Офіційний веб-портал
Чернігівської міської ради

Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія сайту
Знайти
9 квітня 2015 р.

Звіт про здійснення державної регуляторної політики Чернігівською міською радою та її виконавчим комітетом у 2014 році

Звіт ро здійснення державної регуляторної політики Чернігівською міською радою та її виконавчим комітетом у 2014 році


Регуляторна політика - це виважена цілеспрямована політика на створення оптимальних умов впровадження господарської діяльності  суб’єктів усіх форм власності, як наслідок, покращення економічного становища держави. 

Реалізація державної регуляторної політики Чернігівською міською радою та її виконавчим комітетом протягом 2014 року була спрямована на виконання завдань, визначених нормами Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, (далі -Закон) мета яких - прийняття рішень з урахуванням максимально можливих позитивних результатів, спрямованих на забезпечення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та влади.

Основною метою єдиної державної регуляторної політики є вдосконалення регуляторного процесу, підвищення ефективності та якості нормативно-правових актів.

У відповідності до вимог Закону у 2014 році, як і у попередні роки вживались  дієві заходи щодо забезпечення максимальної відкритості процесу регуляторної діяльності та дотримання єдиного підходу до підготовки та розробки регуляторних актів.

Одним із основних принципів запровадження такого регуляторного механізму виступають прозорість і відкритість регуляторних процесів, урахування громадської думки на всіх етапах регуляторної діяльності, обов’язковість розгляду ініціатив, зауважень та  пропозицій, наданих у встановленому Законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, а також їх обгрунтованість та публічність.        

Саме для реалізації цього принципу на офіційній веб-сторінці міської ради  функціонує розділ "Регуляторна політика", у рубриках якого розміщуються плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, проекти регуляторних актів з відповідними повідомленнями про оприлюднення, аналізи регуляторного впливу, перелік діючих регуляторних актів, а також звіти  про відстеження  результативності їх дії.

На виконання вимог статті 7 Закону  протягом звітного періоду  підготовка та розробка проектів регуляторних актів здійснювалась  відповідно до розроблених та  затверджених наприкінці 2013 року Планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, які були оприлюднені  на офіційній  веб-сторінці міської ради у рубриці "Планування регуляторної діяльності" розділу "Регуляторна політика" мережі Інтернет.

Відповідно до затверджених Планів протягом звітного періоду було підготовлено та прийнято такі регуляторні акти:

-  рішення Чернігівської міської ради від 6.03.2014 "Про затвердження Порядку надання дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами на території міста Чернігова";

-  рішення Чернігівської міської ради від 6.03.2014 "Про затвердження Положення про порядок передачі в комунальну власність територіальної громади м. Чернігова об’єктів соціальної інфраструктури";

-        рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2014 "Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 24 червня 2011 року "Про місцеві податки і збори" (10 сесія 6 скликання) зі змінами і доповненнями (16 сесія, 18 сесія, 20 сесія, 27 сесія, 32 сесія, 35 сесія 6 скликання);

рішення Чернігівської міської ради від 26.09.2014 "Про затвердження Положення про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Чернігова";

     -   рішення Чернігівської міської ради від 26.09.2014 "Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів на території м. Чернігова";

     -    рішення Чернігівської міської ради від 28.11.2014      "Про внесення змін та доповнень до Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна комунальної власності територіальної громади міста Чернігова (19 сесія 5 скликання) зі змінами (27 сесія 5 скликання, 9 сесія,14 сесія, 22 сесія, 32 сесія    6 скликання)";

рішення Чернігівської міської ради від 28.11.2014 "Про внесення змін та доповнень до Порядку організації роботи учасників Центру надання адміністративних послуг м. Чернігова";

     -  рішення Чернігівської міської ради від 28.11.2014 "Про обмеження реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива на території м. Чернігова у нічний час";

     -   рішення Чернігівської міської ради від 26.12.2014 "Про встановлення мінімальної вартості місячної оренди 1 (одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна у місті Чернігові на 2015 рік";  

рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 20.01.2014 № 1 "Про Детальний план території третього мікрорайону житлового району "Масани";    

рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 30.05.2014 №133 "Про Детальний план території спортивно-оздоровчого комплексу в кварталі вулиці Кільцевої та проспекту Миру";

рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 6.10.2014 № 280 "Про вартість проїзду у міському пасажирському транспорті";

рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 27.10.2014 № 306 "Про Порядок залучення до пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою, що пов’язане з його порушенням";

рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22.12.2014 №365 "Про затвердження порядків для надання супутніх послуг, пов’язаних з наданням адміністративних послуг у Центрі надання адміністративних послуг м. Чернігова".

При розробці вищезазначених  проектів регуляторних актів  дотримувався один із головних принципів державної регуляторної політики - прозорість та врахування громадської думки, відкритість для фізичних і юридичних осіб, їх об'єднань та обов'язковий розгляд наданих ними зауважень та пропозицій.

