Офіційний веб-портал
Чернігівської міської ради

Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія сайту
Знайти
19 травня 2016 р.

Проект рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 24 травня 2011 року № 143 «Про Порядок користування об’єктами благоустрою у м. Чернігові»

Проект рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 24 травня 2011 року № 143 «Про Порядок користування об’єктами благоустрою у м. Чернігові»

 

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», на виконання Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та додержання тиші в громадських місцях м. Чернігова, затверджених рішенням Чернігівської міської ради від 31 серпня 2006 року (сьома сесія п’ятого скликання) зі змінами та доповненнями, з метою належного утримання об’єктів благоустрою міста Чернігова та упорядкування користування об’єктами благоустрою виконавчий комітет міської ради вирішив:

 1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 24 травня 2011 року № 143 «Про Порядок користування об’єктами благоустрою у м. Чернігові» виклавши пункт 3 в новій редакції:

«3. Встановити базовий місячний розмір пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою у розмірі 53 грн 85 коп за 1 кв.м.».

2. Внести зміни та доповнення до Порядку користування об’єктами благоустрою у м. Чернігові, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 24 травня 2011 року № 143 «Про Порядок користування об’єктами благоустрою у м. Чернігові»:

2.1. У пункті 1.4. термін «паспорт розміщення тимчасового об’єкта» викласти в новій редакції:

«–паспорт розміщення тимчасового об’єкта (надалі – Паспорт) – документ, що включає план розміщення тимчасового об’єкта на чинній топографо-геодезичній основі (М 1:500), а для тимчасових об’єктів, що встановлюються на строк менше ніж на 2 місяця                                                                                                                         – супутникову схему ділянки, на якій передбачається розміщення; текстові та графічні матеріали щодо архітектурно-планувального, колористичного вирішення забезпечення та розміщення тимчасового об’єкта;».

2.2. Пункт 2.1.6. доповнити наступними словами:

«не раніше ніж через шість місяців з моменту повідомлення поліції про знайдений тимчасовий об’єкт вносить пропозиції комісії з погодження розміщення тимчасових об’єктів на об’єктах благоустрою щодо подальшого поводження з ним.»

2.3.Підпункт 3.1.3. доповнити словами «(у разі наявності)».

2.4. Підпункт 3.1.6. виключити.

2.5. Підпункт 3.1.7. викласти у новій редакції.

«3.1.7. витяг із Статуту (для юридичних осіб).»

2.6. Пункти 3.2., 3.3. виключити.

Пункти 3.4., 3.5., 3.6., 3.7. вважати відповідно пунктами 3.2., 3.3., 3.4., 3.5.

2.7. Пункт 4.1. викласти в новій редакції:

«4.1. Комісія з погодження розміщення тимчасових об’єктів на об’єктах благоустрою (далі  - Комісія з погодження) є постійно діючим колегіальним органом, що утворюється для розгляду питань, пов’язаних з наданням погоджень на розміщення тимчасових об’єктів на об’єктах благоустрою, демонтажем самовільно розміщених тимчасових об’єктів на об’єктах благоустрою, що знаходяться у комунальній власності та реалізацією демонтованих тимчасових об’єктів.»

2.8. У пункті 4.2.:

у першому реченні слова «але не менше, ніж раз на два тижні»  виключити;

у п’ятому реченні слова «а також представник балансоутримувача об’єкта благоустрою» виключити.

2.9. Пункт 4.3. доповнити наступним абзацом: 

«- за поданням уповноваженого органу приймає рішення щодо подальшого поводження з демонтованими тимчасовими об’єктами (утилізація, реалізація як вторинної сировини (металобрухт тощо), які зберігаються більше ніж шість місяців.»

2.10. Пункт 5.1. викласти в новій редакції:

«Уповноважений орган на підставі рішення Комісії з погодження  укладає із заявником договір про пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою.»

2.11. Друге речення пункту 6.2. викласти в новій редакції:

«Акт та матеріали фото- чи відео-фіксації подаються керівником уповноваженого органу на розгляд Комісії з погодження для прийняття рішення.».

