Офіційний веб-портал
Чернігівської міської ради

Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія сайту
Знайти
3 лютого 2017 р.

Звіт про здійснення державної регуляторної політики Чернігівською міською радою та її виконавчим комітетом у 2016 році

Звіт про здійснення державної регуляторної політики Чернігівською міською радою
та її виконавчим комітетом у 2016 році

    

Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності  - це постійний та послідовний курс спрямований на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин  між регуляторними органами та суб’єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами України, зокрема Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі-Закон).

    Реалізація державної регуляторної політики Чернігівською міською радою та її виконавчим комітетом здійснювалась у 2016 році відповідно до завдань, визначених Законом, мета яких - прийняття виважених рішень з урахуванням максимально можливих позитивних результатів, спрямованих на забезпечення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та влади.

    Здійснення державної регуляторної політики є одним із важливих напрямків роботи міської ради та її виконавчого комітету, який спрямовано на подальше впровадження засад державної регуляторної політики на території міста, забезпечення відповідності регулювання господарських відносин згідно з вимогами чинного законодавства, поліпшення умов для розвитку господарської діяльності та на вирішення наступних завдань:

- забезпечення прозорості діяльності регуляторного органу при здійсненні заходів державної регуляторної політики;

- недопущення запровадження  нових регулювань, які не відповідають принципам державної регуляторної політики;

- забезпечення системного єдиного підходу до проведення регуляторної діяльності;

-  приведення регуляторних актів у відповідність із принципами державної регуляторної політики та підвищення рівня якості аналізів їх регуляторного впливу;

- поліпшення регулювання господарських відносин, яке забезпечується залученням до обговорення проектів регуляторних актів суб'єктів господарювання.

    З метою впровадження норм Закону та  вирішення цих завдань міською радою та її виконавчим комітетом протягом звітного періоду вжито дієвих заходів щодо забезпечення та дотримання регуляторної процедури прийняття рішень,  проведення обґрунтованого аналізу результатів їх регуляторного впливу, здійснення планування регуляторної діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, своєчасної підготовки звітів про відстеження результативності.

    Також важливим принципом запровадження дієвого регуляторного механізму виступають прозорість і відкритість регуляторних процесів,  з обов’язковим  урахуванням зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань наданих у встановленому Законом порядку до оприлюднених проектів регуляторних актів.

   Тому з цією метою на офіційному web-порталі міської ради функціонує розділ «Регуляторна політика» у рубриках якого розміщуються всі проекти регуляторних актів, повідомлення про їх оприлюднення, аналізи регуляторного впливу, звіти про відстеження результативності, реєстр діючих регуляторних актів та ін.                                                                        

     Усі проекти рішень, що мають ознаки регуляторних актів, проходять встановлену чинним законодавством процедуру їх розробки та прийняття.

    Підготовка проектів регуляторних актів протягом звітного періоду здійснювалася відповідно до розроблених та затверджених Планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Чернігівської міської ради та її виконавчого комітету  на 2016 рік та відповідних змін і доповнень до них.

     Так, упродовж року, План діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів було доповнено 13 пунктами, а План діяльності виконавчого комітету доповнено 8 пунктами.

     Зазначені Плани та зміни до них були оприлюднені  у засобах масової інформації та на офіційному web-порталі  міської ради у  порядку, передбаченому чинним законодавством.

     Також, усі прийняті регуляторні акти висвітлюються у друкованих засобах масової інформації.

     Основні питання прийнятих регуляторних актів звітного періоду стосувались  підвищення ефективності використання майна комунальної власності територіальної громади, вирішення архітектурно-містобудівних завдань щодо комплексної забудови міста, уточнення положень Типового     договору оренди, регулювання земельних відносин, встановлення режиму роботи об'єктів торгівлі, удосконалення процедури і порядку надання адміністративних послуг тощо.

      Важливим етапом після розроблення та введення в дію регуляторного акта є  відстеження його результативності.

      Відстеження результативності регуляторних актів є одним з найважливіших аспектів державної регуляторної політики, який передбачає систематичний аналіз прийнятих регуляторних актів з метою визнання їх ефективності та доцільності.

      Також результатом цих відстежень може бути перегляд чинних регуляторних актів з подальшим  внесенням  до них змін або їх скасування.

      Так, відповідно до вимог статті 10 Закону, до кожного проекту регуляторного акта готуються базові відстеження результативності, а стосовно вже діючих регуляторних актів  -  повторні та періодичні відстеження. Як результат - за звітний період підготовлено 25 відстежень результативності регуляторних актів, а саме: базових відстежень - 13, повторних - 5, періодичних - 7.  Аналіз повторних та періодичних відстежень результативності свідчить про те, що прийнятими регуляторними актами досягнуто визначених цілей та їх реалізація має позитивні результати.

    З метою підвищення прозорості здійснення відстеження результативності дії регуляторних актів та визначення оцінки і контролю за їх впровадженням, всі регуляторні акти систематизовано в Реєстр регуляторних актів з термінами відстеження їх результативності, який у разі прийняття нових та скасування діючих протягом року постійно коригується і оновлюється.

     Крім того, переглядається та оновлюється перелік чинних регуляторних актів та План-графік проведення заходів із відстеження результативності прийнятих регуляторних актів, які оприлюднюються шляхом розміщення на на офіційному  web-порталі  міської ради  у мережі Інтернет.

     Протягом звітного періоду в рамках виконання заходів відповідних розділів Програми підтримки малого та середнього підприємництва у  м. Чернігові на 2015-2016 роки здійснювалося подальше впровадження державної регуляторної політики відповідно до вимог передбачених законодавством.           

       При виконанні заходів Програми реалізація державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності була спрямована на забезпечення максимальної прозорості регуляторних процедур із  застосуванням оновленої методології підготовки аналізу регуляторного впливу відповідних  регуляторних актів  з обов’язковим визначенням розрахунку витрат малого бізнесу на виконання державного регулювання, тобто, проведення  тесту малого підприємництва  (М-тесту) під час підготовки проектів регуляторних актів, який є обов’язковим відповідно до змін чинного законодавства, які відбулися у грудні місяці 2015 року.

        Саме від якості та чіткості їх виконання залежить ефективність здійснення регуляторної політики  та усунення перешкод для ведення підприємницької та інноваційно-інвестиційної діяльності.

     Особлива увага і надалі приділятиметься залученню представників підприємницьких структур і громадських організацій до процесу регулювання та обговорення проектів регуляторних актів, які матимуть суттєвий вплив на розвиток системи правового захисту діяльності суб’єктів господарювання.

     У цілому здійснення регуляторної політики у місті спрямоване на забезпечення відкритості, гласності, доступності нормативно - правової інформації, участі громадськості в обговоренні проектів регуляторних актів.  

     Чернігівська міська рада та її виконавчий комітет будуть і надалі постійно проводити активну роботу спрямовану на підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики, вдосконалення правового регулювання господарських відносин з дотриманням вимог та  норм чинного законодавства.

 

 Міський голова                                                                                                          В. А. Атрошенко

Анонси та оголошення

Онлайн трансляції
Бюджет участі
Місто легенд
Створення ОСББ
Чернігів, купуй рідне!