Офіційний веб-портал
Чернігівської міської ради

Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія сайту
Знайти
12 лютого 2016 р.

Звіт про здійснення державної регуляторної політики Чернігівською міською радою та її виконавчим комітетом у 2015 році

Звіт про здійснення державної регуляторної політики Чернігівською міською радою та її виконавчим комітетом у 2015 році

      

 Державна регуляторна політика - це постійний та послідовний курс органів місцевого самоврядування на впровадження оптимального державного управління в економічній та соціальній сферах, на зменшення їх втручання у діяльність суб’єктів підприємництва, усунення правових, адміністративних, економічних та організаційних перешкод у розвитку господарської та підприємницької діяльності.

 Головною метою впровадження засад державної регуляторної політики у сфері господарювання є подолання бар’єрних підходів до державного регулювання, розробка і застосування альтернативних методів аналізу регуляторного впливу, які  базуються на засобах економічного стимулювання і дають можливості досягати тих же цілей з більшими вигодами й меншими витратами для суб’єктів господарювання, держави і суспільства.

 Основною метою єдиної державної регуляторної політики є вдосконалення регуляторного процесу, підвищення ефективності та якості нормативно-правових актів.

 Реалізація державної регуляторної політики Чернігівською міською радою та її виконавчим комітетом у звітному періоді проводилась з дотриманням вимог, визначених Законом  України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі-Закон), постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта", інших нормативних документів  з питань реалізації регуляторної політики щодо забезпечення системності,   публічності, прозорості  прийняття регуляторних актів у сфері господарської діяльності.

 Протягом року  діяльність міської ради та її виконавчого комітету була спрямована на подальше вдосконалення правового регулювання господарських відносин, адміністративних відносин між регуляторними органами та суб’єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів,  залучення громадськості до обговорення проектів рішень та забезпечення інформаційної відкритості  регуляторних процедур.

 Одним із основних принципів запровадження такого механізму виступають прозорість і відкритість регуляторних процесів, урахування громадської думки на всіх етапах регуляторної діяльності, обов’язковість розгляду ініціатив, зауважень та  пропозицій, наданих у встановленому Законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, а також їх обгрунтованість та публічність.         

 З цією метою на офіційній веб-сторінці міської ради функціонує розділ "Регуляторна політика", у рубриках якого розміщуються проекти регуляторних актів, аналізи їх регуляторного впливу, а також звіти про відстеження їх результативності та ін.  

 На виконання статті 7 Закону та  реалізації принципу  передбачуваності, протягом звітного періоду  підготовка та розробка проектів регуляторних актів здійснювалася  відповідно до затверджених Планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік, які були оприлюднені  на офіційній  веб-сторінці міської ради мережі Інтернет та надруковані у міській газеті "Чернігівські відомості". Упродовж року, у разі необхідності до Планів вносилися відповідні зміни та доповнення проектів регуляторних актів, прийняття яких не було запланованим.

 Також, відповідно до діючого  законодавства у 2015 році  розроблені та затверджені Плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік, які  оприлюднені на офіційній  веб-сторінці міської ради і у міській газеті "Чернігівські відомості".  

 Усі проекти рішень, що мають ознаки регуляторних актів, проходять встановлену законодавством процедуру їх розробки та прийняття. Визначення однозначного та чіткого порядку при розробленні регуляторних актів сприяє належному та повному виконанню вимог та норм Закону.

 Регуляторна діяльність протягом року була спрямована на врегулювання відносин у сфері реклами, встановлення тарифів, упорядкування сплати податків і зборів, оренди нерухомого майна тощо.

 По прийняттю усіх регуляторних актів було дотримано типовий порядок, передбачений діючим законодавством про регуляторну діяльність, а саме: підготовка проектів регуляторних актів з відповідними аналізами  регуляторного впливу,  своєчасним  оприлюдненням  та їх прийняття після проходження процедур, визначених Законом.

 Важливим етапом після розроблення та введення в дію регуляторного акта є  відстеження його результативності. Тому заходи з відстеження   результативності, які проводяться відповідно до вимог чинного законодавства спрямовані на оцінку стану впровадження  та досягнення ним цілей, задекларованих при його прийнятті. Залежно від того чи будуть вони досягнуті, регуляторний акт буде ефективним або неефективним. З цією метою стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюються базове, повторне та періодичні відстеження  результативності. За звітний період підготовлено 38 звітів про відстеження результативності регуляторних актів, а саме: базових відстежень - 4, повторних - 12, періодичних - 22. Аналіз повторних і періодичних відстежень свідчить про те, що прийняття регуляторних актів показали достатній рівень досягнення визначених цілей і результати реалізації їх положень мають позитивну динаміку.

 Також, для дотримання прозорих і обгрунтованих умов у реалізації регуляторної політики розроблено та затверджено План-графік проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів на 2016 рік, який розміщено на офіційній сторінці міської ради у рубриці "Планування регуляторної політики" розділу "Регуляторна політика" мережі Інтернет.

 Для забезпечення впорядкування регуляторних актів протягом року проводилась робота з наповнення Реєстру діючих регуляторних актів, прийнятих міською радою та її виконавчим комітетом, який постійно коригується та оновлюється і станом на 01.01.2016 року налічує 69 регуляторних актів.

 Аналіз сучасного стану функціонування сфери підприємництва свідчить про те, що подальший його розвиток неможливий без ефективної державної регуляторної політики. Тому для створення сприятливого середовища для розвитку підприємництва, стимулювання ділової ініціативи, зміцнення позицій малого та середнього бізнесу і виконуються заходи відповідних розділів Програми підтримки малого та середнього підприємництва у м. Чернігові на 2015-2016 роки.

 Для забезпечення прозорості процесу регуляторної діяльності до обговорення проектів регуляторних актів залучалися усі бажаючі, оскільки регуляторна процедура є офіційною і відкритою.

 Суб'єктам господарювання постійно надається інформаційно - консультативна допомога, напрацьовуються форми співпраці з розробниками регуляторних актів та суб'єктами господарювання  з питань організації і реалізації державної регуляторної політики.

 Але необхідно зазначити, що залишається ще низькою активність не тільки громадян, а і самих суб’єктів господарювання, яких безпосередньо стосується прийняття того чи іншого рішення.

 Тому особлива увага і надалі  приділятиметься залученню представників підприємницьких структур і громадських організацій до процесу регулювання та обговорення проектів регуляторних актів, які матимуть суттєвий вплив на розвиток системи правового захисту діяльності суб’єктів господарювання.

 На сьогодні основним завданням при здійсненні реалізації регуляторної політики є забезпечення системності та узгодженості регуляторних актів  з громадськістю,  встановлення єдиного підходу до розроблення, відстеження, планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, недопущення прийняття регуляторних актів, які є недоцільними та непослідовними.

 Робота щодо подальшого вдосконалення реалізації державної регуляторної політики у місті і надалі буде спрямована на прийняття виважених рішень з урахуванням максимально можливих позитивних результатів, спрямованих на поліпшення умов для розвитку господарської   та підприємницької діяльності.

 

   

Міський голова                                                                           В. А. Атрошенко

Анонси та оголошення

Онлайн трансляції
Бюджет участі
Місто легенд
Створення ОСББ
Чернігів, купуй рідне!