Офіційний веб-портал
Чернігівської міської ради

Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія сайту
Знайти
1 серпня 2010 р.

Рішення виконавчого комітету "Про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Чернігова за І півріччя 2009 рік"


УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 20 липня 2009 року                                                                                                               № 176

Про виконання Програми
економічного і соціального розвитку
міста Чернігова за І півріччя 2009 рік 

 Розвиток та стан господарського комплексу міста безпосередньо пов'язаний із процесами, які відбувалися в економіці міста і в Україні в цілому. Кризові явища розгорталися різними темпами практично в усіх сферах економіки міста, що значно позначилося на результатах роботи господарського комплексу та показниках виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Чернігова за 2009 рік.

 Упродовж перших п’яти місяців 2009 року  промисловими підприємствами міста реалізовано продукції на суму майже 1299,3 млн.грн., що складає 37,9% від запланованого. У порівнянні з відповідним періодом минулого року скоротились обсяги виробництва практично всіх найменувань продукції, що випускається промисловими підприємствами міста. Найбільше сповільнення спостерігається у металургії, хімічній, будівельній галузях, легкій промисловості.

 Динаміка розвитку малого підприємництва у місті свідчить про незначне кількісне зростання суб’єктів господарювання. За станом на 1 липня 2009 року у місті займаються підприємницькою діяльністю 19,3 тис. осіб. Порівняно з відповідним періодом минулого року їх кількість збільшилась на 5,5%.

 На ринку послуг функціонують 714 підприємств та їхніх структурних підрозділів. Обсяг послуг, реалізований споживачам за І півріччя 2009 року, очікується  на рівні 347 млн. грн., що у порівняні з відповідним періодом 2008 року більше на 4,3% та складе 38,2% від запланованого показника на 2009 рік.

 Незважаючи на ряд проведених заходів щодо розширення торгової мережі, запровадження сучасних підходів до ведення торговельного процесу роздрібний товарообіг, при річному плані 4475 млн.грн. за І півріччя 2009 року очікується у сумі 1790 млн.грн., або 40% від запланованого. На одного мешканця міста продано товарів за місяць на суму 1001,8 грн., що на 12,6% більше аналогічного періоду минулого року.

 За І квартал 2009 року обсяг інвестицій в основний капітал склав125,9 млн. грн., що становить 40,6 % рівня відповідного періоду минулого року.

 Введено в експлуатацію 6,6 тис. кв. метрів загальної площі житла, що у 6 разів менше, ніж у І кварталі минулого року. 

 Загальний обсяг іноземних інвестицій, вкладених у місцеві підприємства за станом на 1 квітня 2009 року складав 24,1 млн. дол. США., що на  1,6 млн. дол. США. менше, ніж на початку року.

 В умовах скорочення обсягів промислового виробництва відстежується різке падіння обсягів перевезень вантажу автомобільним транспортом міста. Протягом звітного періоду перевезено 569,9 тис. тонн вантажів, що на 24% менше рівня відповідного періоду минулого року. Виконано 253,2 млн. т/км вантажообороту, що на 4,0% більше показника аналогічного періоду 2008 року. 

Пасажирським автотранспортом міста з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями, перевезено 29,2 млн. пасажирів, пасажирооборот виконано в обсязі 233,6 млн. пас/км. Це на 5,4% та 8,1% відповідно більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

За перші п’ять місяців 2009 року підприємствами і організаціями міста за фінансовими результатами від звичайної діяльності до оподаткування одержано збитків (сальдо) у сумі 198,5 млн. грн. За відповідний період минулого року цей показник був прибутковим і дорівнював 43,4 млн.грн. Одними з основних причин збитків є курсова різниця за отримані валютні кредити та відсутність ринків збуту. Прибутково працювали 195 підприємств – 46,9 % від загальної кількості підприємств, що звітують. Їхні прибутки склали понад 101,5 млн. грн. Решта підприємств отримали збитки загальною сумою 300,0 млн. грн. 

За І півріччя звітного року суттєво погіршилась ситуація у сфері зайнятості населення. З початку цього року міським центром зайнятості було зареєстровано 5568 незайнятих громадян. Це на 16,6 % більше, ніж за відповідний період  2008 року. При цьому за звітний період було створено 2825 нових робочих місць, що становить 63,1% річного завдання.

