Офіційний веб-портал
Чернігівської міської ради

Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія сайту
Знайти
15 вересня 2020 р.

Інвестуйте у Чернігів

Оновлення від 15.06.2021

Чернігів підтвердив високі рівні кредитного та інвестиційного рейтингів

Рейтингове агентство «Credit Rating», за результатами проведеного аналізу, підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг м. Чернігова на рівні  uaA за Національною рейтинговою шкалою. Це означає, що місто характеризується високою кредитоспроможністю у порівнянні з іншими українськими позичальниками чи борговими інструментами.

Водночас Чернігів підтвердив свій високий рівень інвестиційної привабливості з оцінкою uaINV4. Місто «характеризується високим рівнем привабливості для здійснення інвестицій» - так вказано у сертифікаті, який міська рада отримала у червні.

Таким чином, Чернігів, у порівнянні з багатьма іншими, виглядає більш фінансово стабільним.

Згадані рейтинги ґрунтуються на результатах аналізу економічних та фінансових показників за 2020 рік, даних щодо демографічної ситуації, стану ринку праці, інформації відносно боргових зобов’язань міста, наявної в розпорядженні комунальної власності та перспективних планів на майбутнє.

Для складання рейтингу були використані матеріали Чернігівської міської ради та Держстату України, а також інша інформація, що є у розпорядженні рейтингового агентства та вважається надійною. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні «Credit Rating».

Довідково: Агентство «Кредит-Рейтинг» - перше в Україні (з 2001 року) спеціалізоване рейтингове агентство, що надає послуги з визначення незалежних рейтингових оцінок кредитоспроможності суб'єктів господарювання та органів місцевого самоврядування за Національною рейтинговою шкалою згідно зі стандартами OICV-IOSCO.

 

За  оцінюванням «Regional Doing Business. 2018». Чернігів посів 6-7 місце 
Чернігів піднявся  на 17 позицій у рейтингу 
Рейтинг оцінює легкість ведення бізнесу в усіх обласних центрах України. Його розробниками вдруге стали Офіс ефективного регулювання (BRDO) та Спілка Українських Підприємців (СУП).
Оцінювання проводилось за адаптованою методологією Світового банку на основі опитування підприємців. У фокусі дослідження 6 напрямків взаємодії підприємців із владою, а саме: створення підприємства, сплата місцевих податків; одержання дозволів на будівництво; оформлення земельної ділянки під об’єкт нерухомості; приєднання до електромережі, якість електронних сервісів. 
На позицію Чернігова вплинули високі результати у категоріях "Створення підприємства", "Одержання дозволів на будівництво" та "Оформлення земельної ділянки". Останні дві отримали найбільший прогрес.
Один із головних чинників такого поступу - місто зменшило розмір пайового внеску для промисловості практично до нуля. Тож підприємства можуть направляти кошти, що вивільнились, у розвиток.
У порівнянні з лідерами загального рейтингу Світового Банку DOING BUSINESS по деяким компонентам Чернігів має кращі показники Наприклад, щоб одержати дозвіл на будівництво, в Загребі (Хорватія) потрібно витратити 146 днів, в Алмати (Казахстан) – 123 дні, в Чернігові – лише 67 днів.

Топ-10 лідерів «Regional Doing Business. 2018»

 

Estimated by “Regional Doing Business. 2018. " Chernigov took 6-7th place

Chernigov rose to 17 positions in the ranking.

The rating evaluates the ease of doing business in all regional centers of Ukraine. The developers of the Office of Effective Regulation (BRDO) and the Union of Ukrainian Entrepreneurs became its developers.

The assessment was conducted using the World Bank's adapted methodology based on a survey of entrepreneurs. The focus of the study is 6 directions of interaction of entrepreneurs with the authorities, namely: establishment of an enterprise, payment of local taxes; obtaining building permits; registration of the land plot for the real estate object; connection to the grid, quality of electronic services.

Chernihiv position was influenced by high performance in the categories "Enterprise Creation", "Construction Permits" and "Land Plot Design". The last two have made the most progress.

One of the main factors behind this progress is that the city has reduced its share of the industry contribution to almost zero. Therefore, businesses can channel released funds to development.

Compared to the leaders of the World Bank's overall ranking, DOING BUSINESS for some components of Chernihiv performs better. For example, to obtain a building permit, it takes 146 days in Zagreb (Croatia), 123 days in Almaty (Kazakhstan), and only 67 days in Chernihiv.

