Офіційний веб-портал
Чернігівської міської ради

Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія сайту
Знайти
28 січня 2015 р.

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта - рішення міської ради «Про затвердження Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна комунальноі власності територіальної громади міста Чернігова» від 30 липня 2007 року (19 сесія 5 скликання).

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта - рішення міської ради «Про затвердження Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна комунальноі власності територіальної громади міста Чернігова»  від 30 липня 2007 року (19 сесія 5 скликання).

 

Вид та назва регуляторного акта: Рішення міської ради «Про затвердження Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна комунальноі власності територіальної громади міста Чернігова»  від 30 липня 2007 року (19 сесія 5 скликання).

Назва виконавця заходів з відстеження: Фонд комунального майна Чернігівської міської ради.

Цілі прийняття акта: Методика розроблена з метою підвищення ефективності використання комунального майна територіальної громади м. Чернігова та збільшення надходження коштів до міського бюджету.             

Строк виконання заходів з відстеження:

 З 5 січня 2015 року по 26 січня 2015 року.

Тип відстеження: Періодичне.

Методи одержання результатів відстеження: Аналіз статистичних даних.

Дані та припущення на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

Відповідно до зазначеної вище Методики здійснюється розрахунок орендної плати  по договорам оренди майна комунальної власності територіальної громади міста Чернігова.

У разі передачі ко  мунального майна в оренду на конкурсних засадах,  відповідно до Методики розраховувалася стартова орендна плата.    

Кількісні та якісні значення показників результативності актів:

 

За        2012 рік

За       2013 рік

За

  2014 рік

Кількість договорів оренди укладених за станом на  01.01.2013/2014/ 2015

фондом комунального майна міської ради,

 комунальними підприємствами і бюджетними установами

Сума надходжень  від орендної плати до міського бюджету (тис. грн.),

у т. ч.:

за ЦМК

за нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно

 

 

196

356

 

 

13394,9

 

9789,4

 

3605,5

 

 

196

385

 

 

13782,6

 

11112,9

 

2669,7

 

 

191

354

 

 

19703,6

 

17161,2

 

 2542,4

Кошти, отримані по договорам оренди, укладеними   комунальними підприємствами і бюджетними установами, відповідно до Методики залишаються у розпоряджені бюджетних установ та комунальних підприємств (поповнення обігових коштів).

Оцінка результатів реалізації регулятивного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Збільшення у 2014 році надходжень коштів до міського бюджету від орендної плати за ЦМК досягнуто за рахунок проведеної у 2013 році роботи по інвентаризації, незалежній оцінці та внесенню відповідних змін до договорів оренди ЦМК КЕП “Чернігівська ТЕЦ” та ЦМК – об’єкта теплопостачання житлового фонду та соціальної сфери (котельні, теплопункти, елеваторні вузли та мережі), зокрема,  в частині розміру орендної плати, яка розрахована за результатами незалежної оцінки (до цього – від залишкової вартості), що дало збільшення розміру орендної плати за ЦМК.

За останні роки визначилася стійка тенденція до зменшення надходжень коштів до міського бюджету від орендної плати за інше окреме індивідуально визначене майно внаслідок збільшення у загальній структурі орендованих площ нерухомого комунального майна питомої ваги площ, що передані в оренду з орендною платою 1 грн на рік та відсутністю привабливих об’єктів нерухомості для передачі в оренду

  У 2012 - 2014 роках до фонду комунального майна Чернігівської міської ради надійшли пропозиції від юридичних та фізичних осіб щодо змін деяких положень Методики, виявлені деякі технічні неточності до Методики, а також виникла необхідність приведення положень Методики у відповідність до норм чинного законодавства та нормативних документів з оцінки та оренди майна.

У зв’язку з цим були прийняті рішення міської ради від 26 червня 2012 року (22 сесія  6 скликання), від  7 червня 2013 року (32 сесія   6 скликання), та від 28 листопада 2014 року (45 сесія 6 скликання) щодо внесення змін та доповнень до Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна комунальної власності територіальної громади міста Чернігова (19 сесія            5 скликання).

 


Голова фонду комунального майна
Чернігівської міської  ради                                                                  О. В. Буцко   

Онлайн трансляції
Бюджет участі
Місто легенд
Створення ОСББ
Чернігів, купуй рідне!