Протягом перших п’яти місяців 2009 року середній розмір номінальної заробітної плати штатних працівників становив 1410,79 грн. та перевищував рівень мінімальної заробітної плати (605 грн.) у 2,3 раза, у 2,1 раза - рівень прожиткового мінімуму для працездатної особи (669 грн.). Порівняно з відповідним періодом минулого року розмір заробітної плати збільшився на 2,7%.

Ускладнилась ситуація із виплатою заробітної плати працівникам підприємств, установ і організацій міста. За станом на 1 червня 2009 року заборгованість працюючим у господарському комплексі міста склала майже 13,5 млн. грн.. За травень відбулося її збільшення на 1,4 млн. грн.

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери, що фінансуються з місцевого бюджету, відсутня.

Протягом І півріччя 2009 року приватизовано три об’єкта нерухомості комунальної власності територіальної громади м. Чернігова із 7, що заплановані на 2009 рік. Укладено договори купівлі-продажу на загальну суму без урахування ПДВ (комунальна частка майна) 1872,67 тис. грн., з урахуванням ПДВ – на суму 2 247,2 тис. грн. 

За підсумками I півріччя 2009 року, від приватизації до міського бюджету перераховано 1 938,25 тис. грн., що складає 103,8% від запланованої суми надходжень за відповідний період (1865,5 тис. грн.), до державного – 387,64 тис. грн. ПДВ.

Сума надходжень за І півріччя 2009 року від орендної плати до міського бюджету складає 5346,7 тис. грн., з них за нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно - 1499,8 тис. грн., що становить 105,2% від запланованого (1425,00 тис. грн.), за цілісні майнові комплекси – 3846,9 тис. грн., що становить 108,1% від запланованого (3560,0 тис.грн.).

За І півріччя 2009 року бюджет міста Чернігова отримав до загального і спеціального фондів (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) 268,1 млн.грн., забезпечивши виконання затвердженого річного планового показника з урахуванням змін на 46,1% і показника відповідного періоду поточного року на 102,9% та збільшення надходжень аналогічного періоду 2008 року на 7,4% або на 18,6 млн.грн. З них власні та закріплені надходження загального фонду бюджету склали 137,9 млн.грн. Через негативний вплив наслідків кризових явищ на економіку міста, що не оминули й основних бюджетоутворюючих промислових підприємств міста Чернігова, фінансовий ресурс міста зменшено проти відповідного періоду 2008 року на 0,8 млн.грн. або 0,6 відсотка. 

За І півріччя 2009 року видаткова частина загального фонду бюджету міста Чернігова склала 242,4 млн.грн., у тому числі без урахування субвенцій з державного та обласного бюджетів – 185,2 млн.грн.

Фінансування бюджетної сфери міста протягом І півріччя 2009 року проводилось відповідно до затвердженого обсягу бюджетних призначень. Першочергово, за рахунок коштів міського бюджету забезпечено фінансування захищених статей видатків бюджету.

З метою покращання роботи господарського комплексу міста, виконання Програми соціально-економічного розвитку міста на 2009 рік виконавчий комітет міської ради в и р і ш и в:

 1. Заступникам міського голови, головам Новозаводської та Деснянської районним у м. Чернігові радам, керівникам управлінь та відділів міської ради, державної податкової інспекції у м.Чернігові, міського центру зайнятості сконцентрувати зусилля на забезпеченні виконання основних показників Програми економічного і соціального розвитку та бюджету міста на 2009 рік,  першочергових заходів щодо мінімізації негативного впливу фінансової кризи на економіку та соціальну сферу м.Чернігова, продовжити роботу щодо розв’язання невирішених проблем, які негативно впливають на соціально-економічний стан міста.

 2. Управлінню економіки міської ради (Максименко Л.В.):

 2.1. Посилити контроль за станом погашення заборгованості з виплати заробітної плати, з цією метою розробити графіки її погашення;

 2.2. Забезпечити контроль за ефективністю роботи підприємств комунальної власності міської ради;

 2.3. Координувати роботу структурних підрозділів міської ради у напрямку впровадження енергозберігаючих заходів та надавати їм необхідну консультативну допомогу;

 2.4. Забезпечити розробку комплексної Програми підвищення ефективності використання енергоресурсів у бюджетній сфері та житлово-комунальному господарстві м. Чернігова на 2009-2014 роки.