Top 10 Leaders «Regional Doing Business. 2018»


Чернігів піднявся у кредитному та інвестиційному рейтингах
Місто Чернігів за результатами аналізу, проведеного рейтинговим агентством «Credit Rating», підвищило рівень інвестиційної привабливості до uaINV4. Це означає, що місто «характеризується високим рівнем привабливості для здійснення інвестицій» - так вказано у сертифікаті, який міська рада отримала цього тижня.
Одночасно Чернігів підвищив свій кредитний рейтинг до рівня uaBBB+. Таким чином місто у порівнянні з багатьма іншими виглядає більш фінансово стабільним.
Згадані рейтинги ґрунтуються на результатах аналізу економічних та фінансових показників за 2017-2018 роки, даних щодо демографічної ситуації, стану ринку праці, інформації відносно боргових зобов’язань міста, наявної в розпорядженні комунальної власності та перспективних планів на майбутнє.

Chernihiv has risen in credit and investment ratings

The city of Chernihiv has raised the level of investment attractiveness to uaINV4, according to the analysis conducted by Credit Rating. This means that the city is "characterized by a high level of attractiveness for investment" - as stated in the certificate the city council received this week.

At the same time, Chernihiv raised its credit rating to uaBBB +. Thus, the city looks more financially stable compared to many others.

The mentioned ratings are based on the analysis of economic and financial indicators for 2017-2018, data on the demographic situation, the state of the labor market, information on the city’s debt and long-term plans for the future.

 

Інвестиційна пропозиція

Будівництво сміттєпереробного заводу

Investment offer

Construction recycling plant

Місце

Site

Чернігів, мікрорайон Масани

Chernihiv, Masany microdistrict

Опис

Description

Середньодобова кількість приймання ТПВ складає близько 1615 метрів кубічних

The average daily amount of receiving solid waste is about 1615 cubic meters

Морфологічний склад ТПВ орієнтовно становить:

харчові відходи - 28%

полімери - 22%

папір, картон - 21%

деревина - 7%

змет з вулиць - 7%

скло - 6%

Інші відходи - 9%.

The morphological composition of MSW is approximately:

Food waste - 28%

Polymers - 22%

Paper, cardboard - 21%

Wood - 7%

Street trash - 7%

Glass - 6%

Other waste – 9 %

 

Інвестиційна пропозиція

Розвиток територій Центрального парку культури і відпочинку

 

Investment offer

Development of territories Central Park of Culture and Recreation

 

Місце

Site

Чернігів

Chernihiv

Опис

Description

Концепція реконструкції полягає у створенні 5 парків в одному:

The reconstruction concept is to create 5 parks in one:

Міського саду;

Тематичного парку атракціонів;

Спортивного парку (футбольного поля, стрітбол, міні-футбол, поля для тенісу і волейболу, зона боротьби, бігові доріжки, зона вуличних тренажерів, скейт-вело-ролер парк, памп-трек з композитними гірками);

Лісопарку;

Нової набережної.

City garden;

Theme amusement park;

Sports park (football field, streetball, futsal, tennis and volleyball fields, wrestling zone, treadmills, street fitness equipment zone, skate-bicycle-roller park, pomp track with composite slides);

 

Forest park;

New embankment.

 

 

 

Інвестиційна пропозиція

Палац спорту

Investment offer

Palace of Sport

Місце

Site

Чернігів

Chernihiv

Опис

Description

У палаці спорту передбачається функціонування:

The following will function in the sports palace:

Двох спортивних залів з трибунами для глядачів місткістю 1500-2000 місць для проведення навчально-тренувального процесу та спортивних заходів з ігрових видів спорту (баскетбол, волейбол, футбол), художньої гімнастики;

Плавального басейну з боковими трибунами на 2-3 ряди місць для глядачів;

Стрілецького тиру для стрільби кульової з малокаліберної та пневматичної зброї;

Медично-відновлювального центру;

Дитячо-юнацької спортивної школи.

Two sports halls with stands for spectators with a capacity of 1,500-2,000 seats for the educational process and sporting events in game sports (basketball, volleyball, football), rhythmic gymnastics;

 

Swimming pools with side stands for 2-3 rows of seats for spectators;

Shooting range for bullet shooting from small-caliber and pneumatic weapons;

Medical rehabilitation center;

Children and youth sports school.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Онлайн трансляції
Бюджет участі
Місто легенд
Створення ОСББ
Чернігів, купуй рідне!