Офіційний веб-портал
Чернігівської міської ради

Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія сайту
Знайти
20 липня 2018 р.

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 21 березня 2011 року № 77 «Про затвердження Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна в місті Чернігові»

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта –
 рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради 
від 21 березня 2011 року № 77
 «Про затвердження Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна в місті Чернігові»

 

1. Вид та назва регуляторного акта: рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 21 березня 2011 року № 77 «Про затвердження Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна в місті Чернігові»

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності: управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради.

3. Цілі прийняття акта:

- встановлення порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території міста, в тому числі вільним земельним ділянкам, які виділяються під будівництво об’єктів; об’єктам, що розташовані на земельній ділянці, при введенні їх в експлуатацію; існуючим об’єктам нерухомого майна з метою впорядкування нумерації; частинам квартир, реконструйованим і прийнятим в експлуатацію як окремі квартири; частинам нежилих приміщень, реконструйованим і прийнятим в експлуатацію як окремі приміщення; недобудованим об’єктам з метою оформлення договору купівлі-продажу;

- визначення переліку об’єктів нерухомості, яким не надаються самостійні адреси.

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 02.07.2018 по 18.07.2018.

5. Тип відстеження: періодичне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження: статистичний.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність цього акта, а також способи одержання даних:

Ефективність регуляторного впливу рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 21 березня 2011 року № 77 «Про затвердження Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна в місті Чернігові» визначатиметься за такими показниками:

1. Кількість поданих суб’єктами господарювання та фізичними особами звернень щодо присвоєння або зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території міста.

2. Загальна кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, яким рішеннями виконавчого комітету міської ради задоволені їх звернення щодо присвоєння або зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна.

3. Загальна кількість об’єктів нерухомого майна, яким на підставі рішень виконавчого комітету міської ради присвоєні поштові адреси.

4. Загальна кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, яким рішеннями виконавчого комітету міської ради відмовлено у присвоєнні або зміні поштових адрес їх об’єктам нерухомого майна.

5. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень регуляторного акта.          

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

 

 

№ п/п

 

Показники результативності

з 05.01.2015 по 30.06.2015

з

04.01.2016

по

30.06.2016

з 02.01.2017 по 30.06.2017

1.

Кількість поданих суб’єктами господарювання та фізичними особами звернень щодо присвоєння або зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території міста

 

 

106

 

 

126

 

 

120

2.

Загальна кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, яким рішеннями виконавчого комітету міської ради задоволені їх звернення щодо присвоєння або зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна

 

 

 

68

 

 

 

86

 

 

 

 

 

75

3.

Загальна кількість об’єктів нерухомого майна, яким на підставі рішень виконавчого комітету міської ради присвоєні поштові адреси

 

 

81

 

 

100

 

 

 

89

4.

Загальна кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, яким рішеннями виконавчого комітету міської ради відмовлено у присвоєнні або зміні поштових адрес їх об’єктам нерухомого майна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 21 березня 2011 року № 77 «Про затвердження Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна в місті Чернігові» розміщене на офіційний сторінці Чернігівської міської ради мережі Інтернет за електронною адресою: www.chernigiv-rada.gov.ua (у рубриці «Рішення виконкому» розділу «Нормативні документи») та було опубліковано в газеті «Чернігівські відомості» від 30.03.2011 № 13 (1047) та від 06.04.2011 № 14 (1048).

Кількість звернень суб’єктів господарювання та фізичних осіб щодо присвоєння поштових адрес, які залишилися не вирішеними у зв’язку із ненаданням заявниками повного пакету документів, передбачених Порядком присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна в місті Чернігові, у встановленні чинним законодавством строки з кожним роком зменшується. Так, у 2015 році відсоток вказаних звернень становив 18%, у 2016 році – 17%, а у 2017 році – 10%.

Враховуючи наведене вище, рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень регуляторного акта досить високий.        

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 21 березня 2011 року № 77 «Про затвердження Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна в місті Чернігові» дозволило виконавчим органам міської ради більш якісно забезпечити виконання функцій контролю за порядком присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території міста; встановити на території міста єдиний функціональний механізм надання поштових адрес та закріпити основні принципи присвоєння адрес, їх зміни та анулювання; забезпечити основи ведення адресної бази даних містобудівного кадастру міста; створити рівні умови для суб’єктів господарювання та фізичних осіб у вирішенні питань присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна; оперативно вирішувати спірні ситуації із цих питань тощо.

Аналіз дії Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна в місті Чернігові протягом семи років виявив необхідність внесення змін та доповнень до нього з метою уніфікації механізму надання поштових адрес та їх видів; розширення переліку об’єктів, яким надається самостійна поштова адреса; уточнення цільового призначення вільних земельних ділянок, яким присвоюється самостійна поштова адреса, та переліку об’єктів нерухомості, яким не надаються самостійні адреси; введення такого виду адрес як будівельна адреса тощо.

  

 

Заступник начальника управління

архітектури та містобудування

Чернігівської міської ради                                                                                      П. М. Гребень

Анонси та оголошення

Онлайн трансляції
Бюджет участі
Місто легенд
Створення ОСББ
Чернігів, купуй рідне!