Офіційний веб-портал
Чернігівської міської ради

Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія сайту
Знайти
23 грудня 2011 р.

Рішення виконавчого комітету "Про послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій"


УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 від 16 грудня 2011 року                                                                                                     № 349

Про послуги з утримання
будинків і споруд та
прибудинкових територій

 Керуючись підпунктом 2 пункту "а" статті 28, підпунктом 1 пункту "а" статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", частиною 2 статті 14, статтею 31 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", Законом України "Про відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності за несвоєчасне внесення плати за спожиті комунальні послуги та утримання прибудинкових територій", постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року № 869 "Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги", рішенням Чернігівської міської ради від 30 березня 2004 року "Про порядок перегляду тарифів на житлово-комунальні послуги в м. Чернігові" (одинадцята сесія двадцять четвертого (четвертого) скликання), з метою підвищення якості послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, забезпечення прозорості плати за них і повного відшкодування тарифами економічно обґрунтованих витрат на їх виконання, виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Для забезпечення належного санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій затвердити Обов'язковий перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (далі – Обов'язковий перелік житлових послуг) згідно з додатком 1. Виконання послуг, що включені до цього переліку, в обов'язковому порядку забезпечується житлово-експлуатаційними підприєм­ствами (далі – Виконавець) та оплачується квартиронаймачем/власником квартири/житлового приміщення у гуртожитку (далі – Споживач) за рахунок тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

2. Встановити:

2.1. Тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (далі – Побудинкові тарифи) згідно з додатком 2.

2.2. Плату за проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонту квартирних засобів обліку води, у тому числі їх демонтажу, транспортування та монтажу після повірки (далі – Плата за повірку засобів обліку води) згідно з додатком 3.

2.3. Тарифи на окремі послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій згідно з додатком 4 (далі – Тарифи на окремі послуги). 

2.4. Тариф на послуги з утримання будинків для власників/орендарів (юридичних чи фізичних осіб) нежитлових приміщень, вбудованих або прибудованих до зазначених будинків (далі – Тариф на послуги з утримання нежитлових приміщень), згідно з додатком 5. 

3. Виконавцям некомунальної форми власності та Виконавцям комунальної форми власності для будинків, які передані на їх обслуговування після введення в дію цього рішення, Побудинкові тарифи визначати виходячи з Обов'язкового переліку житлових послуг (додаток 1 до цього рішення) та Тарифів на окремі послуги (додаток 4 до цього рішення).

4. Виконавці некомунальної форми власності у разі необхідності можуть вносити пропозиції щодо встановлення іншого розміру Плати за повірку засобів обліку води та Побудинкових тарифів для будинків, які ними обслуговуються.

5. Виконавцям послуг:

5.1. Загальну вартість послуг з утримання будинків споруд та прибудинкових територій визначати як збільшений на розмір Плати за повірку засобів обліку води в залежності від наявності засобів обліку води у Споживача (додаток 3 до цього рішення) добуток загальної площі квартири (житлового приміщення у гуртожитку) та Побудинкового тарифу, встановленого згідно з додатком 2 або визначеного відповідно до пункту 3 цього рішення.

5.2. Вартість додаткових послуг (робіт), що надаються населенню житлово-експлуатаційними підприємствами (крім передбачених Обов'яз­ковим переліком житлових послуг), визначати на договірних засадах.

5.3. Забезпечити проведення роз'яснювальної роботи щодо положень цього рішення та інформування населення про розмір тарифів для кожного конкретного будинку.

5.4. Забезпечити укладання договорів з підрядними організаціями для надання окремих видів послуг відповідно до затверджених графіків у межах коштів, передбачених тарифами, та своєчасне проведення розрахунків відповідно до фактично одержаних від населення та бюджету коштів за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

5.5. Забезпечити укладання/переукладання договорів зі Споживачами про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій відповідно до положень цього рішення.

