Офіційний веб-портал
Чернігівської міської ради

Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія сайту
Знайти
23 вересня 2014 р.

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта - проекту рішення Чернігівської міської ради «Про затвердження Положення про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Чернігова»

Звіт

про базове відстеження результативності регуляторного акта -

проекту рішення Чернігівської міської ради

«Про затвердження Положення про порядок залучення

та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та

юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної

та соціальної інфраструктури міста Чернігова»

 

1. Вид та назва регуляторного акта: Проект рішення Чернігівської міської ради «Про затвердження Положення про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Чернігова» (далі - Положення).

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності: управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради.

 3. Цілі прийняття регуляторного акта:

     З впровадженням цього рішення передбачається привести питання залучення коштів замовників (інвесторів) будівництва, перепланування будь-яких об’єктів для пайової участі (внеску) у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста у відповідність до чинного законодавства України та урегулювати організаційно-правові відносини, пов’язані з оформленням договорів про пайову участь (внесок) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста і сплатою пайової участі (внеску) замовниками.

     Основними завданнями Положення є:

     - затвердження порядку залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Чернігова;

     - впорядкування організаційно-правових відносин виконавчого комітету Чернігівської міської ради та замовників (інвесторів), пов’язаних з укладанням договорів про пайову участь (внесок) замовників (інвесторів) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста та сплатою пайової участі (внеску);

     - вирішення питань зменшення розміру або звільнення замовників (інвесторів) від сплати пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.

 

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 11.08.2014 року до 17.09.2014 року.

5. Тип відстеження: базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження: аналітичний.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність регуляторного акта, а також способи одержання даних.

       З впровадженням цього рішення передбачається:

     - приведення питання залучення коштів замовників (інвесторів) будівництва, перепланування будь-яких об’єктів для пайової участі у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста у відповідність до чинного законодавства України;

     - упорядкування механізму розрахунку та сплати замовниками (інвесторами) пайової участі (внеску) у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста;

     - упорядкування механізму вирішення питань зменшення розміру або звільнення замовників (інвесторів) від сплати пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;

     - акумулювання коштів, що мають цільове спрямування на покращення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;

     - стимулювання інвестиційної діяльності;

     - забезпечення інформованості та прозорості з питань залучення коштів замовників (інвесторів) будівництва, перепланування будь-яких об’єктів для пайової участі у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста.

 

     8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

     Відстеження результативності проекту рішення Чернігівської міської ради «Про затвердження Положення про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Чернігова» буде здійснюватися за такими показниками:

     - кількість поданих суб’єктами господарювання та фізичними особами звернень щодо надання містобудівних умов та обмежень забудови  земельних ділянок;

     - кількість укладених договорів про пайову участь (внесок) замовників (інвесторів) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;

     - кількість суб’єктів господарювання, які уклали договори про пайову участь (внесок) замовників (інвесторів) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;

     - обсяг коштів, залучених до міського бюджету від сплати пайової участі (внеску) замовниками (інвесторами) у створенні і розвитку інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури міста.

 

     Проект рішення Чернігівської міської ради «Про затвердження Положення про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Чернігова» та аналіз регуляторного впливу цього акта були оприлюднені з метою обговорення, отримання пропозицій та зауважень на офіційній сторінці Чернігівської міської ради мережі Інтернет за електронною адресою: www.chernigiv-rada.gov.ua у розділі «Регуляторна політика»

     Повідомлення про оприлюднення зазначеного вище проекту рішення попередньо було опубліковано у газеті «Чернігівські відомості» та на офіційній сторінці Чернігівської міської ради мережі Інтернет.

     У термін, передбачений для обговорення проекту рішення Чернігівської міської ради «Про затвердження Положення про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Чернігова», до управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради надійшли зауваження та пропозиції, які були розглянуті та враховані.

 

 
Начальник управління архітектури
та містобудування міської ради                                                    С. С. Калюжний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Онлайн трансляції
Бюджет участі
Місто легенд
Створення ОСББ
Чернігів, купуй рідне!