Офіційний веб-портал
Чернігівської міської ради

Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія сайту
Знайти
1 вересня 2014 р.

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 3 грудня 2009 року № 332 «Про звільнення від сплати за послуги з оформлення документації, пов’язаної з благоустроєм міста».

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради

 від 3 грудня 2009 року № 332 «Про  звільнення від сплати за послуги з оформлення документації, пов’язаної з благоустроєм міста».

 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується: рішення  виконавчого комітету Чернігівської міської ради «Про звільнення від сплати за послуги з оформлення документації, пов’язаної з благоустроєм міста».

 2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності: управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради.

3. Цілі прийняття акта:

Оперативне надання послуг з оформлення документації, пов’язаної з порушенням благоустрою міста, для бюджетних організацій та замовників робіт, які фінансуються з міського бюджету.

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 04.08.2014 по 29.08.2014

5. Тип відстеження: періодичне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження: аналітичний, статистичний.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність даного акта, а також способи одержання даних:

            Ефективність регуляторного впливу  регуляторного акта визначатиметься за такими показниками:

1) Загальна кількість наданих послуг.

2) Загальна кількість замовлень від бюджетних установ, організацій.

3) Розмір недоотриманих підприємством коштів у зв’язку зі звільненням від сплати за послуги.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

№ п/п

Показники результативності

 2012 рік

 

2013 рік

І півріччя 2014 рік

 

Загальна кількість наданих послуг.

431

 

405

247

 

Загальна кількість замовлень від бюджетних установ, організацій

302

 

295

188

 

 

3.

Розмір недоотриманих підприємством коштів у зв’язку зі звільненням від сплати за послуги (грн.)

 

65839,02

 

 

72018,71

62290,04

 

Для встановлення кількісних значень показників результативності регуляторного акта використовувалися дані комунального підприємства «Дільниця з контролю за благоустроєм міста» Чернігівської міської ради.

 

9. Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

 

На підставі отриманих значень показників результативності реалізації регуляторного акта можна зробити висновок про те, що загальна кількість замовлених послуг від бюджетних установ та організацій має найбільший  обсяг у зрівнянні з іншими замовниками.

 

Враховуючи мету прийняття регуляторного акта, ціль його прийняття досягнута. Кошти, що недотримуються підприємством від звільнення бюджетних установ, організацій від оплати послуг в загальному обсягу підприємства мають неосновну частку та компенсуються іншими доходами підприємства.

           

 
Начальник управління
житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради                                                     О. А. Лазаренко

 

Онлайн трансляції
Бюджет участі
Місто легенд
Створення ОСББ
Чернігів, купуй рідне!