Офіційний веб-портал
Чернігівської міської ради

Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія сайту
!
Знайти
2 липня 2013 р.

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта - рішення Чернігівської міської ради від 28 грудня 2011 року “Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 24 червня 2011 року “Про місцеві податки і збори” (10 сесія 6 скликання)” (16 сесія 6 скликання)

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта - рішення Чернігівської міської ради від 28 грудня 2011 року “Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 24 червня 2011 року “Про місцеві податки і збори” (10 сесія 6 скликання)” (16 сесія 6 скликання)

1. Вид та назва регуляторного акта

Рішення Чернігівської міської ради від 28 грудня 2011 року “Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 24 червня 2011 року “Про місцеві податки і збори” (10 сесія 6 скликання)” (16 сесія 6 скликання).

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Фінансове управління Чернігівської міської ради

3. Цілі прийняття акта

Рішення Чернігівської міської ради від 28 грудня 2011 року “Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 24 червня 2011 року “Про місцеві податки і збори” (10 сесія 6 скликання)” (16 сесія 6 скликання) прийнято з метою:


1) забезпечення дотримання вимог діючого законодавства України, визначеного у Податковому кодексі України зі змінами і доповненнями, щодо місцевих податків і зборів, зокрема, спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності;

2) упорядкування на території міста Чернігова порядку сплати збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору у строки, встановлені в Податковому кодексі України зі змінами і доповненнями;

3) відкритості процедури, прозорості дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних зі справлянням місцевих податків і зборів;

4) сприяння ефективній роботі суб’єктів господарювання.

5) підвищення наповнюваності міського бюджету.

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності: з 28 грудня 2012 по 10 січня 2013 року.

5. Тип відстеження: повторне.

6. Методи одержання результатів відстеження результативності: статистичний.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність даного регуляторного акта

Для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:


- динаміка кількості платників збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору;

- обсяги надходжень відповідних місцевих зборів до міського бюджету.

Крім того, окремі показники: площа земельних ділянок, відведена для паркування транспортних засобів, кількість місць для паркування транспортних засобів; динаміка кількості платників єдиного податку; обсяг надходжень єдиного податку до міського бюджету.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності

 

Показники результативності  2011  2012 
Обсяг надходжень місцевих податків і зборів до міського бюджету, тис.грн.  3877,0  4303,2 
Динаміка кількості платників єдиного податку, осіб  9076  11810 
Обсяг надходжень єдиного податку до міського бюджету, тис.грн.  18087,7  43482,4 
Динаміка кількості платників збору за місця для паркування транспортних засобів до міського бюджету, осіб 
Площа земельних ділянок, відведена для паркування транспортних засобів, кв.м  2450  2480,5 
Кількість місць для паркування транспортних засобів  176  178 
Обсяг надходжень збору за місця для паркування транспортних засобів до міського бюджету, тис.грн.  213,5  230,9 
Динаміка кількості платників туристичного збору, осіб  14  17 
Обсяг надходжень туристичного збору до міського бюджету, тис.грн.  72,9  101,9 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступінь досягнення визначених цілей

Проведений аналіз свідчить, що за час дії зазначеного регуляторного акта (порівняно з 2011 роком) відбулося:

- зростання загального обсягу надходжень до міського бюджету місцевих податків і зборів на 426,2 тис.грн. або 11,0 відсотків;

- збільшення на 1,2 відсотка площі земельних ділянок, відведених для паркування транспортних засобів, та на 1,1 відсотка кількості місць для паркування транспортних засобів, що сприяло зростанню на 17,4 тис.грн. або 8,1 відсотка надходжень відповідного збору до міського бюджету;

- зростання кількості платників туристичного збору на 21,4 відсотка і як наслідок – приріст надходжень туристичного збору до міського бюджету в сумі 29,0 тис.грн. (або 39,8 відсотка);

- розширення кола платників єдиного податку на 2734 особи або 30,1 відсотка, що позитивно вплинуло на надходження зазначеного податку до міського бюджету.


Заступник міського голови -
    начальник фінансового управління
    Чернігівської міської ради                                                                            В.Е Бистров

Онлайн трансляції
Бюджет участі
Місто легенд
Створення ОСББ
Чернігів, купуй рідне!