 2.5. Забезпечити тісну співпрацю з промисловими підприємствами міста задля спільного пошуку шляхів виходу із кризової ситуації.

 3. Фінансовому управлінню міської ради (Бистров В.Е.) спільно з державною податковою інспекцією у м. Чернігові (Уляненко Ф.М.):

 3.1. Забезпечити якісне виконання доходної частини бюджету міста;

 3.2. Забезпечити безумовне дотримання вимог статті 26 Бюджетного кодексу України щодо організації ефективної системи внутрішнього фінансового контролю на всіх стадіях бюджетного процесу;

 3.3 Забезпечити контроль щодо здійснення видатків на утримання установ та закладів у межах асигнувань, передбачених кошторисами. Не допускати взяття зобов’язань понад кошторисні призначення.

 4. Управлінню інвестицій і туризму міської ради (Бурдов В.К.):

 4.1. Забезпечити поширення інформації про інвестиційні та туристичні можливості міста Чернігова на регіональному, державному та міжнародному рівнях;

 4.2. Сприяти активізації роботи підприємств міста щодо технологічного оновлення виробництва, націлювати керівників господарюючих суб’єктів на розроблення перспективних інноваційно-інвестиційних проектів та підготовку їх для участі у конкурсах з метою залучення інвестицій.

 5. Управлінню архітектури та містобудування міської ради (Павлінській Л.В.) з метою подальшої реалізації Генерального плану розвитку міста, створення сприятливих умов для залучення інвестицій у забудову міста, розвиток та збереження історичного та природного середовища: 

5.1. Підготувати та винести на розгляд міської ради:

5.1.1. Зміни та доповнення до рішення міської ради від 31 травня 2007 р. „Про Правила забудови та використання території м. Чернігова (коригування)” (17 сесія 5 скликання);

5.1.2. Зміни та доповнення до Генерального плану м.Чернігова.

5.2. Провести громадські обговорення та винести на розгляд міської ради детальний план території району Лісковиця.

6. Управлінню торгівлі, послуг та розвитку підприємництва міської ради (Шевчук О.В.):

6.1 З метою  посилення  контролю за  сплатою  ринкового збору  та повнотою  перерахування до  міського бюджету   провести до 1 листопада поточного року   інвентаризацію торгових місць  на  всіх ринках  міста ;

6.2 Спільно з правоохоронними органами продовжувати роботу стосовно ліквідації стихійної торгівлі на вулицях міста;

6.3 Для подальшого створення сприятливих умов для розвитку підприємництва у місті, досягнення спільних інтересів суб’єктів господарювання та міської влади провести у ІІІ кварталі 2009 року Місячник підтримки підприємництва.

7. Міському центру зайнятості (Зевченко О.О.):

7.1. Спрямовувати роботу на максимальне використання потенціалу вільних та новостворених робочих місць і забезпечити працевлаштування  за сприянням державної служби зайнятості не менше 4250 незайнятих громадян;

7.2. В умовах ускладнення проблем працевлаштування  безробітних мешканців міста забезпечити залучення не менше 780 осіб до виконання оплачуваних громадських робіт, перш за все, на соціально важливих напрямках життєдіяльності міста;

7.3. Забезпечити широке інформування роботодавців про професійно-кваліфікаційний склад безробітних з метою найбільш повного задоволення їхніх потреб у кадрах необхідної кваліфікації.

8. Новозаводській та Деснянській районним у м. Чернігові радам:

8.1. Посилити контроль згідно з вимогами законодавства та повноваженнями органів місцевого самоврядування щодо:

- своєчасності виплати заробітної плати, організації роботи з охорони праці суб’єктами господарювання;

- зменшення недоїмки до Пенсійного фонду України;

8.2. Продовжити створення в житлових будинках підвищеної поверховості безпечних умов проживання щодо вимог протипожежної безпеки в рамках реалізації Програми „Безпечне житло” на 2006-2010 роки;

8.3. Ефективно використовувати бюджетні кошти, передбачені на благоустрій міста;

8.4. Розробити Програму додаткової адресної допомоги соціально незахищеним верствам населення міста в умовах зростання вартості енергоносіїв та житлово-комунальних послуг;

8.5. Розширити коло засобів інформування населення щодо механізму отримання субсидій.

