Офіційний веб-портал
Чернігівської міської ради

Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія сайту
Знайти
25 жовтня 2010 р.

Рішення виконавчого комітету "Про виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Чернігова за І півріччя 2010 року"


УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 20 липня 2010 року                                                                                                                 № 156

Про виконання Програми
соціально-економічного розвитку
міста Чернігова за І півріччя 2010 року 

 Протягом І півріччя 2010 року економічна та соціальна сфери міста продовжують перебувати під впливом негативних наслідків світової фінансово-економічної кризи. 

Упродовж перших п’яти місяців 2010 року промисловими підприємствами міста реалізовано продукції на суму майже 1354,2 млн. грн., що складає 40,4 % від запланованого. Порівняно з відповідним періодом минулого року обсяги виробництва продукції, що випускається промисловими підприємствами міста за розрахунками зменшились на 1,3 %.

 За станом на 1 квітня 2010 року за даними державної податкової інспекції у м. Чернігові діє майже 2,5 тис. малих підприємств, займається підприємницькою діяльністю майже 22 тис. фізичних осіб. 

 Обсяг послуг, реалізованих споживачам за І півріччя 2010 року, очікується на рівні минулого року (348 млн. грн.), та складе 42,7 % від запланованого показника на 2010 рік. 

 Незважаючи на ряд проведених заходів щодо розширення торгової мережі, запровадження сучасних підходів до ведення торговельного процесу, роздрібний товарообіг, при річному плані 4446 млн. грн. за І півріччя 2010 року очікується у сумі 1760,7 млн. грн., або 39,6% від запланованого. На одного мешканця міста продано товарів за місяць на суму 987 грн., що на 14,8 грн. менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

 За І квартал 2010 року обсяг інвестицій в основний капітал склав36,8 млн. грн., що становить 30,3 % рівня відповідного періоду минулого року та 5,3 % річного планового показника.

 За І квартал 2010 року введено в експлуатацію 6 тис. кв. метрів загальної площі житла, що на 9 % менше, ніж за відповідний період минулого року. 

 Загальний обсяг іноземних інвестицій, вкладених у місцеві підприємства за станом на 1 квітня 2010 року склав 16 млн. дол. США., що на 40 тис. дол. США більше, ніж на початку року.

 Спостерігається зростання обсягів перевезень вантажів автомобільним транспортом міста. Протягом І півріччя перевезено 687,6 тис. тонн вантажів і виконано 329,5 млн. т/км вантажообороту, що на 20,6% та 30,1% відповідно більше рівня аналогічного періоду минулого року.

Пасажирським автотранспортом міста з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями, перевезено 32,9 млн. пасажирів, пасажирооборот виконано в обсязі 251,0 млн. пас/км. Це на 13 % та 7,5 % відповідно більше, ніж у І півріччі минулого року.

 За січень-травень 2010 року підприємствами і організаціями міста за фінансовими результатами від звичайної діяльності до оподаткування одержано збитків (сальдо) у сумі 55,4 млн. грн. У відповідному періоді 2009 року збиток (сальдо) складав 198,5 млн. грн. Одними з основних причин збитків є курсова різниця за отримані валютні кредити, недостатні обсяги робіт та відсутність ринків збуту. Прибутково працювали 44,3 % від загальної кількості підприємств, що звітують. Їхні прибутки склали понад 124,8 млн. грн. Решта підприємств отримали збитки загальною сумою 180,2 млн. грн. 

 З початку 2010 року в міському центрі зайнятості було зареєстровано 4052 незайнятих громадян, що на 27,2 % менше, ніж за відповідний період 2009 року. При цьому було створено 3172 нових робочих місць, що складає 64,7 % від плану та на 12,3 % більше, ніж у І півріччі 2009 року.

 Протягом І кварталу 2010 року середній розмір номінальної заробітної плати штатних працівників становив 1573 грн. та перевищував рівень мінімальної заробітної плати та рівень прожиткового мінімуму для працездатної особи (869 грн.) у 1,8 рази. Порівняно з відповідним періодом минулого року розмір заробітної плати збільшився на 14,7%.

