Офіційний веб-портал
Чернігівської міської ради

Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія сайту
Знайти
25 листопада 2013 р.

Рішення виконавчого комітету "Про розгляд Звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2013 року"


УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

18 листопада 2013 року                                                                                               № 321


Про розгляд Звіту про виконання
міського бюджету за 9 місяців 2013 року

 Відповідно до підпункту 1 пункту “а” статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши Звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2013 року, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Схвалити представлений Звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2013 року, що додається.

2. Фінансовому управлінню міської ради (Бистров В. Е.) внести Звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2013 року на розгляд та затвердження міською радою.

3. Державній податковій інспекції у м. Чернігові Головного управління Міндоходів у Чернігівській області (Олійник В. І.), Чернігівській митниці Міндоходів (Іванов О. В.), виконавчому комітету міської ради забезпечити виконання завдань з мобілізації надходжень до державного та міського бюджетів податків, зборів (обов’язкових платежів) в обсягах, визначених розписами міського та державного бюджетів на 2013 рік.

4. Виконавчим комітетам міської та районних у місті Чернігові рад:

4.1. Активізувати роботу міської та районних комісій щодо забезпечення своєчасності і повноти сплати податків, погашення заборгованості із заробітної плати та аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств щодо своєчасної виплати заробітної плати у розмірах, не нижчих встановленого законодавством рівня, заслуховувати керівників підприємств, де заробітна плата виплачується менше встановленого законодавством рівня.

4.2. Здійснювати постійний моніторинг з погашення суб’єктами господарювання заборгованості із виплати заробітної плати. За результатами моніторингу надавати пропозиції щодо заслуховування керівників підприємств, які не вживають достатніх заходів щодо скорочення цієї заборгованості.

5. Державній податковій інспекції у м. Чернігові Головного управління Міндоходів у Чернігівській області (Олійник В. І.):

5.1. Вжити конкретні кроки та заходи, спрямовані на скорочення реальних обсягів податкового боргу до бюджетів усіх рівнів.

5.2. Здійснювати моніторинг фінансових результатів діяльності суб’єктів господарювання, які не виплачують зарплату, виплачують її менше законодавчо встановленого розміру, проте отримують прибутки згідно з відомостями фінансової звітності, нарощують обсяги виробництва або обсяги капітальних інвестицій, та забезпечити подання інформації Чернігівській міській раді, прокуратурі м. Чернігова, територіальній державній інспекції праці у Чернігівській області та іншим контролюючим органам для відповідного реагування.

5.3. Посилити перевірку юридичних осіб–суб’єктів господарювання та фізичних осіб–підприємців щодо виплати доходів громадянам з порушенням вимог податкового законодавства та посилити контроль за виявленням незареєстрованих суб’єктів господарювання та осіб, що працюють за наймом.

5.4. Активізувати роботу щодо виявлення та упередження здійснення громадянами діяльності без реєстрації у податкових органах та державної реєстрації їх як суб’єктів господарювання, виявлення фактів нелегального використання праці, встановлення та унеможливлення фактів розрахунків з найманими працівниками “у конвертах” і виплати заробітної плати в розмірах, менших за законодавчо встановлений рівень.

6. Управлінню земельних ресурсів міської ради (Титаренко Ю. В.):

6.1. Завершити переукладання договорів оренди землі в частині відповідності встановленої суми орендної плати чинному законодавству України та у випадку невідповідності забезпечити укладання додаткових угод.

6.2. Спільно з юридичним відділом міської ради (Вовк П. І.) активізувати роботу щодо застосування статті 141 Земельного кодексу України в частині припинення права користування земельними ділянками у випадку систематичної несплати земельного податку або орендної плати за земельні ділянки м. Чернігова.

6.3. Вжити дієвих заходів щодо запровадження затвердженої Чернігівською міською радою технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Чернігова за станом на 1 січня 2010 року.

7. Зобов’язати головних розпорядників коштів міського бюджету, передусім, управління міської ради: освіти (Купріяненко В. П.), охорони здоров’я (Бойко Ю. І.) та культури (Васюта О. П.), Деснянську (Горбань Ю. В.) та Новозаводську (Велігорський В. Ф.) районні у місті Чернігові ради:

7.1. Забезпечити дієвий контроль за раціональним та ефективним використанням бюджетних коштів, враховуючи першочерговість фінансування видатків за захищеними статтями, не допускаючи заборгованості як за загальним, так і спеціальним фондами міського бюджету м. Чернігова.

7.2. Забезпечити контроль щодо здійснення видатків на утримання установ та закладів у межах асигнувань, передбачених кошторисами та розписами асигнувань. Не допускати взяття зобов’язань понад кошторисні призначення.

7.3. Здійснювати виплати надбавок та доплат стимулюючого характеру до заробітної плати у межах фонду оплати праці при умові повного забезпечення потреби виплат посадових окладів, надбавок та доплат обов’язкового характеру.

7.4. Вивчити причини наявності дебіторської та кредиторської заборгованостей бюджетних установ, вжити невідкладних заходів щодо їх скорочення.

7.5. Забезпечити безумовне дотримання вимог статті 26 Бюджетного кодексу України щодо організації ефективної системи внутрішнього фінансового контролю на всіх стадіях бюджетного процесу.

7.6. Посилити ефективність використання власних надходжень бюджетних установ, що зараховуються до спеціального фонду міського бюджету. Здійснювати фінансування за рахунок власних надходжень спеціального фонду видатків, які не забезпечені призначеннями загального фонду бюджету.

7.7. Обмежити використання бюджетних коштів на утримання транспорту, відрядження, інші господарські потреби, спортивно-масові заходи, капітальні видатки.

7.8. Забезпечити складання бюджетних запитів на 2014 рік та подання їх до фінансового управління Чернігівської міської ради у терміни, встановлені при доведенні граничного обсягу видатків на наступний бюджетний період (у паперовому та електронному вигляді).

7.9. До кінця поточного року на виконання статті 91 Бюджетного кодексу України розробити та затвердити в установленому порядку міські програми, за якими буде здійснюватися планування і виконання бюджету у наступних бюджетних періодах.

7.10. Продовжити протягом 2013 року проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 09.07.2010 року № 679 “Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, своєчасно подавати на затвердження до фінансового управління міської ради (Бистров В. Е.) проекти нових паспортів бюджетних програм з урахуванням змін та у строк до 20 січня 2014 року надати звіти про виконання паспортів бюджетних програм за підсумками 2013 року.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, фінансів та бюджету (Москаленко І. І.), заступників міського голови згідно з розподілом обов’язків та фінансове управління Чернігівської міської ради (Бистров В. Е.).

 

 

 Міський голова                                                                                         О. В. Соколов

Заступник міського голови –
    керуючий справами виконкому                                                            С. Г. Віхров

Анонси та оголошення

Онлайн трансляції
Бюджет участі
Місто легенд
Створення ОСББ
Чернігів, купуй рідне!