Офіційний веб-портал
Чернігівської міської ради

Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія сайту
Знайти
7 листопада 2011 р.

Розпорядження міського голови "Про заходи щодо забезпечення складання проекту міського бюджету на 2012 рік та прогнозу міського бюджету на 2013-2014 роки"


УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

2 листопада 2011 року                                                                                           № 212-р

 


Про заходи щодо забезпечення
складання проекту міського
бюджету на 2012 рік та прогнозу
міського бюджету на 2013-2014 роки

 

З метою своєчасного і якісного забезпечення формування проекту міського бюджету на 2012 рік та складання прогнозу міського бюджету на 2013-2014 роки, на підставі пункту 20 частини 3 статті 42 Закону Україну “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до статей 21, 75 та 76 Бюджетного кодексу України та розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 25 жовтня 2011 року №364:

1. Покласти в основу розрахунків проекту міського бюджету на 2012 рік та прогнозу міського бюджету на 2013-2014 роки положення Національного плану дій щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава”, концептуальні засади Основних напрямів бюджетної політики на 2012 рік, затверджених постановою Верховної Ради України від 13 травня 2011 року № 3358-VI.

2. Управлінню економіки Чернігівської міської ради надати фінансовому управлінню Чернігівської міської ради:

- прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку міста Чернігова на 2012 рік у розрізі основних галузей економіки з деталізацією показників, основні прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку міста Чернігова на 2013-2014 роки до 21 листопада 2011 року;

- прогнозні показники з фонду оплати праці в цілому по місту на 2012 рік і 2013-2014 роки до 10 листопада 2011 року та уточнені до 25 листопада 2011 року.

3. Державній податковій інспекції у м. Чернігові:

3.1. З метою виконання вимог статті 168 Податкового кодексу України провести суцільну інвентаризацію відокремлених структурних підрозділів юридичних осіб щодо зарахування податку на доходи фізичних осіб за їх місцезнаходженням і посилити контроль за правильним зарахуванням податку до відповідних місцевих бюджетів.

3.2. Надати фінансовому управлінню Чернігівської міської ради до 10 листопада 2011 року детальні розрахунки прогнозного обсягу надходжень на 2012 рік та прогнозний обсяг надходжень на 2013-2014 роки таких податків і зборів (платежів):

податок на доходи фізичних осіб;

податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності;

плата за землю;

плата за користування надрами в цілях не пов’язаних з видобуванням корисних копалень;

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

туристичний збір;

збір за місця для паркування транспортних засобів;

збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

єдиний податок;

екологічний податок;

збір за першу реєстрацію транспортного засобу.

4. Деснянській та Новозаводській районним у м. Чернігові радам надати фінансовому управлінню Чернігівської міської ради прогнозні обсяги надходжень адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями, на 2012 рік та прогнозні обсяги надходжень на 2013-2014 роки до 10 листопада 2011 року.

5. Реєстраційній палаті Чернігівської міської ради надати фінансовому управлінню Чернігівської міської ради прогнозні обсяги надходжень реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 2012 рік і 2013-2014 роки до 10 листопада 2011 року.

6. Управлінню житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради надати фінансовому управлінню Чернігівської міської ради прогнозні обсяги надходжень екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, цільового фонду, утвореного Чернігівською міською радою, на 2012 рік та прогнозу на 2013-2014 роки до 10 листопада 2011 року.

7. Управлінню капітального будівництва Чернігівської міської ради надати фінансовому управлінню Чернігівської міської ради прогнозні обсяги надходжень цільового фонду, утвореного Чернігівською міською радою, на 2012 рік та прогнозу на 2013-2014 роки до 10 листопада 2011 року.

8. Управлінню земельних ресурсів Чернігівської міської ради надати фінансовому управлінню Чернігівської міської ради прогнозні обсяги надходжень коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва та від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення на 2012 рік та прогнозу на 2013-2014 роки до 10 листопада 2011 року.