 Ускладнилась ситуація із виплатою заробітної плати працівникам підприємств, установ і організацій міста. За станом на 1 червня 2010 року заборгованість працюючим у господарському комплексі міста склала майже 21,5 млн. грн., що на 9,5 млн.грн. більше ніж на початок року. На економічно активних підприємствах, установах, організаціях рівень заборгованості із заробітної плати склав 12,8 млн.грн. 

 Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери, що фінансуються з місцевого бюджету, відсутня.

 Протягом І півріччя 2010 року приватизовано один об’єкт комунальної власності територіальної громади м. Чернігова із 10, що заплановані на 2010 рік. Укладено договори купівлі-продажу на загальну суму без урахування ПДВ (комунальна частка майна) 1031,6 тис. грн., з урахуванням ПДВ – на суму 1237,9 тис. грн. 

 За підсумками I півріччя 2010 року, від приватизації до міського бюджету перераховано 673,3 тис. грн., що складає 74,8 % від запланованої суми надходжень за відповідний період.

 Сума надходжень за І півріччя 2010 року від орендної плати до міського бюджету складає 5850,2 тис. грн., з них за нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно – 1502,6 тис. грн., що становить 112,1 % від запланованого, за цілісні майнові комплекси – 4347,6 тис. грн..(104 % від запланованого).

 За І півріччя 2010 року бюджет міста Чернігова отримав до загального і спеціального фондів (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) 319,7 млн.грн., забезпечивши виконання затвердженого річного планового показника з урахуванням змін на 45,7 % і показника відповідного періоду поточного року на 100,7 % та збільшення надходжень аналогічного періоду 2009 року на 19,2% або на 51,6 млн. грн. З них власні та закріплені надходження загального фонду бюджету склали 145,4 млн. грн. Фінансовий ресурс міста збільшено проти відповідного періоду 2009 року на 4,5 млн. грн. або на 5,4 %.

 За І півріччя 2010 року видаткова частина загального фонду бюджету м. Чернігова склала 297,1 млн.грн., у тому числі без урахування субвенцій з державного та обласного бюджетів – 222,2 млн.грн.

Фінансування бюджетної сфери міста проводилось відповідно до затвердженого обсягу бюджетних призначень. Першочергово, за рахунок коштів міського бюджету забезпечено фінансування захищених статей видатків бюджету.

 З метою покращання роботи господарського комплексу міста, виконання Програми соціально-економічного розвитку міста на 2010 рік виконавчий комітет міської ради в и р і ш и в:

 1. Заступникам міського голови, головам Новозаводської та Деснянської районним у м. Чернігові радам, керівникам управлінь та відділів міської ради, державної податкової інспекції у м. Чернігові, міського центру зайнятості сконцентрувати зусилля на забезпеченні виконання основних показників Програми соціально-економічного розвитку міста на 2010 рік,  першочергових заходів щодо мінімізації негативного впливу фінансової кризи на економіку та соціальну сферу м.Чернігова, продовжити роботу щодо розв’язання невирішених проблем, які негативно впливають на соціально-економічний стан міста.

 2. Управлінню економіки міської ради (Максименко Л. В.):

 2.1. Посилити контроль за станом погашення заборгованості з виплати заробітної плати;

 2.2. Забезпечити контроль за ефективністю роботи підприємств комунальної власності міської ради;

 2.3. Координувати роботу структурних підрозділів міської ради у напрямку впровадження енергозберігаючих заходів та надавати їм необхідну консультативну допомогу;

 2.4. Спільно з управлінням освіти міської ради (Купріяненко В.П.) забезпечити виконання Програми енергозбереження в установах освіти м. Чернігова на 2010-2014 роки, затвердженої рішенням Чернігівської міської ради від 29 квітня 2010 року (49 сесія 5 скликання);

 2.5. Забезпечити тісну співпрацю з промисловими підприємствами міста задля спільного пошуку шляхів виходу із кризової ситуації;

 2.6. Спільно з управлінням інвестицій та туризму міської ради (Бурдов В.К.) забезпечити формування комерційних пропозицій підприємств промислового комплексу міста з метою презентації продукції місцевого товаровиробника серед закордонних та вітчизняних ділових кіл.

