Офіційний веб-портал
Чернігівської міської ради

Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія сайту
Знайти
11 жовтня 2013 р.

Рішення міської ради "Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 26 грудня 2012 року “Про міський бюджет на 2013 рік” (28 сесія 6 скликання) зі змінами і доповненнями (29 сесія, 30 сесія 6 скликання)"


УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА

(тридцять перша сесія шостого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 

19 квітня 2013 року

 
Провнесеннязмінідоповнень
дорішенняміськоїради
від 26 грудня 2012 року
“Проміськийбюджетна 2013 рік”
(28 сесія 6 скликання) зізмінамиі
доповненнями (29 сесія, 30 сесія
6 скликання)

 

Відповіднодопункту 23 частини 1 статті 26 ЗаконуУкраїни “ПромісцевесамоврядуваннявУкраїні”, керуючисьпунктом 8 статті 13, пунктом 2 статті 57, пунктом 7, 8, 9 статті 78 тастаттями 14, 15, 23, 71 БюджетногокодексуУкраїни (зізмінамитадоповненнями),  міськарадавирішила:

 1. Внести наступні зміни та доповнення до рішення міської ради від 26 грудня 2012 року “Про міський бюджет на 2013 рік” (28 сесія 6 скликання) зі змінами і доповненнями (29 сесія, 30 сесія 6 скликання):

 1.1. Пункт 1 та абзаци перший та другий пункту 2 викласти у такій редакції:

“1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2013 рік у сумі 1 014 745,135 тис.грн., з них відповідно до додатку № 6 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2013 рік” дотація вирівнювання, що одержується з державного бюджету, – 161 025,9 тис.грн.

Обсяг доходів загального фонду міського бюджету визначити у сумі 922 660,6 тис. грн., спеціального фонду міського бюджету - 92 084,535 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку – 48 332,4 тис.грн., згідно з додатком 1 до цього рішення.

 2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2013 рік у сумі 1 073 602,875 тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду міського бюджету у сумі 933 193,378 тис.грн. та видатків спеціального фонду міського бюджету - 140 409,497 тис.грн.: за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів згідно з додатком 2 та головними розпорядниками коштів міського бюджету згідно з додатком 3 до цього рішення.

Установити розмір внутрішнього фінансування міського бюджету за рахунок залишків бюджетних коштів на початок року за загальним фондом у сумі 18 104,778 тис.грн., за спеціальним фондом – у сумі 38 258,202 тис.грн., у тому числі за бюджетом розвитку – 19 964,446 тис.грн., згідно з додатком 6 до цього рішення

 1.2. Додатки 1, 2, 3, 3-1, 6, 7, 8 до рішення міської ради від 26 грудня 2012 року “Про міський бюджет на 2013 рік” (28 сесія 6 скликання) зі змінами і доповненнями (29 сесія, 30 сесія 6 скликання) викласти у редакції відповідно до додатків 1, 2, 3, 3-1, 6, 7, 8 до цього рішення.

 2. Додатки 1, 2, 3, 3-1, 6, 7, 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, фінансів та бюджету (Москаленко І. І.).

 

 

 Міський голова                                                                              О. В. Соколов

Онлайн трансляції
Бюджет участі
Місто легенд
Створення ОСББ
Чернігів, купуй рідне!