Офіційний веб-портал
Чернігівської міської ради

Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія сайту
!
Знайти
5 грудня 2014 р.

Розпорядження міського голови "Про заходи щодо забезпечення складання проекту міського бюджету на 2015 рік та прогнозу міського бюджету на 2016-2017 роки"


УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

2 грудня 2014 року                                                                                                  № 239-р


Про заходи щодо забезпечення
складання проекту міського
бюджету на 2015 рік та прогнозу
міського бюджету на 2016-2017 роки


З метою своєчасного та якісного забезпечення формування проекту міського бюджету на 2015 рік та складання прогнозу міського бюджету на 2016-2017 роки, на підставі пункту 20 частини 3 статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до статей 21, 75 та 76 Бюджетного кодексу України та розпорядження виконуючого обов’язки голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 24 листопада 2014 року №680 “Про заходи щодо забезпечення складання проекту обласного бюджету на 2015 рік та прогнозу обласного бюджету на 2016-2017 роки”:

1. Покласти в основу розрахунків проекту міського бюджету на 2015 рік та прогнозу міського бюджету на 2016-2017 роки положення програми діяльності Кабінету Міністрів України, проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2015 рік, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 квітня 2014 року № 385-р.

2. Управлінню економіки Чернігівської міської ради (Максименко Л. В.) надати фінансовому управлінню Чернігівської міської ради до 15 грудня 2014 року:

2.1. прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку міста Чернігова на 2015 рік у розрізі основних галузей економіки з деталізацією показників, основні прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку міста Чернігова на 2016-2017 роки;

2.2. прогнозні показники з фонду оплати праці в цілому по місту на 2015 рік і 2016-2017 роки.

3. Державній податковій інспекції у м. Чернігові Головного управління Міндоходів у Чернігівській області (Олійник В. І.):

3.1. З метою виконання вимог статті 168 Податкового кодексу України провести суцільну інвентаризацію відокремлених структурних підрозділів юридичних осіб щодо зарахування податку на доходи фізичних осіб за їх місцезнаходженням і посилити контроль за правильним зарахуванням податку до відповідних місцевих бюджетів.

3.2. Надати фінансовому управлінню Чернігівської міської ради до 15 грудня 2014 року детальні уточнені розрахунки прогнозного обсягу надходжень на 2015 рік та прогнозний обсяг надходжень на 2016-2017 роки таких податків і зборів (платежів):

податок на доходи фізичних осіб;

податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності;

плата за землю;

плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалень;

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

туристичний збір;

збір за місця для паркування транспортних засобів;

збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

єдиний податок;

екологічний податок;

збір за першу реєстрацію транспортного засобу.

4. Деснянській (Горбань Ю. В.) та Новозаводській (Велігорський В. Ф.) районним у м. Чернігові радам надати фінансовому управлінню Чернігівської міської ради прогнозні обсяги надходжень адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями, на 2015 рік та прогнозні обсяги надходжень на 2016-2017 роки до 15 грудня 2014 року.

5. Управлінню житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради (Лазаренко О. А.) надати фінансовому управлінню Чернігівської міської ради уточнені прогнозні обсяги надходжень екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, цільового фонду, утвореного Чернігівською міською радою, на 2015 рік та прогнозу на 2016-2017 роки до 15 грудня 2014 року.

6. Управлінню архітектури Чернігівської міської ради (Калюжний С. С.), Управлінню капітального будівництва Чернігівської міської ради (Дзядзько А. М.) надати фінансовому управлінню Чернігівської міської ради уточнені прогнозні обсяги надходжень цільового фонду, утвореного Чернігівською міською радою, на 2015 рік та прогнозу на 2016-2017 роки до 15 грудня 2015 року.

7. Управлінню земельних ресурсів Чернігівської міської ради (Титаренко Ю. В.) надати фінансовому управлінню Чернігівської міської ради уточнені прогнозні обсяги надходжень коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва та від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення на 2015 рік та прогнозу на 2016-2017 роки до 15 грудня 2015 року.

8. Фонду комунального майна Чернігівської міської ради (Буцко О. В.) надати фінансовому управлінню Чернігівської міської ради уточнені розрахунки надходження до міського бюджету від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності, та від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності, на 2015 рік та прогнозу на 2016-2017 роки до 15 грудня 2015 року.

9. Головним розпорядникам коштів міського бюджету міста Чернігова, Деснянській (Горбань Ю. В.) та Новозаводській (Велігорський В. Ф.) районним у м. Чернігові радам:

9.1. Опрацювати попередні орієнтовні показники видатків міського бюджету міста Чернігова на 2015 рік та надати фінансовому управлінню Чернігівської міської ради інформацію у визначений термін.

9.2. Під час формування пропозицій до проекту міського бюджету міста Чернігова на 2015 рік:

9.2.1. Забезпечити неухильне дотримання вимог пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо передбачення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ і на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, які споживаються бюджетними установами.

9.2.2. Інші видатки планувати в межах фінансового ресурсу, підтримку одержувачам бюджетних коштів за рахунок бюджетних коштів виключно за наявності відповідної бюджетної програми.

9.2.3. Розробити заходи з економії бюджетних коштів у 2015 році з максимально можливим економічним ефектом та здійснити оптимізацію видатків підпорядкованих бюджетних установ шляхом виключення непріоритетних і неефективних витрат.  