 3. Фінансовому управлінню міської ради (Бистров В. Е.) спільно з державною податковою інспекцією у м. Чернігові (Уляненко Ф. М.):

 Забезпечити якісне виконання доходної частини бюджету міста;

 Забезпечити безумовне дотримання вимог статті 26 Бюджетного кодексу України щодо організації ефективної системи внутрішнього фінансового контролю на всіх стадіях бюджетного процесу;

 Забезпечити контроль щодо здійснення видатків на утримання установ та закладів у межах асигнувань, передбачених кошторисами, помісячними розписами асигнувань. Не допускати взяття зобов’язань понад кошторисні призначення.

 4. Управлінню інвестицій і туризму міської ради (Бурдов В. К.):

 4.1. Забезпечити поширення інформації про інвестиційні та туристичні можливості м. Чернігова на регіональному, державному та міжнародному рівнях;

 4.2. Забезпечити розміщення інвестиційно-привабливих пропозицій міста на офіційному сайті Чернігівської міської ради та на web-сайті «Інвестуйте в Чернігівщину»;

 4.3. Продовжити роботу над реалізацією проекту із спорудження   сміттєпереробного заводу;

 4.4. Забезпечити підготовку презентаційних матеріалів м. Чернігова до участі у п’ятому Міжнародному інвестиційному форумі.

 5. Управлінню архітектури та містобудування міської ради (Павлінській Л. В.) з метою подальшої реалізації Генерального плану розвитку міста, створення сприятливих умов для залучення інвестицій у забудову міста, розвиток та збереження історичного та природного середовища провести громадські обговорення та винести на розгляд міської ради: 

 5.1. Детальний план території району П’яти кутів;

 5.2. Детальний план території. Функціонально-планувальна організація лісопарку «Ялівщина»;

 5.3 Детальний план території. Функціонально-планувальна організація лісопарку «Кордівка» з міським парком.

 6. Управлінню торгівлі, послуг та розвитку підприємництва міської ради (Шевчук О. В.):

 6.1. З метою посилення контролю за сплатою ринкового збору та повнотою перерахування до міського бюджету провести у вересні поточного року інвентаризацію  торгових місць  на  всіх  ринках міста;

 6.2 Спільно з правоохоронними органами продовжувати роботу із ліквідації стихійної торгівлі на вулицях міста;

 6.3 Розробити проект Програми підтримки малого підприємництва у м.Чернігові на 2011-2012 роки;

 6.4 Організувати проведення у серпні-вересні 2010 року Місячника підтримки підприємництва.

 7. Міському центру зайнятості (Зевченко О. О.):

 Спрямовувати роботу на максимальне використання потенціалу вільних і новостворених робочих місць та забезпечити працевлаштування  за сприянням державної служби зайнятості не менше 4120 незайнятих громадян;

 Залучити не менше 989 осіб до виконання оплачуваних громадських робіт, перш за все на соціально важливих напрямках життєдіяльності міста;

 7.3. Забезпечити широке інформування роботодавців про професійно-кваліфікаційний склад безробітних з метою найбільш повного задоволення їхніх потреб у кадрах необхідної кваліфікації.

 8. Новозаводській та Деснянській районним у м. Чернігові радам (Глиняний О. І., Сенькович М. О.):

 8.1 Спільно з управлінням економіки міської ради (Максименко Л. В.) посилити контроль за станом погашення заборгованості із заробітної плати;

 8.2. Посилити контроль за станом дотримання підприємствами, установами та організаціями законодавства про працю з питань трудових відносин, охорони та поліпшення умов праці;

 8.3. Здійснювати контроль за санітарним станом територій, прилеглих до підприємств, організацій і установ;

 8.4. Організувати роботи із санітарного утримання і благоустрою території, місць відпочинку громадян;

 8.5. Забезпечити своєчасне та у повному обсязі надання населенню пільг, субсидій на житлово-комунальні послуги, державних соціальних допомог;