9. Фонду комунального майна міської ради (Буцко О.В.): 

9.1. Забезпечити своєчасне і у повному обсязі надходження коштів до міського бюджету від приватизації та оренди об’єктів комунальної власності, які заплановані міським бюджетом на 2009 рік;

9.2. Посилити контроль за виконанням умов договорів оренди на об’єкти комунальної власності.

10. Управлінню земельних ресурсів міської ради (Титаренко Ю.В.) забезпечити:

10.1. Переукладання договорів оренди земельних ділянок щодо встановлення орендної плати у розмірі 3 % від нормативної грошової оцінки відповідно до рішення Чернігівської міської ради від 12 грудня 2008 року "Про затвердження ставок земельного податку та встановлення розміру  орендної плати за землю на 2009 рік у межах міста Чернігові" (33 сесія 5 скликання);

10.2. Надходження до бюджету коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення під об’єктами нерухомості;

10.3. Організацію та проведення конкурсів з набуття права оренди земельних ділянок та підготовку переліку земельних ділянок для продажу на аукціоні.

11. Управлінню житлово-комунального господарства міської ради (Антошину В.Л.): 

11.1. Вжити необхідних заходів щодо реалізації затверджених програм та забезпечити максимально ефективне використання бюджетних коштів, виділених для їх виконання :

-  Програми освітлення міста Чернігова на 2008-2011 роки;

- Програми модернізації та заміни ліфтів у житловому фонді міста Чернігова на 2008-2015 роки;

- Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях міста Чернігова на 2008-2011 роки;

- Програми відновлення твердого покриття доріг та проїздів у житловій забудові міста на 2008-2010 роки;

- Програми поводження з побутовими відходами у м. Чернігові на 2008 - 2012 роки;

- Програми централізованого водопостачання та водовідведення  малоповерхової забудови у місті Чернігові на 2009-2017 роки;

11.2. Забезпечити моніторинг забруднення підземних та поверхневих вод у районі ставків-накопичувачів рідких промислових відходів та сміттєзвалища м. Чернігова біля с. Масани;

11.3. Розпочати реалізацію робочих проектів: „Реконструкція шахтного водоскиду в гирлі р. Стрижень у м. Чернігові” та „Проведення меліоративних робіт щодо ложа водосховища № 1 на р. Стрижень у м. Чернігові”;

11.4. Забезпечити виконання робіт із визначення антропогенного впливу пересувних джерел забруднення на стан атмосферного повітря м. Чернігова.

11.5. Забезпечити підготовку міського комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2009-2010 років.

12. Управлінню транспорту та зв’язку міської ради (Воронін В.В.):

12.1. Постійно проводити роботу стосовно оптимізації мережі маршрутів міського пасажирського транспорту і транспортної інфраструктури міста, здійснення контролю за дотриманням чинного законодавства у сфері пасажирських перевезень;

12.2. Спільно з перевізниками всіх форм власності вжити заходів щодо оновлення рухомого складу пасажирського транспорту у місті автобусами великої та середньої місткості, більш сучасними моделями автобусів малої місткості та їх сертифікації;

12.3 Спільно з управлінням капітального будівництва міської ради (Маляренко О.І.) продовжити здійснення заходів щодо проведення контактної лінії по вулиці Незалежності та будівництва заїзних «кишень» для громадського транспорту і відкрити тролейбусний маршрут у мікрорайоні Масани.

13. Управлінню капітального будівництва міської ради (Маляренко О.І.) забезпечити освоєння коштів, виділених на 2009 рік відповідно до  Програми реконструкції (відновлення) покрівель житлових будинків.

14. Управлінню освіти міської ради (Купріяненко В.П.):

14.1. Разом з управлінням торгівлі та послуг міської ради (Шевчук О.В.) та комунальним підприємством «Шкільне» Чернігівської міської ради (Смирнов С.М.) продовжити роботу щодо забезпечення школярів раціональним, якісним та безпечним харчуванням із впровадженням нових технологій приготування їжі у загальноосвітніх навчальних закладах міста Чернігова;

14.2. Удосконалити роботу серед учнівської молоді щодо виявлення у неї педагогічних здібностей та популяризації професії „вихователь”.