9.3. Сприяти передачі прав на здійснення видатків на виконання власних повноважень і делегованих державою повноважень між бюджетами на підставі спільних рішень відповідних рад і укладення договорів на 2015 рік.

9.4. Провести суцільну інвентаризацію кредиторської та дебіторської заборгованості бюджетних установ за станом на 1 січня 2015 року, забезпечити стовідсоткове погашення кредиторської заборгованості бюджетних установ за рахунок асигнувань, виділених у 2015 році, повернути до бюджету авансові проплати та дебіторську заборгованість до 1 березня 2015 року.

9.5. Надати фінансовому управлінню Чернігівської міської ради у визначені терміни:

9.5.1. бюджетні запити на 2015 рік відповідно до Інструкції з підготовки бюджетних запитів, затвердженої наказом фінансового управління Чернігівської міської ради від 08.01.2014 № 5-р;

9.5.2. розрахунки потреби у видатках на оплату енергоносіїв і комунальних послуг та обсяги споживання енергоносіїв у натуральних показниках на 2015 рік у розрізі установ, забезпечивши виконання заходів щодо їх економії, до 15 грудня 2014 року.

9.6. Управлінню освіти Чернігівської міської ради, управлінню охорони здоров'я Чернігівської міської ради, управлінню культури Чернігівської міської ради, відділу у справах сім'ї та молоді Чернігівської міської ради врахувати норми постанов Кабінету Міністрів України від 25.03.2014 №№ 88, 89 і 95 щодо встановлення надбавок працівникам бюджетної сфери.

9.7. Надати фінансовому управлінню Чернігівської міської радирозрахунки потреби в коштах на капітальні видатки за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету на 2015 рік та прогнозу на 2016-2017 роки з урахуванням необхідності завершення інвестиційних програм (проектів) до 15 грудня 2014 року.

9.8. Надати фінансовому управлінню Чернігівської міської ради розрахунки надходження до міського бюджету власних надходжень бюджетних установ на 2015 рік та прогнозу на 2016-2017 роки до 15 грудня 2014 року.

10. Деснянській (Горбань Ю. В.) та Новозаводській (Велігорський В. Ф.) районним у м. Чернігові радам, управлінню транспорту та зв’язку Чернігівської міської ради (Воронін В. В.) надати фінансовому управлінню Чернігівської міської ради розрахунки обсягів потреби на виплату всіх видів державних соціальних допомог, з пільг і житлових субсидій населенню, інших пільг окремих категорій громадян та пільговому проїзду на 2015 рік та прогноз на 2016-2017 роки до 15 грудня 2014 року.

11. Чернігівському регіональному управлінню державної спеціалізованої фінансової установи “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” (Ярошевський А. І.) надати до 15 грудня 2014 року фінансовому управлінню Чернігівської міської ради розрахунок:

обсягу коштів, які надійдуть в рахунок погашення кредитів, наданих з міського бюджету, та відсотків за користування ними на 2015 рік та прогнозу на 2016-2017 роки;

потреби в коштах на надання довгострокових пільгових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на 2015 рік та прогнозу на 2016-2017 роки та витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням кредитів, у тому числі за рахунок повернення раніше наданих кредитів.

12. У разі запровадження в 2015 році програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів:

12.1. Фінансовому управлінню Чернігівської міської ради розробити і довести до головних розпорядників коштів міського бюджету Інструкцію з підготовки бюджетних запитів (за програмно-цільовим методом) до проекту міського бюджету на 2015 рік.

12.2. Головним розпорядникам коштів міського бюджету міста Чернігова надати фінансовому управлінню Чернігівської міської ради у визначені терміни бюджетні запити на 2015 рік відповідно до Інструкції з підготовки бюджетних запитів (за програмно-цільовим методом).

13. Деснянській (Горбань Ю. В.) та Новозаводській (Велігорський В. Ф.) районним у м. Чернігові радам з метою збалансування місцевих бюджетів:

13.1. Забезпечити проведення роботи щодо складання, розгляду і підготовки до затвердження місцевих бюджетів на 2015 рік у встановлені терміни.

13.2. У разі запровадження в 2015 році програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів організувати розроблення інструкцій з підготовки бюджетних запитів (за програмно-цільовим методом), доведення їх до головних розпорядників коштів відповідних бюджетів, іншу роботу згідно з бюджетним законодавством.

14. Фінансовому управлінню Чернігівської міської ради (Бистров В. Е.) внести у встановлений термін проект рішення про міський бюджет на 2015 рік та прогнозні показники міського бюджету на 2016-2017 роки на розгляд і схвалення виконавчому комітету Чернігівської міської ради.

15. Виконавчим органам Чернігівської міської ради при формуванні міського бюджету забезпечити гласність і доступність показників бюджету для депутатів Чернігівської міської ради та громадськості.

16. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря міської ради Кухаря В. В., першого заступника міського голови Миргородського М. М., заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків та заступника міського голови – начальника фінансового управління Чернігівської міської ради Бистрова В. Е. 

 

 

Міський голова                                                                                           О. В. Соколов

Онлайн трансляції
Бюджет участі
Місто легенд
Створення ОСББ
Чернігів, купуй рідне!