2.12. Пункт 6.3. викласти в новій редакції:

«Тимчасовий об’єкт, власник (законний користувач) якого не встановлений, вважається знахідкою. Уповноважений орган про знахідку повідомляє поліцію. На підставі рішення Комісії з погодження уповноваженим органом проводиться демонтаж тимчасового об’єкта відповідно до цього Порядку. У разі не встановлення власника (законного користувача) самовільно розміщених тимчасових об’єктів повідомлення про проведення їх демонтажу розміщується у міських засобах масової інформації та направляється до поліції. Якщо протягом шести місяців з моменту повідомлення поліції про знайдений тимчасовий об’єкт не буде встановлено його власника (законного користувача) або власник (законний користувач) не забере свій тимчасовий об’єкт, уповноважений орган вносить пропозиції Комісії з погодження щодо подальшого поводження з таким тимчасовим об’єктом.»

2.13. У пункті 6.4. слово «міліція» у всіх відмінках замінити на «поліція».

2.14. Пункт 6.6. викласти в новій редакції:

«6.6. У разі необхідності, з метою запобігання виникненню аварійних чи інших ситуацій, що несуть загрозу життю чи здоров’ю людей, їх майну або ліквідації таких ситуацій, демонтаж тимчасового об’єкта здійснюється уповноваженим органом без рішення Комісії з погодження.»

2.15. Пункт 6.9.викласти в новій редакції:

«6.9. Інформація про демонтаж самовільно розміщених тимчасових об’єктів розміщується на дошці оголошень в приміщенні уповноваженого органу.»

2.16. У пункті 6.11. після слів «що, підтверджує право власності на вказаний тимчасовий об’єкт» додати слова «або інших підтверджуючих документів».

2.17. Доповнити розділ 6 пунктами 6.12 та 6.13. наступного змісту:

«6.12. Реалізація як вторинної сировини (металобрухт тощо) та списання з позабалансового рахунку уповноваженого органу тимчасових об’єктів, які зберігаються понад шість місяців, здійснюється на підставі рішення Комісії з погодження та за погодженням з фондом комунального майна міської ради.»

«6.13. Кошти від реалізації тимчасових об’єктів зараховуються на поточний рахунок уповноваженого органу.»

 

3. Внести зміни до Порядку розрахунку пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 24 травня 2011 року № 143 «Про Порядок користування об’єктами благоустрою у м. Чернігові»:

3.1. Пункт 2.4. викласти в новій редакції:

«2.4. Значення коефіцієнтів відповідно до функціонального використання об’єкта благоустрою, приймаються згідно з відомостями таблиці:

 

№ з/п

Функціональне використання об’єкта благоустрою

Коефіцієнт функціонального використання об’єкта благоустрою

 

1

Торгівля, послуги (крім спортивно- розважальних)

1,0

 

2

Розміщення відкритих літніх майданчиків біля закладів громадського харчування

0,5

 

3

Фестивалі, конкурси, концерти тощо

0,1

 

4

Спортивно-розважальні послуги

від 0,05 до 0,5

»

 3.2. Пункт 3.3.  викласти в новій редакції:

«3.3. Суб’єкт користування зобов’язаний здійснювати сплату грошових коштів (пайової участі) на утримання об’єкта благоустрою незалежно від наявності чи відсутності на об’єктах благоустрою тимчасових об’єктів, з початку строку користування об’єктом благоустрою, встановленого договором про пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою, крім заходів, які проводяться за розпорядженням міського голови». 

 4. Прес-службі Чернігівської міської ради (Чусь Н. М.) забезпечити оприлюднення цього рішення.

 5. Рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення.

 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Кириченка О. В.


Міський голова                                                                             В. А. Атрошенко

   

Секретар міської ради                                                                  В. Е. Бистров

Анонси та оголошення

Онлайн трансляції
Бюджет участі
Місто легенд
Створення ОСББ
Чернігів, купуй рідне!