 8.6 Спрямувати роботу на підтримку найбільш незахищених верств населення, забезпечення потреб інвалідів та ветеранів війни;

 8.7 Активно сприяти оздоровленню, захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та таких, що опинилися у складних життєвих обставинах, упровадженню сімейних форм улаштування дітей, які залишились без батьківської опіки;

 8.8 Контролювати правильність надання пільг підприємствами – надавачами житлово-комунальних послуг, цільове використання коштів при призначенні державних соціальних допомог;

 9. Фонду комунального майна міської ради (Буцко О. В.): 

 9.1 Забезпечити своєчасне і у повному обсязі надходження коштів до міського бюджету від приватизації та оренди об’єктів комунальної власності, які заплановані міським бюджетом на 2010 рік;

 Посилити контроль за виконанням умов договорів оренди на об’єкти комунальної власності.

 10. Управлінню житлово-комунального господарства міської ради (Антошину В. Л.): 

 10.1. Здійснювати заходи з енергозбереження при експлуатації мереж зовнішнього освітлення прибудинкових територій та житлових будинків  відповідно до розробленої  проектно-кошторисної документації;

 10.2. Забезпечити виконання робіт із реалізації усіх цільових програм, фінансування яких передбачено міським бюджетом на 2010 рік;

 10.3. Забезпечити своєчасний та якісний ремонт дорожнього покриття,  надійну роботу мереж зливової каналізації;

 10.4. Забезпечити моніторинг забруднення підземних та поверхневих вод у районі ставків-накопичувачів промислових відходів та полігону із знешкодження твердих побутових відходів біля с. Масани;

 10.5.  Забезпечити реалізацію проекту „Реконструкція шахтного водоскиду в гирлі р. Стрижень”;

 10.6. Забезпечити проведення природооздоровчих робіт у рекреаційних зонах міста;

 10.7. Забезпечити здійснення контролю за санітарно-екологічним станом міста, спрямованого на попередження, виявлення та припинення порушень „Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та додержання тиші в громадських місцях міста Чернігова”, затверджених рішенням міської ради від 31 серпня 2006 року (7 сесія 5 скликання) зі змінами від 12 вересня 2008 року (31 сесія 5 скликання), природоохоронного законодавства.

 11. Управлінню транспорту та зв’язку міської ради (Воронін В.В.):

 11.1. Проводити роботу стосовно оптимізації мережі маршрутів міського пасажирського транспорту і транспортної інфраструктури міста;

 11.2. Здійснювати контроль за дотриманням чинного законодавства у сфері пасажирських перевезень;

 11.3. Спільно з перевізниками всіх форм власності вжити заходів щодо оновлення рухомого складу пасажирського транспорту у місті автобусами великої та середньої місткості, більш сучасними моделями автобусів малої місткості та їх сертифікації;

 11.4. Спільно з управлінням капітального будівництва міської ради (Маляренко О. І.) продовжити роботи щодо проведення контактної лінії по вулиці Незалежності та будівництва на її проїжджій частині заїзних кишень для міського пасажирського транспорту.

 12. Управлінню капітального будівництва міської ради (Маляренко О. І.) забезпечити повне освоєння коштів, передбачених у бюджеті міста на 2010 рік на реалізацію Програми реконструкції (відновлення) покрівель житлових будинків.

 13. Управлінню освіти міської ради (Купріяненко В. П.):

 13.1. Спільно з управлінням торгівлі, послуг та розвитку підприємництва міської ради (Шевчук О. В.) та комунальним виробничо-торговельним підприємством «Шкільне» (Смирнов С. М.) продовжити роботу щодо забезпечення школярів раціональним, якісним та безпечним харчуванням із впровадженням нових технологій приготування їжі;

 13.2. Удосконалити профорієнтаційну роботу серед старшокласників, спрямовану на пошук молоді, схильної до педагогічної діяльності у дошкільних закладах;

 13.3. Популяризувати педагогічну професію „вихователь” серед учнівської молоді.

