Офіційний веб-портал
Чернігівської міської ради

Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія сайту
Знайти
29 серпня 2014 р.

Звіт про періодичне відстеження результативності регулятивного акта - рішення Чернігівської міської ради від 25.12.2009 року «Про внесення змін до Положення про цільовий фонд розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста»

Звіт про періодичне відстеження результативності регулятивного акта - рішення Чернігівської міської ради від 25.12.2009 року  «Про внесення змін до Положення про цільовий фонд розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста»

 

1. Вид та назва регуляторного акта: рішення Чернігівської міської ради від 25.12.2009 року (сорок п’ята сесія п’ятого скликання) «Про внесення змін до Положення про цільовий фонд розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста».

 2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності: управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради.

 3. Цілі прийняття акта: врегулювання правових відносин учасників щодо участі замовників будівництва у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.

 4. Строк виконання заходів з відстеження: з 04.08.2014 по 27.08.2014 року.

 5.  Тип відстеження: періодичне відстеження.

 6. Метод одержання результатів відстеження: результативність регуляторного акта здійснювалася шляхом використання  статистичних даних.

 7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність регуляторного акта, а також способи одержання даних:

 враховуючи цілі регулювання, для періодичного відстеження результативності регуляторного акту, були визначені (проаналізовані) такі показники результативності:

 

1) додаткові надходження коштів до міського бюджету, отримані як пайова участь (внесок) замовників (інвесторів, забудовників) об’єктів містобудування (цільовий фонд);

 2)витрати на розвиток інженерно-транспортної та соціальної    інфраструктури міста (цільовий фонд);

 3) попередні договори;

 4) основні договори.

 8. Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта:

№ п/п

Показники результативності

акта пайової участі

І півріччя 2012 року

І півріччя 2013 року

І півріччя 2014 року

 

Кількість укладених попередніх договорів про згоду замовника сплатити пайовий внесок, шт.

133

36

4

 

Кількість укладених договорів на пайову участь замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Чернігів, шт.

39

27

51

 

Надійшло коштів, отриманих як пайова учать замовників об’єктів містобудування (цільовий фонд), грн

485314,15

2278536,50

898105,19

 

Витрачено коштів  на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста (цільовий фонд), грн

1208566,78

709399,40

452264,53

 

Рішення Чернігівської міської ради від 25.12.2009 «Про внесення змін до Положення про цільовий фонд розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста» було оприлюднено у міській газеті «Чернігівські відомості» від 06.01.2010 №1 (982), на офіційній вeb-сторінці Чернігівської міської ради  мережі Інтернет за електронною адресою www. chernigiv-rada.gov.ua  у розділі «Нормативні документи», тобто вільний доступ до інформації щодо положень даного рішення мала кожна зацікавлена особа.

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

 На підставі отриманих значень показників результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей можна зробити висновок, що результати реалізації його положень мають позитивну динаміку.

 Однак, на сьогоднішній день, у зв’язку зі змінами в діючому законодавстві України, окремі положення даного регуляторного акту потребують перегляду.

  


Начальник управління
житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради                                                            О. А. Лазаренко

Онлайн трансляції
Бюджет участі
Місто легенд
Створення ОСББ
Чернігів, купуй рідне!