Офіційний веб-портал
Чернігівської міської ради

Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія сайту
!
Знайти
29 вересня 2015 р.

Рішення виконавчого комітету "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 20 жовтня 2008 року № 279 «Про Порядок розміщення зовнішньої реклами на території міста Чернігова»


УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

23 вересня 2015 року                                                                                             № 237

 


Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету Чернігівської
міської ради від 20 жовтня 2008 року № 279
«Про Порядок розміщення зовнішньої
реклами на території міста Чернігова»

 

 

Відповідно до статті 16 Закону України «Про рекламу», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, виконавчий комітет Чернігівської міської ради вирішив:

 

1. Внести до Порядку розміщення зовнішньої реклами на території міста Чернігова, затвердженого рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 20 жовтня 2008 року № 279 «Про Порядок розміщення зовнішньої реклами на території міста Чернігова» такі зміни:

1.1. Пункт 1. 7 виключити.

Пункт 1.8 вважати відповідно пунктом 1.7.

1.2. Підпункт 2.1.11 виключити.

Підпункти 2.1.12, 2.1.13, 2.1.14 вважати відповідно підпунктами 2.1.11, 2.1.12, 2.1.13.  

1.3. Пункт 3.1 викласти в новій редакції:

«3.1. Для одержання дозволу заявник подає робочому органу заяву за типовою формою згідно з додатком 1 до цього Порядку, до якої додаються:

- фотокартка або комп’ютерний макет місця (розміром не менше як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу;

- ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням;

- копія виписки (витягу) з  єдиного державного реєстру або свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи підприємця.»

1.4. У першому реченні пункту 3.3 слова «протягом п’яти робочих днів» замінити на слова «протягом трьох робочих днів».

1.5. У першому реченні пункту 3.5 слова «протягом п’ятнадцяти робочих днів» замінити на слова «протягом п’яти днів».

1.6. У першому реченні пункту 3.7 слова «протягом п’яти днів» замінити на слова «протягом трьох днів».

1.7. У пункті 4.9 слова «протягом десяти робочих днів» замінити на слова

«протягом п’яти робочих днів».

1.8. Пункт 5.2 викласти в новій редакції:

«5.2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради протягом п’яти робочих днів з дати одержання пропозицій робочого органу приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.»

1.9. Пункт 5.5 викласти в новій редакції:

«5.5. Погодження зацікавлених організацій дійсні протягом усього терміну дії дозволу».

1.10. У пункті 5.6 слова «протягом десяти робочих днів» замінити на слова «протягом п’яти робочих днів».

1.11. Пункт 5.8 викласти в новій редакції:

«5.8. У наданні дозволу розповсюджувачу зовнішньої реклами може бути відмовлено у разі, коли:

- оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;

- у поданих документах виявлені завідомо неправдиві відомості.»

1.12. У пункті 6.2 слова «протягом п’ятнадцяти робочих днів» замінити на слова «протягом не більш як п’ятнадцяти робочих днів».

1.13. Пункти 6.3 та 6.4 викласти в новій редакції:

«6.3. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця його розташування, робочий орган у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце.»

«6.4. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.»

1.14. У пункті 6.7 слова «має право на розташування» замінити на слова «має пріоритетне право на розташування».

1.15. Пункт 6.8 виключити.

1.16. Пункти 8.2 та 8.6 викласти в новій редакції:

«8.2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради приймає рішення щодо продовження чи відмови у продовженні строку дії дозволу на черговому засіданні.»

«8.6. Дозвіл скасовується до закінчення строку дії на підставі рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами у разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців або не переоформлення дозволу в установленому порядку.»

2. Відділу зв’язків з громадськістю Чернігівської міської ради (Кравченко М. О.) та комунальному підприємству «Редакція Чернігівської міської газети «Чернігівські відомості» Чернігівської міської ради (Мокроусова І. М.) забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний термін.

3. Це рішення набуває чинності з моменту його оприлюднення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Бережного В. М.

 

 


Міський голова                                                                                         О. В. Соколов


Заступник міського голови –
керуючий справами виконкому                                                               С. Г. Віхров

 

Онлайн трансляції
Бюджет участі
Місто легенд
Створення ОСББ
Чернігів, купуй рідне!