Офіційний веб-портал
Чернігівської міської ради

Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія сайту
Знайти
4 жовтня 2016 р.

Розпорядження міського голови "Про заходи щодо забезпечення складання проекту міського бюджету на 2017 рік та прогнозу міського бюджету на 2018-2019 роки"


УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Чернігів

 23 вересня 2016 року                                                                                             № 307-р


Про заходи щодо забезпечення
складання проекту міського
бюджету на 2017 рік та прогнозу
міського бюджету на 2018-2019 роки


З метою своєчасного та якісного забезпечення формування проекту міського бюджету на 2017 рік та складання прогнозу міського бюджету на 2018-2019 роки, на підставі пункту 20 частини 3 статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до статей 21, 75, 76 та 77 Бюджетного кодексу України:

1. Покласти в основу розрахунків проекту міського бюджету на 2017 рік та прогнозу міського бюджету на 2018-2019 роки положення Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Основних напрямів бюджетної політики на 2017 рік (розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 478-р) з урахуванням проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік”.

2. Управлінню економічного розвитку міста Чернігівської міської ради надати фінансовому управлінню Чернігівської міської ради до 7 жовтня 2016 року:

2.1. прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку міста Чернігова на 2017 рік у розрізі основних галузей економіки з деталізацією показників, основні прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку міста Чернігова на 2018-2019 роки;

2.2. прогнозні показники з фонду оплати праці в цілому по місту Чернігову на 2017 рік і 2018-2019 роки.

3. Чернігівській об’єднаній державній податковій інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області надати фінансовому управлінню Чернігівської міської ради до 7 жовтня 2016 року детальні уточнені розрахунки прогнозного обсягу надходжень на 2017 рік та прогнозний обсяг надходжень на 2018-2019 роки таких податків і зборів (платежів):

податок та збір на доходи фізичних осіб;

податок на прибуток підприємств комунальної власності;

рентна плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалень;

акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

плата за землю;

транспортний податок;

туристичний збір;

збір за місця для паркування транспортних засобів;

єдиний податок;

екологічний податок;

кошти від реалізації безхазяйного майна.

4. Деснянській та Новозаводській районним у м. Чернігові радам надати фінансовому управлінню Чернігівської міської ради уточнені прогнозні обсяги надходжень адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями, на 2017 рік та прогнозні обсяги надходжень на 2018-2019 роки до 7 жовтня 2016 року.

5. Управлінню житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради надати фінансовому управлінню Чернігівської міської ради уточнені прогнозні обсяги надходжень екологічного податку, грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, інших надходжень до фондів охорони навколишнього природного середовища та плати за право тимчасового використання місць (для розміщення рекламних засобів), які перебувають у комунальній власності на 2017 рік та прогнозу на 2018-2019 роки до 7 жовтня 2016 року.

6. Управлінню архітектури та містобудування Чернігівської міської ради спільно з управлінням капітального будівництва Чернігівської міської ради надати фінансовому управлінню Чернігівської міської ради уточнені прогнозні обсяги надходжень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, на 2017 рік та прогнозу на 2018-2019 роки до 7 жовтня 2016 року.

7. Управлінню земельних ресурсів Чернігівської міської ради надати фінансовому управлінню Чернігівської міської ради уточнені прогнозні обсяги надходжень коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва та від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення на 2017 рік та прогнозу на 2018-2019 роки до 7 жовтня 2016 року.

8. Фонду комунального майна Чернігівської міської ради надати фінансовому управлінню Чернігівської міської ради уточнені розрахунки надходження до міського бюджету від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності, та від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності, на 2017 рік та прогнозу на 2018-2019 роки до 7 жовтня 2016 року.

9. Головним розпорядникам коштів міського бюджету міста Чернігова, Деснянській та Новозаводській районним у м. Чернігові радам:

9.1. Опрацювати попередні орієнтовні показники видатків міського бюджету міста Чернігова на 2017 рік та надати фінансовому управлінню Чернігівської міської ради уточнену інформацію до 10 жовтня 2016 року. Проект видатків за кожним кодом економічної класифікації має підтверджуватися детальними розрахунками та економічними обґрунтуваннями, відповідати вимогам щодо жорсткого режиму економії бюджетних коштів, впорядкування фінансових зобов’язань та узгодження їх з реальними можливостями міського бюджету міста Чернігова.

9.2. Під час формування пропозицій до проекту міського бюджету міста Чернігова на 2017 рік:

9.2.1. Забезпечити неухильне дотримання вимог пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо передбачення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ і на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, які споживаються бюджетними установами.

9.2.2. Інші видатки планувати в межах фінансового ресурсу, підтримку одержувачам бюджетних коштів за рахунок бюджетних коштів виключно за наявності відповідної міської цільової програми.

