Офіційний веб-портал
Чернігівської міської ради

Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія сайту
Знайти
17 жовтня 2014 р.

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта - проекту рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради «Про Порядок залучення до пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою, що пов’язане з його порушенням»

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта - 
проекту рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради 
«Про Порядок залучення до пайової участі в утриманні об’єкта 
благоустрою, що пов’язане з його порушенням»

 

 

1. Вид та назва регуляторного акта: проект рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради «Про Порядок залучення до пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою, що пов’язане з його порушенням».

2. Назва виконавця заходів з відстеження: управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради.

3. Цілі прийняття регуляторного акта: визначення порядку і умов залучення до пайової участі осіб, які проводять земляні та/або ремонтні роботи, що пов’язані з порушенням благоустрою міста та забезпечення своєчасного виявлення порушень благоустрою та контролю за їх усуненням.

 4. Строк виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта: з 5 вересня 2014 року до 10 жовтня 2014 року.

 5. Тип відстеження регуляторного акта: базове відстеження.

 6. Метод одержання результатів відстеження: статистичний.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність регуляторного акта, а також способи одержання даних.

Відстеження результативності проекту рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради «Про Порядок залучення до пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою, що пов’язане з його порушенням» здійснено за такими показниками:

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень регуляторного акта;

- кількість виявлених порушень об’єктів благоустрою міста;

- середній термін усунення наслідків порушення об’єкта благоустрою міста.


8. Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта:

з/п

Показники результативності

За 6 місяців

2014 року

1.

Рівень поінформованості  суб’єктів господарювання

Тираж Чернігівської міської газети «Чернігівські відомості» від  23 липня 2014 року № 30 (1218)  з опублікованим повідомленням про оприлюднення даного проекту рішення з аналізом регуляторного впливу склав 24270 екземпляри;

на офіційному сайті Чернігівської міської ради мережі Інтернет за електронною адресою: www.chernigiv-rada.gov.ua – не обмежений.

2.

Кількість виявлених порушень об’єктів благоустрою міста

 

14

3.

Cередній термін усунення наслідків порушення об’єкта благоустрою міста (днів)

 

10

 

Проект рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради «Про Порядок залучення до пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою, що пов’язане з його порушенням» та аналіз регуляторного впливу даного акта були оприлюднені з метою обговорення, отримання пропозицій та зауважень в мережі Інтернет на офіційній web-сторінці Чернігівської міської ради за електронною адресою: www.chernigiv-rada.gov.ua.

Повідомлення про оприлюднення вище зазначеного проекту рішення та аналіз його регуляторного впливу попередньо було опубліковано офіційній web-сторінці Чернігівської міської ради та в газеті «Чернігівські відомості» від 23 липня 2014 року № 30 (1218).

У термін, передбачений для обговорення проекту рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради «Про Порядок залучення до пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою, що пов’язане з його порушенням» до управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради зауваження щодо проекту не надходили.

 


Начальник управління
житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради                                                                                           О. А. Лазаренко

 

 

Онлайн трансляції
Бюджет участі
Місто легенд
Створення ОСББ
Чернігів, купуй рідне!