Офіційний веб-портал
Чернігівської міської ради

Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія сайту
Знайти
27 лютого 2012 р.

Рішення виконавчого комітету "Про розгляд Звіту про виконання міського бюджету за 2011 рік"


УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 від 20 лютого 2012 року                                                                                           № 29

Про розгляд Звіту про виконання
міського бюджету за 2011 рік

 Відповідно до підпункту 1 пункту “а” статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши Звіт про виконання міського бюджету за 2011 рік, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Схвалити представлений Звіт про виконання міського бюджету за 2011 рік, що додається.

2. Фінансовому управлінню міської ради (Бистров В. Е.) подати Звіт про виконання міського бюджету за 2011 рік на розгляд та затвердження міською радою.

3. Державній податковій інспекції у м.Чернігові (Уляненко Ф. М.), Чернігівській митниці (Іванов О. В.), виконавчому комітету міської ради забезпечити виконання завдань з мобілізації надходжень до державного та міського бюджетів податків, зборів (обов’язкових платежів) в обсягах, визначених розписами міського та державного бюджетів на відповідні періоди 2012 року.

4. Виконавчим комітетам міської та районних у місті Чернігові рад:

4.1. Активізувати роботу міської та районних комісій щодо забезпечення своєчасності і повноти сплати податків, погашення заборгованості із заробітної плати та аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств щодо своєчасної виплати заробітної плати у розмірах, не нижчих встановленого законодавством рівня, заслуховувати керівників підприємств, де заробітна плата виплачується менше встановленого законодавством рівня;

4.2. Здійснювати постійний моніторинг з погашення суб’єктами господарювання заборгованості із виплати заробітної плати. За результатами моніторингу надавати пропозиції щодо заслуховування керівників підприємств, які не вживають достатніх заходів щодо скорочення цієї заборгованості.

 

5. Державній податковій інспекції у м. Чернігові (Уляненко Ф. М.):

5.1. Здійснювати конкретні кроки та заходи, спрямовані на скорочення реальних обсягів податкового боргу до бюджетів усіх рівнів;

5.2. Здійснювати моніторинг фінансових результатів діяльності суб’єктів господарювання, які не виплачують зарплату, виплачують її менше законодавчо встановленого розміру, проте отримують прибутки згідно з відомостями фінансової звітності, нарощують обсяги виробництва або обсяги капітальних інвестицій та забезпечити подання інформації Чернігівській міській раді, прокуратурі м. Чернігова, територіальній державній інспекції праці у Чернігівській області та іншим контролюючим органам для відповідного реагування;

5.3. Посилити перевірку юридичних осіб та фізичних осіб–суб’єктів підприємницької діяльності щодо виплати доходів громадянам з порушенням вимог податкового законодавства та посилити контроль за виявленням незареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності та осіб, що працюють за наймом;

5.4. Активізувати роботу щодо виявлення та упередження здійснення громадянами діяльності без реєстрації у податкових органах та державної реєстрації як суб’єктів господарювання, виявлення фактів нелегального використання праці, встановлення та унеможливлення фактів розрахунків з найманими працівниками “у конвертах” і виплати заробітної плати в розмірах менших за законодавчо встановлений рівень.

6. Управлінню земельних ресурсів міської ради (Титаренко Ю. В.):

6.1. Завершити переукладання договорів оренди землі в частині відповідності встановленої суми орендної плати чинному законодавству України та у випадку невідповідності забезпечити укладання додаткових угод;

6.2. Спільно з юридичним відділом міської ради (Вовк П. І.) активізувати роботу щодо застосування статті 141 Земельного кодексу України в частині припинення права користування земельними ділянками у випадку систематичної несплати земельного податку або орендної плати за земельні ділянки м.Чернігова;

6.3. Вжити дієвих заходів щодо запровадження затвердженої Чернігівською міською радою технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Чернігова за станом на 1 січня 2010 року.

7. Зобов’язати головних розпорядників коштів міського бюджету, передусім, управління міської ради: освіти (Купріяненко В. П.), охорони здоров’я (Бойко Ю. І.) та культури (Васюта О. П.), Деснянську (Горбань Ю. В.) та Новозаводську (Атрощенко О. А.) районні у місті Чернігові ради:

7.1. Забезпечити дієвий контроль за раціональним та ефективним використанням бюджетних коштів, враховуючи першочерговість фінансування видатків за захищеними статтями, не допускаючи заборгованості як за загальним, так і спеціальним фондами міського бюджету м. Чернігова;

7.2. Забезпечити контроль щодо здійснення видатків на утримання установ та закладів у межах асигнувань, передбачених кошторисами, та розписами асигнувань на кожний місяць. Не допускати взяття зобов’язань понад кошторисні призначення;

7.3. Здійснювати виплати надбавок та доплат стимулюючого характеру заробітної плати у межах фонду оплати праці при умові повного забезпечення потреби виплат посадових окладів, надбавок та доплат обов’язкового характеру;

7.4. Вивчити причини наявності дебіторської та кредиторської заборгованостей бюджетних установ, вжити невідкладних заходів щодо їх скорочення;

7.5. Забезпечити безумовне дотримання вимог статті 26 Бюджетного кодексу України щодо організації ефективної системи внутрішнього фінансового контролю на всіх стадіях бюджетного процесу;

7.6. Посилити ефективність використання власних надходжень бюджетних установ, що зараховуються до спеціального фонду міського бюджету. Здійснювати фінансування за рахунок власних надходжень спеціального фонду видатків, які не забезпечені призначеннями загального фонду бюджету;

7.7. З метою зменшення витрат на споживання енергетичних ресурсів під особисту відповідальність керівників, передусім, управлінь: охорони здоров’я (Бойко Ю. І.) та культури (Васюта О. П.) міської ради та відділу по фізичній культурі та спорту (Стецько О. М.), протягом 2012 року розробити та затвердити відповідні проекти для їх реалізації у 2012 та наступних бюджетних роках;

7.8. Вжити вичерпних заходів щодо оптимізації мережі та штатів бюджетних установ, привести їх до реальних фінансових можливостей міського бюджету м.Чернігова;

7.9. Обмежити використання бюджетних коштів на утримання транспорту, відрядження, інші господарські потреби, спортивно-масові заходи, капітальні видатки.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, фінансів та бюджету (Москаленко І. І.), заступників міського голови згідно з розподілом обов’язків та фінансове управління Чернігівської міської ради (Бистров В. Е.).

 

 

Міський голова                                                                                         О. В. Соколов 

Заступник міського голови –
     керуючий справами виконкому                                                         С. Г. Віхров

Анонси та оголошення

Онлайн трансляції
Бюджет участі
Місто легенд
Створення ОСББ
Чернігів, купуй рідне!