9.2.3. Розробити заходи з економії бюджетних коштів у 2017 році з максимально можливим економічним ефектом та здійснити оптимізацію видатків підпорядкованих бюджетних установ шляхом виключення непріоритетних і неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань відповідного головного розпорядника коштів.

9.2.4. Забезпечити вжиття заходів з оптимізації мережі установ і закладів, чисельності працівників, визначивши остаточну їх кількість, які б максимально ефективно, якісно та оптимально забезпечували надання комплексу послуг і оперативне вирішення проблемних питань.

9.3. Сприяти передачі прав на здійснення видатків на виконання власних повноважень і делегованих державою повноважень між бюджетами на підставі спільних рішень відповідних рад і укладення договорів на 2017 рік.

9.4. Надати фінансовому управлінню Чернігівської міської ради:

9.4.1. бюджетні запити на 2017 рік відповідно до Інструкції з підготовки бюджетних запитів, затвердженої наказом фінансового управління Чернігівської міської ради від 08.09.2016 № 92-р, у визначені терміни;

9.4.2. розрахунки потреби у видатках на оплату енергоносіїв і комунальних послуг та обсяги споживання енергоносіїв у натуральних показниках на 2017 рік у розрізі установ, забезпечивши виконання заходів щодо їх економії, до 10 жовтня 2016 року.

9.5. Управлінню освіти Чернігівської міської ради, управлінню охорони здоров’я Чернігівської міської ради, управлінню культури Чернігівської міської ради, управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради врахувати норми постанов Кабінету Міністрів України від 25.03.2014 №№ 88, 89 і 95 щодо встановлення відповідних надбавок працівникам бюджетної сфери в межах граничних розмірів надбавок, виходячи з фінансових можливостей.

9.6.Надати фінансовому управлінню Чернігівської міської ради уточнені розрахунки потреби в коштах на капітальні видатки за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету на 2017 рік та прогнозу на 2018-2019 роки з урахуванням необхідності завершення інвестиційних програм (проектів), розпочатих у попередні бюджетні періоди, до 10 жовтня 2016 року.

9.7. Надати фінансовому управлінню Чернігівської міської ради уточнені розрахунки надходження до міського бюджету власних надходжень бюджетних установ на 2017 рік та прогнозу на 2018-2019 роки до 7 жовтня 2016 року.

9.8. Забезпечити своєчасне та якісне наданя іншої інформації та розрахунків, необхідних для складання проекту міського бюджету на 2017 рік та прогнозу на 2018-2019 роки, відповідно до запитів фінансового управління Чернігівської міської ради у визначені строки та за встановленими формами.

10. Деснянській та Новозаводській районним у м. Чернігові радам, управлінню транспорту та зв’язку Чернігівської міської ради надати фінансовому управлінню Чернігівської міської ради уточнені розрахунки обсягів потреби на виплату всіх видів державних соціальних допомог, з пільг і житлових субсидій населенню, інших пільг окремих категорій громадян та пільговому проїзду на 2017 рік та прогноз на 2018-2019 роки до 10 жовтня 2016 року.

11. Чернігівському регіональному управлінню державної спеціалізованої фінансової установи “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” надати до 7 жовтня 2016 року фінансовому управлінню Чернігівської міської ради уточнений розрахунок обсягу коштів, які надійдуть у рахунок погашення кредитів, наданих з міського бюджету, відсотків за користування ними на 2017 рік (з помісячним розподілом) та прогнозу на 2018-2019 роки.

12. Деснянській та Новозаводській районним у м. Чернігові радам з метою збалансування місцевих бюджетів:

12.1. Забезпечити проведення роботи щодо складання, розгляду і підготовки до затвердження місцевих бюджетів на 2017 рік у встановлені терміни.

12.2. Розробити заходи щодо дотримання жорсткого режиму економії коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2017 році з максимально можливим економічним ефектом, здійснити оптимізацію видатків бюджетних установ шляхом виключення непріоритетних і неефективних витрат та упорядкування мережі і штатів бюджетних установ.

13. Фінансовому управлінню Чернігівської міської ради внести у встановлений термін проект рішення про міський бюджет на 2017 рік та прогнозні показники міського бюджету на 2018-2019 роки на розгляд і схвалення виконавчому комітету Чернігівської міської ради.

14. Виконавчим органам Чернігівської міської ради при формуванні міського бюджету забезпечити гласність і доступність показників бюджету для депутатів Чернігівської міської ради та громадськості відповідно до норм Бюджетного регламенту Чернігівської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 31 березня 2016 року № 6/VII - 25.

15. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря міської ради, заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків та фінансове управління Чернігівської міської ради. 

 

 

Міський голова                                                                                                    В. А. Атрошенко

Анонси та оголошення

Онлайн трансляції
Бюджет участі
Місто легенд
Створення ОСББ
Чернігів, купуй рідне!