5.6. Забезпечити ведення окремого бухгалтерського обліку по кожному будинку, що обслуговується.

5.7. Розробити та погодити з управлінням житлово-комунального господарства міської ради графіки виконання поточного ремонту. Забезпечити щоквартальну звітність щодо виконання зазначених робіт.

5.8. У разі відсутності технічної можливості надання окремих послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій здійснювати перерахунки Побудинкового тарифу (додаток 2 до цього рішення) шляхом його зменшення на тариф відповідної послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій до моменту відновлення надання відповідної послуги.

6. Управлінню житлово-комунального господарства міської ради (Кривенко В. Г.):

6.1. Забезпечити контроль за якістю надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій Виконавцями, незалежно від їх відомчого підпорядкування та форми власності.

6.2. Запровадити дієвий механізм контролю за фактичними обсягами надання Виконавцями послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій з залученням Споживачів.

7. Комунальному підприємству "АТП-2528" Чернігівської міської ради встановити тарифи на послуги з вивезення, вивезення та знешкодження твердих побутових відходів і з вивезення та прийому рідких побутових відходів для населення у розмірах:

 

Найменування послуг

Тариф з урахуванням ПДВ, грн./м3

Вивезення твердих побуто­вих відходів

 

17,40

Вивезення та знешкодження твердих побуто­вих відходів (за договорами з населенням приватного сектору), з урахуванням екологічного податку

 

 

26,10

Вивезення рідких побутових відходів

 

32,52

Прийом рідких побутових відходів

 

3,78

Зазначені вище тарифи є граничними для суб'єктів господарювання некомунальної форми власності. Конкретні розміри тарифів встановлюються  цими суб’єктами господарювання у межах граничних тарифів.

У разі необхідності суб’єкти господарювання можуть вносити пропозиції до виконавчого комітету міської ради щодо встановлення іншого розміру тарифів на послуги поводження з побутовими відходами.

Для розрахунків з житлово-експлуатаційними підприємствами застосо­вуються тарифи, встановлені для розрахунків з населенням.

8. Приватному підприємству "Гранпласт" встановити  тариф на послуги зі знешкодження побутових відходів для населення у розмірі 7,92 грн./м3 (з урахуванням ПДВ).

Для розрахунків з комунальним підприємством "АТП 2528" Чернігівської міської ради (при вивезенні побутових відходів за замовленнями населення) та з житлово-експлуатаційними підприємствами застосовуються тарифи, встановлені для розрахунків з населенням.

9. Встановити вартість послуг з технічного обслуговування ліфтів – 393,04 грн. за ліфт (з урахуванням ПДВ).

10. Комунальному підприємству "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради для розрахунків з Виконавцями затвердити  вартість періодичної повірки, обслуговування і ремонту квартирних засобів обліку води, у тому числі їх демонтажу, транспортування та монтажу після повірки, у розмірах (з урахуванням ПДВ):

один засіб обліку – 119,09 грн.;

два засоби обліку – 169,70 грн.;

три засоби обліку – 220,98 грн.;

чотири засоби обліку – 273,85 грн.;

п'ять засобів обліку – 325,15 грн.;

шість засобів обліку – 371,14 грн.

11. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 15 вересня 2008 року № 251 "Про послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій" (із змінами та доповненнями).

12. Відділу зв'язків з громадськістю міської ради (Соломаха І. Г.) та комунальному підприємству "Редакція Чернігівської міської газети "Чернігівські відомості" (Мокроусова І. М.) забезпечити оприлюднення цього рішення у десятиденний термін.

13. Це рішення набуває чинності з 1 лютого 2012 року.

14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Сеньковича М. О.

 

Міський голова                                                                                 О. В. Соколов

Заступник міського голови –
     керуючий справами виконкому                                                   С. Г. Віхров

Онлайн трансляції
Бюджет участі
Місто легенд
Створення ОСББ
Чернігів, купуй рідне!