Офіційний веб-портал
Чернігівської міської ради

Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія сайту
!
Знайти
2 липня 2013 р.

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта – рішення Чернігівської міської ради від 24 червня 2011 року “Про місцеві податки і збори” (10 сесія 6 скликання)

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта – рішення Чернігівської міської ради від 24 червня 2011 року “Про місцеві податки і збори” (10 сесія 6 скликання)

1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення Чернігівської міської ради від 24 червня 2011 року “Про місцеві податки і збори” (10 сесія 6 скликання)”

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності:

Фінансове управління Чернігівської міської ради

3. Цілі прийняття акта:

Рішення Чернігівської міської ради від 24 червня 2011 року “Про місцеві податки і збори” (10 сесія 6 скликання)” прийнято з метою:


1) встановлення на території міста Чернігова місцевих податків і зборів відповідно до визначеного Податковим кодексом України переліку і в межах визначених Кодексом граничних розмірів ставок;

2) отримання до доходної частини міського бюджету відповідних надходжень;

3) відкритості процедури, прозорості дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних зі справлянням місцевих податків і зборів;

4) сприяння ефективній роботі суб’єктів господарювання.

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності: з 28 грудня 2012 по 10 січня 2013 року.

5. Тип відстеження: повторне.

6. Методи одержання результатів відстеження результативності: статистичний.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність даного регуляторного акта:

Для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:


- динаміка кількості платників (у розрізі місцевих податків і зборів);

- обсяги надходжень відповідних місцевих податків і зборів до міського бюджету.

Крім того, окремі показники: кількість придбаних патентів на здійснення торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг у динаміці; площа земельних ділянок, відведена для паркування транспортних засобів, кількість місць для паркування транспортних засобів тощо.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

Показники результативності  2011  2012 
Динаміка кількості платників збору за місця для паркування транспортних засобів до міського бюджету, осіб 
Площа земельних ділянок, відведена для паркування транспортних засобів, кв.м  2450  2480,5 
Кількість місць для паркування транспортних засобів  176  178 
Обсяг надходжень збору за місця для паркування транспортних засобів до міського бюджету, тис.грн.  213,5  230,9 
Динаміка кількості платників туристичного збору, осіб  14  17 
Обсяг надходжень туристичного збору до міського бюджету, тис.грн.  72,9  101,9
Динаміка кількості придбаних патентів на здійснення торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг  965  973 
Обсяг надходжень збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності до міського бюджету, тис.грн.  3389,7  3968,4 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступінь досягнення визначених цілей:

Проведений аналіз свідчить, що за час дії зазначеного регуляторного акта (порівняно з 2011 роком) відбулося:

- збільшення на 1,2 відсотка площі земельних ділянок, відведених для паркування транспортних засобів, та на 1,1 відсотка кількості місць для паркування транспортних засобів, що сприяло зростанню на 17,4 тис.грн. або 8,1 відсотка надходжень відповідного збору до міського бюджету;

- зростання кількості платників туристичного збору на 21,4 відсотка і як наслідок – приріст надходжень туристичного збору до міського бюджету в сумі 29,0 тис.грн. (або 39,8 відсотка);

- перевищення на 17,1 відсотка минулорічного обсягу надходжень збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності.


Заступник міського голови -
    начальник фінансового управління
    Чернігівської міської ради                                                                                   В.Е. Бистров

Онлайн трансляції
Бюджет участі
Місто легенд
Створення ОСББ
Чернігів, купуй рідне!