9. Фонду комунального майна Чернігівської міської ради надати фінансовому управлінню Чернігівської міської ради розрахунки надходження до міського бюджету від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності, та від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності, на 2012 рік та прогнозу на 2013-2014 роки до 10 листопада 2011 року.

10. Фінансовому управлінню Чернігівської міської ради розробити, з урахуванням особливостей складання проектів місцевих бюджетів, і довести до головних розпорядників коштів міського бюджету міста Чернігова, Деснянській та Новозаводській районним у м. Чернігові радам інструкцію з підготовки бюджетних запитів до проекту міського бюджету на 2012 рік.

11. Головним розпорядникам міського бюджету міста Чернігова:

11.1. Опрацювати попередні орієнтовні показники видатків міського бюджету міста Чернігова на 2012 рік та надати фінансовому управлінню Чернігівської міської ради інформацію у визначений термін.

11.2. Надати фінансовому управлінню Чернігівської міської ради згідно з визначеними термінами та порядком:

11.2.1. бюджетні запити відповідно до інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту міського бюджету на 2012 рік;

11.2.2. розрахунки потреби та обсяги енергоносіїв у натуральному та грошовому виразі на 2012 рік до 15 листопада 2011 року у розрізі установ, забезпечивши виконання заходів щодо їх економії з урахуванням програм енергозбереження, які повинні бути розроблені управліннями: охорони здоров’я (Бойко Ю.І.) та культури (Васюта О.П.) міської ради та відділом по фізичній культурі та спорту (Стецько О.М.).

11.3. Переглянути заходи, що здійснюються за рахунок бюджету, і розробити пропозиції щодо залучення додаткових обсягів власних надходжень бюджетних установ, з метою приведення зобов’язань на 2012 рік до реальних ресурсів бюджету. При формуванні бюджету планувати бюджетні асигнування на виконання пріоритетних напрямів. У першу чергу бюджеті асигнування спрямовувати на забезпечення захищених статей витрат, інші витрати планувати, виходячи з фінансового ресурсу.

11.4. Забезпечити стовідсоткове погашення кредиторської заборгованості бюджетних установ за рахунок асигнувань, виділених у 2011 році, повернути до бюджету авансові проплати та дебіторську заборгованість до 1 грудня 2011 року.

11.5. Надати фінансовому управлінню Чернігівської міської ради розрахунки надходження до міського бюджету власних надходжень бюджетних установ на 2012 рік та прогнозу на 2013-2014 роки до 10 листопада 2011 року.

12. Деснянській та Новозаводській районним у м. Чернігові радам надати фінансовому управлінню Чернігівської міської ради розрахунки обсягів потреби на виплату всіх видів державних соціальних допомог, з пільг і житлових субсидій населенню, інших пільг окремих категорій громадян на 2012 рік та прогноз на 2013-2014 роки до 25 листопада 2011 року. 

13. Фінансовому управлінню Чернігівської міської ради, головним розпорядникам коштів міського бюджету, Деснянській та Новозаводській районним у м. Чернігові радам:

13.1. Забезпечити проведення роботи щодо складання, розгляду і підготовки до затвердження місцевих бюджетів на 2012 рік до 1 грудня 2011 року.

13.2. Сприяти передачі прав на здійснення видатків на виконання власних повноважень і делегованих державою повноважень між бюджетами на підставі спільних рішень відповідних рад і укладення договорів на 2012 рік.

14. Фінансовому управлінню Чернігівської міської ради подати проект рішення про міський бюджет на 2012 рік та прогнозні показники міського бюджету на 2013-2014 роки на розгляд і схвалення виконавчому комітету Чернігівської міської ради.

15. Виконавчим органам Чернігівської міської ради при формуванні міського бюджету забезпечити гласність і доступність показників бюджету для депутатів Чернігівської міської ради та громадськості.

16. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови – начальника фінансового управління Чернігівської міської ради Бистрова В.Е. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                           О. В. Соколов

Анонси та оголошення

Онлайн трансляції
Бюджет участі
Місто легенд
Створення ОСББ
Чернігів, купуй рідне!