14.3. Забезпечити підготовку навчальних закладів міста до нового 2009-2010 навчального року.

15. Управлінню охорони здоров'я міської ради (Бойко Ю.І.):

15.1. Продовжити реалізацію заходів щодо подальшої оптимізації мережі лікувально-профілактичних закладів міста;

15.2.    Активізувати роботу лікувально-профілактичних закладів міста щодо участі у Всеукраїнських конкурсах проектів та програм місцевого самоврядування;

15.3. Вжити заходів щодо поліпшення кадрового забезпечення лікарями закладів охорони здоров'я.

15.4. Забезпечити виконання робіт із реконструкції акушерсько-гінекологічного комплексу під дитячу поліклініку №1 м. Чернігова.

16. Управлінню культури міської ради (Васюта О.П.) забезпечити:

16.1. Підготовку та проведення культурно-мистецьких заходів, присвячених відзначенню 18-ї річниці Незалежності України та 66-ї річниці визволення міста Чернігова від фашистських загарбників;

16.2. Проведення Другого Всеукраїнського огляду-конкурсу юних бандуристів “Кобзарська юнь України” та Третього Всеукраїнського фестивалю народної творчості “Кобзарський майдан у Чернігові”;

16.3. Проведення Другого Міжрегіонального фестивалю - пленера дитячої художньої творчості “Легенди і міфи Чернігівського краю”, свята-ярмарку квітів і плодів “Щастя краси”, конкурсу краси “Королева квітів”, міських фестивалів культури і мистецтв “Серпневий зорепад”, “Чернігів – рідне місто моє” та Другого міського фестивалю середньовічної культури “Мстислав-фест”, присвяченого 985-річчю Чернігівського князівства;

16.4. Проведення необхідних робіт щодо початку нового 2009-2010 навчального року у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах.

17. Відділу по фізичній культурі і спорту міської ради (Стецько О.М.):

17.1. Проводити роботу із об'єднання зусиль зацікавлених організацій щодо кооперування коштів для організації і проведення навчально-тренувальних зборів та спортивно-масових заходів;

17.2. Забезпечити проведення повноцінного навчально-тренувального процесу у підвідомчих дитячо-юнацьких спортивних школах;

17.3. Продовжити проведення заходів із утримання і оснащення місць масового відпочинку населення спортивними та ігровими майданчиками.

18. Відділу у справах сім’ї та молоді міської ради (Голуб В.Л.) забезпечити: 

18.1. Організацію та проведення Міжнародного табору молодіжного активу «Перехрестя-2009» із залученням міських молодіжних громадських організацій та  організацій з міст - побратимів;

18.2. Проведення організаційних заходів щодо оздоровлення дітей м. Чернігова влітку 2009 року у кількості не меншій за 50% від загального числа учнівської молоді міста.

19. Відділу зв’язків з громадськістю міської ради (Соломаха І.Г.) забезпечити широке висвітлення у засобах масової інформації діяльності виконавчого комітету міської ради щодо соціально-економічного розвитку міста.

20. Посилити персональну відповідальність голів районних у місті Чернігові рад, начальників управлінь та відділів міської ради, керівників міських органів державної виконавчої влади, підприємств, установ та організацій міста, незалежно від форм власності, за оперативне реагування на звернення громадян, на цілеспрямоване розв’язання їхніх обґрунтованих вимог. Першочергово звертати увагу на вирішення соціальних проблем пільгових категорій громадян та інших соціально незахищених верств населення.

21. Розпорядникам бюджетних коштів забезпечити ефективне використання коштів спеціального фонду бюджету міста, що формується за рахунок власних надходжень бюджетних установ, та посилити контроль за станом та напрямами витрачання бюджетних коштів підпорядкованими установами.

22. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов’язків.


Міський голова                                                                                           О.В.Соколов 

Заступник міського голови -
        керуючий справами виконкому                                                             С.Г.Віхров


Анонси та оголошення

Онлайн трансляції
Бюджет участі
Місто легенд
Створення ОСББ
Чернігів, купуй рідне!