З метою впорядкування регуляторної діяльності, упродовж року до Планів вносилися  відповідні зміни та доповнення. Так, протягом 2014 року план діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів було доповнено 5 пунктами, а план діяльності виконавчого комітету доповнено 2 пунктами. Прийняті плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів публікувались у газеті "Чернігівські відомості" та на офіційній веб-сторінці міської ради у розділі  "Регуляторна політика".

Важливим етапом після розроблення та введення в дію регуляторного акта є відстеження його результативності. Відстеження результативності регуляторних актів є одним з найважливіших інструментів державної регуляторної політики. Діяльність з відстеження результативності регуляторних актів передбачає систематичний аналіз прийнятих регулювань з метою визнання ефективності та доцільності впровадженого регулювання. Результати проведеного відстеження можуть бути підставою для перегляду регуляторного акта та внесення  до нього змін або, навіть, скасування його дії.

Отже, заходи з відстеження результативності регуляторних актів, які проводяться відповідно до вимог чинного законодавства, спрямовані на оцінку стану впровадження  та досягнення ними цілей, задекларованих при їх прийнятті. Залежно від того чи будуть вони досягнуті, регуляторний акт буде ефективним або неефективним. З цією метою стосовно кожного регуляторного акта і здійснюються послідовно базове, повторне та періодичні відстеження результативності. За звітний період було підготовлено 29 звітів про відстеження результативності регуляторних актів, а саме: базових відстежень - 14, повторних - 9, періодичних - 6. Аналіз повторних і періодичних відстежень свідчить про те, що прийняті регуляторні акти мають достатній рівень досягнення визначених цілей і результати реалізації їх положень мають позитивну динаміку.

Також для проведення моніторингу відстеження  результативності  регуляторних актів, визначення оцінки і контролю за їх впровадженням, розроблено та розміщено на офіційній веб-сторінці мережі Інтернет Чернігівської міської ради у рубриці "Планування регуляторної діяльності" розділу "Регуляторна політика"  План - графік проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих Чернігівською міською радою та її виконавчим комітетом.

З метою систематизації регуляторних актів, ведеться та своєчасно оновлюється реєстр діючих  регуляторних актів Чернігівської міської ради та її виконавчого комітету, до якого входить 71 чинний регуляторний акт, з урахуванням змін та доповнень до нього, який  розміщено  у рубриці "Планування регуляторної діяльності" розділу "Регуляторна політика".

Подальше впровадження державної регуляторної політики неможливо без  дотримання ще одного із  принципів регуляторної політики -  послідовності  регуляторних процесів на усіх етапах підготовки та прийняття регуляторних актів. Реалізація цього принципу  забезпечується  плануванням  та оприлюдненням  проектів регуляторних актів.  Тому з цією метою і відповідно до діючого  законодавства  розроблені та затверджені рішенням сорок п'ятої сесії  шостого скликання Чернігівської міської ради від 18 листопада 2014 року і рішенням виконавчого комітету міської ради від 17 листопада 2014 року № 327 Плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік та оприлюднені на офіційній веб-сторінці міської ради і у міській газеті "Чернігівські відомості".                                     Аналіз сучасного стану функціонування сфери підприємництва свідчить про те, що подальший його розвиток неможливий без ефективної державної регуляторної політики. Саме тому, для створення сприятливого середовища для розвитку підприємництва, усунення правових та адміністративних бар’єрів на шляху  його розвитку, стимулювання ділової ініціативи, зміцнення позицій малого та середнього бізнесу і виконувались  заходи відповідних розділів Програми підтримки малого та середнього підприємництва у м. Чернігові на 2013-2014 роки та Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава", спрямовані на упорядкування та систематизацію нормативно - правового простору підприємницької діяльності.                                                                                                                           Крім того, актуальні питання здійснення регуляторної політики  обговорюються з представниками громадських організацій, суб’єктами господарювання, яким постійно надається інформаційно - консультаційна допомога з питань реалізації державної регуляторної діяльності, приймаються зауваження та пропозиції до проектів регуляторних актів, чим досягається відкритість та прозорість регуляторної політики.

Протягом 2014 року робота Чернігівської міської ради та її виконавчого комітету  була направлена на забезпечення відповідності форм і рівня державного регулювання господарських відносин вимогам законодавства, а також максимальної прозорості процесу регуляторних процедур.

Чернігівська міська рада та її виконавчий комітет і надалі планує проводити активну роботу, спрямовану на підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів.


Міський голова                                                                             О. В. Соколов

Анонси та оголошення

Онлайн трансляції
Бюджет участі
Місто легенд
Створення ОСББ
Чернігів, купуй рідне!