Офіційний веб-портал
Чернігівської міської ради

Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія сайту
Знайти
13 червня 2013 р.

Рішення міської ради "Про внесення змін та доповнень до Положення про Центр надання адміністративних послуг м. Чернігова


УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА

(тридцять друга сесія шостого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 

7 червня 2013 року

 


Про внесення змін та доповнень до
Положення про Центр надання
адміністративних послуг м. Чернігова

 

Відповідно до частини 4 статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 10 статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги»,  постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 №118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг» міська рада  вирішила:

1. Внести зміни та доповнення до Положення про Центр надання адміністративних послуг м. Чернігова, затвердженого рішенням міської ради від 30 листопада 2012 року «Про затвердження Положення про Центр надання  адміністративних послуг м. Чернігова» (двадцять сьома сесія шостого  скликання):

1.1.  До розділу 1 Положення:

 1.1.1. Пункт 1.4. викласти в новій редакції:

«1.4. ЦНАП підпорядкований Чернігівському міському голові. Міський голова визначає одного із своїх заступників, який безпосередньо відповідає за роботу ЦНАП.

Функції з керівництва, організаційне та матеріально – технічне забезпечення ЦНАП покладається на структурний підрозділ міської ради – управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради».

 1.1.2. Пункт 1.5. викласти в новій редакції:

«1.5. Учасники Центру надання адміністративних послуг м. Чернігова – Чернігівська міська рада та її виконавчі органи,посадові та службові особи управління адміністративних послуг міської ради, державні адміністратори (адміністратори), державні реєстратори, обласна державна адміністрація та її департаменти, управління і відділи, територіальні (місцеві) органи центральних органів виконавчої влади, державні та комунальні підприємства, установи, їх посадові та службові особи, задіяні у забезпеченні організації надання встановленого переліку адміністративних послуг у Центрі».

1.2. До розділу 4 Положення, а саме пункт 4.8. викласти в новій редакції:

«4.8. Кількість спеціалістів – консультантів від місцевих (територіальних) органів державної виконавчої влади, департаментів, управлінь і відділів обласної державної адміністрації, структурних підрозділів міської ради, державних та комунальних підприємств, установ, задіяних у роботі Центру, визначається їх розпорядчими актами з урахуванням затвердженого рішенням міської ради переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр та графіка їх роботи».

1.3. До розділу 5 Положення:

1.3.1. Пункт 5.5 викласти в новій редакції:

«5.5. Учасники ЦНАП зобов’язані виконувати вимоги Порядку організації роботи учасників Центру надання адміністративних послуг м. Чернігова, який розробляється управлінням адміністративних послуг міської ради та затверджується  рішенням Чернігівської міської ради».

1.3.2. Розділ 5 Положення доповнити пунктом 5.10. наступного змісту:

«5.10. Час прийому суб’єктів звернень у ЦНАП становить не менше як шість днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр. Не рідше ніж два дні на тиждень прийом суб’єктів звернень здійснюється до двадцятої години.

За рішенням міської ради час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено».

2. Відділу зв’язків з громадськістю Чернігівської міської ради (Соломаха І. Г.) та комунальному підприємству «Редакція Чернігівської міської газети «Чернігівські відомості» Чернігівської міської ради (Мокроусова І. М.) в десятиденний строк оприлюднити це рішення.

3.Рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови  Андроса С. О. та постійну комісію Чернігівської міської ради з питань законності, прав і свобод громадян та регламенту (Скоробагатько Л. І.).

 

 

 

Міський голова                                                                                           О. В. Соколов


Онлайн трансляції
Бюджет участі
Місто легенд
Створення ОСББ
Чернігів, купуй рідне!