Офіційний веб-портал
Чернігівської міської ради

Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія сайту
Знайти
27 липня 2017 р.

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта - рішення Чернігівської міської ради від 7 червня 2013 року «Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок відчуження, списання, передачі основних засобів, що є комунальною власністю територіальної громади м. Чернігова» (32 сесія 6 скликання)

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта -
рішення Чернігівської міської ради від 7 червня 2013 року
«Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок відчуження, списання, передачі основних засобів, що є комунальною власністю територіальної громади
м. Чернігова»
(32 сесія 6 скликання)

 

 1. Вид та назва регуляторного акта: Рішення міської ради від 7 червня 2013 року «Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок відчуження, списання, передачі основних засобів, що є комунальною власністю територіальної громади  м. Чернігова» (32 сесія 6 скликання).

2. Назва виконавця заходів з відстеження: Фонд комунального майна Чернігівської міської ради.

3. Цілі прийняття акта: Основними цілями прийняття регуляторного акта було вдосконалення процедури відчуження та списання суб’єктами господарювання об’єктів комунальної власності, врегулювання процедурних питань щодо реалізації фондом комунального майна Чернігівської міської ради повноважень виступати організатором продажу нерухомого майна, а також приведення Положення про порядок відчуження, списання, передачі основних   засобів,  що є  комунальною  власністю територіальної   громади м. Чернігова у відповідність з нормами та вимогами чинних законодавчих актів України.

4.  Строк виконання заходів з відстеження: з 07 липня 2017 року по         26 липня 2017 року.

5.  Тип відстеження: Періодичне.

6.  Методи одержання результатів відстеження: Збір статистичних даних.

7. Дані та припущення на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

 Затвердження змін та доповнень до Положення про порядок відчуження, списання, передачі основних засобів, що є комунальною власністю територіальної громади м. Чернігова:

- удосконалено процедуру відчуження та списання суб’єктами господарювання об’єктів комунальної власності;

- приведено Положення у відповідність з нормами та вимогами чинних законодавчих актів;

- запроваджено чітку процедуру та єдині підходи щодо усунення суб’єктами господарювання наявних недоліків та суперечностей в документах щодо відчуження, які подаються відповідно до Положення;

- встановлено обмеження строків погодження висновку про вартість майна, яке відчужується та застосування висновку;

- запроваджено реалізацію фондом комунального майна міської ради повноважень організатора продажу нерухомого майна.

8.  Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта.

Рішення міської ради «Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок відчуження, списання, передачі основних засобів, що є комунальною власністю територіальної громади  м. Чернігова» створює умови для відчуження та списання майна, а також передачі майна в межах комунальної власності територіальної громади м. Чернігова.

Результативність даного рішення визначатиметься за такими показниками:

 

1 півріччя

2015 року

1 півріччя

2016 року

1 півріччя

2017 року

Кількість  звернень від комунальних підприємств, установ, закладів та організацій щодо відчуження, списання та передачі основних засобів

 

8

 

4

 

13

Погоджено рішень міської ради

-

-

1

Погоджено рішень виконавчого комітету міської ради всього та в  т.ч.:

списання

передача

14

 

 

5

9

14

 

 

10

4

11

 

 

6

5

Підготовлено рішень виконавчого комітету міської ради щодо списання орендованого майна

 

-

 

 

-

 

 

1

9.   Оцінка результатів реалізації регулятивного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

На підставі отриманих показників періодичного відстеження результативності дії регуляторного акта можна зробити висновок про його ефективність та досягнення визначених цілей.

Рішення міської ради «Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок відчуження, списання, передачі основних засобів, що є комунальною власністю територіальної громади м. Чернігова» створює умови для відчуження та списання майна, а також передачі майна в межах комунальної власності територіальної громади м. Чернігова, розширює сферу застосування Положення але потребує змін і доповнень спрямованих на спрощення, удосконалення процедури списання майна яке належить до комунальної власності та приведення у відповідність до вимог чинного законодавства.

 

 

Заступник голови фонду - начальник

відділу обліку, відчуження та управління

майном                                                                                            О. В. Купка

Онлайн трансляції
Бюджет участі
Місто легенд
Створення ОСББ
Чернігів, купуй рідне!