Офіційний веб-портал
Чернігівської міської ради

Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія сайту
!
Знайти
26 липня 2013 р.

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта - рішення Чернігівської міської ради від 26 червня 2013 року «Про затвердження Положення про порядок відчуження, списання, передачі основних засобів, що є комунальною власністю територіальної громади м. Чернігова»

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта -  рішення Чернігівської міської ради від 26 червня 2013 року «Про затвердження Положення про порядок відчуження, списання, передачі основних засобів, що є комунальною власністю територіальної громади м. Чернігова»

1. Вид та назва регуляторного акта: Рішення міської ради від 26 червня 2012 року «Про затвердження Положення про порядок відчуження, списання, передачі основних засобів, що є комунальною власністю територіальної громади м. Чернігова» (22 сесія 6 скликання).

2. Назва виконавця заходів з відстеження: Фонд комунального майна Чернігівської міської ради.

3. Цілі прийняття акта: 

Положення розроблено з метою удосконалити процедуру відчуження та списання майна, а також передачі майна в межах комунальної власності територіальної громади м. Чернігова, розширити сферу застосування Положення, а також привести Положення у відповідність з нормами та вимогами чинних законодавчих актів.

4.  Строк виконання заходів з відстеження:

З 1 липня 2013 року по 23 липня 2013 року.

5.  Тип відстеження: Повторне.

6.  Методи одержання результатів відстеження: Збір статистичних даних.

7. Дані та припущення на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних: 

Актом, результативність якого відстежується, забезпечується відповідність механізму та процедури подання та розгляду матеріалів щодо відчуження та списання комунального майна нормам та вимогам чинних законодавчих актів та удосконалюється процедура відчуження, списання та передачі основних засобів в межах комунальної власності територіальної громади м. Чернігова.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється шляхом моніторингу кількості звернень від комунальних підприємств, установ, закладів та організацій щодо відчуження, списання та передачі основних засобів, кількості погоджених рішень міської ради та виконавчого комітету міської ради, кількості підготовлених фондом комунального майна міської ради рішень виконавчого комітету міської ради щодо списання орендованого майна.

8.  Кількісні та якісні значення показників результативності актів:

Рішення міської ради «Про затвердження Положення про порядок відчуження, списання, передачі основних засобів, що є комунальною власністю територіальної громади м. Чернігова» створює умови для відчуження та списання майна, а також передачі майна в межах комунальної власності територіальної громади м. Чернігова.

За результатами повторного відстеження за 

період з 01.07.2012 по 01.07.2013

 

2012 рік

2013 року

Розглянуто звернень від комунальних підприємств, установ, закладів та організацій щодо відчуження, списання та передачі основних засобів

18

15

Погоджено рішень міської ради

3

0

Погоджено рішень виконавчого комітету міської ради

13

7

Підготовлено рішень виконавчого комітету міської ради щодо списання орендованого майна.

6

 

1

 

9. Оцінка результатів реалізації регулятивного акта та ступеня досягнення визначених цілей: 

На підставі отриманих показників повторного відстеження результативності дії регуляторного акта можна зробити висновок про його ефективність та досягнення визначених цілей.

Рішення міської ради «Про затвердження Положення про порядок відчуження, списання, передачі основних засобів, що є комунальною власністю територіальної громади м. Чернігова» створює умови для відчуження та списання майна, а також передачі майна в межах комунальної власності територіальної громади м. Чернігова, розширює сферу застосування Положення, а також приводить Положення у відповідність з нормами та вимогами чинних законодавчих актів.

 

Голова фонду комунального майна
    Чернігівської міської  ради                                                                   О. В. Буцко

Онлайн трансляції
Бюджет участі
Місто легенд
Створення ОСББ
Чернігів, купуй рідне!