 14. Управлінню охорони здоров'я міської ради (Бойко Ю. І.):

 14.1 Розширити площі філіалу дитячої поліклініки № 1 на базі міської лікарні № 4;

 14.2 Відкрити осередок сімейної медицини у мікрорайоні Масани.

 15. Управлінню культури міської ради (Васюта О. П.) забезпечити підготовку та проведення:

 15.1 Культурно-мистецьких заходів, присвячених відзначенню Дня Прапора України, Дня Незалежності України, Дня міста та 67-ої річниці визволення міста Чернігова від фашистських загарбників; 

 15.2 Науково-практичної конференції “Кобзарські школи в Україні: розвиток та функціонування”;

 15.3  Міських фестивалів культури і мистецтв та конкурсів;

 16. Відділу по фізичній культурі і спорту міської ради (Стецько О. М.):

 16.1. Сприяти подальшому удосконаленню існуючої матеріально-спортивної бази міста;

 16.2. Забезпечити проведення повноцінного навчально-тренувального процесу у підвідомчих дитячо-юнацьких спортивних школах; 

 16.3. Продовжити роботу щодо залучення населення міста до активних занять фізичною культурою і спортом;

 16.4. З метою зменшення витрат на споживання енергетичних ресурсів розробити відповідні проекти для реалізації у поточному році.

 17. Відділу у справах сім’ї та молоді міської ради (Голуб В. Л.):

 17.1. Сприяти впровадженню новітніх педагогічних технологій та застосування актуальних методик організації роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання;

 17.2. Продовжити практику активного залучення громадських організацій міста до реалізації соціально корисних ініціатив;

 17.3. Забезпечити ефективне виконання Постанови Кабінету Міністрів України від  2 березня 2010 року № 209 "Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї". 

 18. Міському центру соціальних служб для сімї, дітей та молоді (Сердюк О. С.) спільно зі службами у справах дітей Деснянської та Новозаводської районих у м. Чернігові рад (Глиняний О. І., Сенькович М. О.) активізувати роботу щодо впровадження соціальної реклами з питань утвердження здорового способу життя та формування позитивного іміджу сім’ї.

 19. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення (Кузнецов О. О.):

 19.1 Забезпечити належне утримання сезонних рятувальних постів та здійснювати постійний контроль за готовністю їх до дій за призначенням;

 19.2 Продовжувати накопичення матеріального резерву місцевого рівня згідно з номенклатурою, затвердженою розпорядженням міського голови від 13 жовтня 2009 року № 167-р "Про створення матеріальних резервів місцевого рівня у 2010 році для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їхніх наслідків";

 19.3 Здійснювати комплексні перевірки стану цивільного захисту на підприємствах, в установах та організаціях міста;

 19.4 Забезпечити виконання плану комплектування Чернігівських міських курсів цивільної оборони слухачами з функціонального навчання у сфері цивільного захисту на 2010 рік.

 20. Відділу зв’язків з громадськістю міської ради (Соломаха І. Г.) забезпечити широке висвітлення у засобах масової інформації діяльності виконавчого комітету міської ради щодо соціально-економічного розвитку міста.

 21. Посилити персональну відповідальність голів районних у місті Чернігові рад, начальників управлінь та відділів міської ради, керівників міських органів державної виконавчої влади, підприємств, установ та організацій міста, незалежно від форм власності, за оперативне реагування на звернення громадян, на цілеспрямоване розв’язання їхніх обґрунтованих вимог. Першочергово звертати увагу на вирішення соціальних проблем пільгових категорій громадян та інших соціально незахищених верств населення.

 22. Розпорядникам бюджетних коштів забезпечити ефективне використання коштів спеціального фонду бюджету міста, що формується за рахунок власних надходжень бюджетних установ, та посилити контроль за станом та напрямами витрачання бюджетних коштів підпорядкованими установами.

 23. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов’язків.

 

 Секретар міської ради                                                                                          О. С. Шеремет

         Заступник міського голови -  
         керуючий справами виконкому                                                                        С. Г. Віхров


Анонси та оголошення

Онлайн трансляції
Бюджет участі
Місто легенд
Створення ОСББ
Чернігів, купуй рідне!