Офіційний веб-портал
Чернігівської міської ради

Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія сайту
Знайти
19 листопада 2018 р.

Рішення виконкому "Про внесення змін до міської комплексної цільової програми «Місто Чернігів – дружнє до сім’ї та дітей» на 2019-2023 роки"УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

м. Чернігів

15 листопада 2018 року  № 561


Про внесення змін до міської комплексної
цільової програми «Місто Чернігів –
дружнє до сім’ї та дітей» на 2019-2023 роки

 

Керуючись пунктом 1 частини 2 статті 52 Закону Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Законів України  «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про охорону дитинства», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», «Про позашкільну освіту», «Про попередження насильства в сім’ї», «Про протидію торгівлі людьми», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей», Плану заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.11.2015 № 1393-р, Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки, Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 №113-р.,  виконавчий комітет міської ради вирішив: 

Погодити внесення змін до міської комплексної цільової програми «Місто Чернігів – дружнє до сім’ї та дітей» на 2019-2023 роки, затвердженої рішенням Чернігівської міської ради від 27 вересня 2018 року №34/VІІ - 1, а саме:

1.1 Викласти Розділ 1 "Паспорт Програми" в наступній редакції:

. . .

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього

 

 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис. грн.

Всього

тис.грн.

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

2023 рік

36163,0

5854,0

6395,5

7075,0

7944,5 

8894,0

У тому числі по підпрограмах:

Підпрограма 1: Міська цільова програма підтримки сім’ї та забезпечення ґендерної рівності на 2019 - 2023 роки, тис. грн.

380,0

57,0

66,5

76,0

85,5

95,0

Підпрограма 2: Міська цільова програма соціальної підтримки та захисту дітей незахищених категорій на 2019 - 2023 роки, тис. грн.

1795,0

339,0

349,0

359,0

369,0

379,0

Підпрограма 3: Міська цільова програма розвитку та поліпшення матеріально-технічної бази комунального закладу «Позашкільний навчальний заклад «Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання» Чернігівської міської ради на 2019-2023 роки, тис. грн.

33988,0

5458,0

5980,0

6640,0

7490,0,0

8420,0

. . .

1.2. Викласти Розділ 5. Підпрограма 3: Міська цільова програма розвитку та поліпшення матеріально-технічної бази комунального закладу «Позашкільний навчальний заклад «Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання» Чернігівської міської ради на 2019-2023 роки (далі Підпрограма 3)

. . .

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування Підпрограми 3 

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, тис.грн.

У тому числі за роками

2019

2020

2021

2022

2023

Державний бюджет

-

-

-

-

-

-

Обласний бюджет

-

-

-

-

-

-

Міський бюджет

33828,0

(згідно з бюджетом у межах кошторисних призначень на відповідний фінансовий рік)

5428,0

5950,0

6610,0

7455,0

8385,0

Інші джерела, не заборонені чинним законодавством

160,0

(згідно з бюджетом у межах фактичного надходження коштів  від передачі приміщень в оренду)

30,0

30,0

30,0

35,0

35,0

Усього

33988,0

5458,0

5980,0

6640,0

7490,0

8420,0

 

. . .

1.3. Викласти Додаток 3 "Завдання та заходи з виконання Міської комплексної цільової програми "Місто Чернігів - дружнє до сім"ї та дітей" на 2019-2023 роки, Підпрограма 3: Міська цільова програма розвитку та поліпшення матеріально-технічної бази комунального закладу"Позашкільний навчальний заклад"Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання" Чернігівської міської ради на 2019-2023 роки в новій редакції, що додається.

2.  Управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради (Дериземля А. В.) внести зміни до Міської комплексної цільової програми "Місто Чернігів - дружнє до сім"ї та дітей " на 2019-2023 роки на розгляд Чернігівської міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Хоніч О.П.


 Міський голова                                                                                        В. А. Атрошенко     

 

Секретар міської ради                                                                            М. П. Черненок

Анонси та оголошення

Онлайн трансляції
Бюджет участі
Місто легенд
Створення ОСББ
Чернігів, купуй рідне!