ф.Шафонський, досліджуючи цей герб, відзначив давність його зображення: "Сей герб от самых российских князей до разорения татарского введен". 

   Є ще один доказ на користь існування орла в якості емблеми чернігівської землі. Так, генеалогічні дослідження показують, що чисельні нащадки чернігівського князя Святослава Ярославича, родоначальника династії Святослава, в своїх родових гербах у якості постійно присутньої емблеми мали чорного двоголового орла. Таким чином, викладені вище дані та їх аналіз свідчать на користь того, що емблемою чернігівського князівства ще в домонгольські часи було зображення чорного орла.

   Нашестя орд Батия загальмувало розвиток емблем та символів, однак не знищило їх зовсім. Подальший розвиток в якості емблеми чорний двоголовий орел отримав тільки при заснуванні Чернігівського воєводства.

   В 1633 році польський сейм затвердив Чернігівському воєводству герб – чорний орел. Як ми бачимо, давня емблема Чернігівського князівства виявилася настільки стійкою, що по проходженні декількох століть перейшла й була офіційно закріплена в якості основної емблеми в герб воєводства.

   В період після воз'єднання України з Росією поява вже одноголового орла, із хрестом у лівій лапі, датується 1672 роком. Трансформування двоголового орла в одноголового має своє логічне пояснення. Державний герб Російської держави з другої половини XV ст. в своєму зображенні має двоголового орла. Звісно, складна монархічна символіка державного герба, на думку герольд-майстрів, що займалися створенням нових та переглядом старих міських гербів, була неприйнятною для герба провінційного міста.

   З огляду на це, зображення двоголового орла в гербі Чернігова було замінено на одноголового.

   В наступні століття аж до подій жовтня 1917 року, чернігівський герб зазнає ряд модифікацій, але в основі зберігає смисловий зміст, атрибутику та кольорову символіку. При цьому кольорова символіка чернігівського герба залишалася стабільною на протязі всієї історії його існування і є найбільш органічною для нашого міста.

 

 

   Герб є офіційною емблемою міста, його патріотичним та історичним символом, що має міжнародний авторитет.

 

 

 

гербовий щит – срібний
оперення орла – чорне
хрест – золотий (жовтий)
корона – золота (жовта)
дзьоб – золотий (жовтий)
лапи – золоті (жовті)
язик – червоний
око – червоне
контур – чорний

Співвідношення сторін гербового щита 1 х 1,2.
 

 

  РІШЕННЯ виконавчого комітету Чернігівської міської ради народних депутатів від 18 січня 1993 року №24 "Про затвердження Положення про використання герба м. Чернігова"


   Виконком міської Ради народних депутатів вирішив:

 

 

 

   1. Затвердити Положення про використання герба м. Чернігова. (Положення додається).
   2. Контроль за дотриманням цього положення покласти на відділ культури міськвиконкому.

 

   ПОЛОЖЕННЯ про використання герба міста Чернігова


   Герб міста Чернігова є офіційною емблемою міста, його патріотичним та історичним символом.

   З дозволу міськвиконкому дозволяється використовувати зображення герба міста Чернігова для представницької та комерційної мети, реклами, маркірування товарів та послуг.

  Не допускаються перекручення пропорцій та елементів зображення, кольорової гами та тональної насиченості, внесення чужих елементів, невідповідність зображення в цілому, а також окремі елементи його несуть змістове навантаження та історичне обґрунтування

 

 

 

 

Анонси та оголошення

Онлайн трансляції
Бюджет участі
Місто легенд
Створення ОСББ
Чернігів, купуй рідне!