Офіційний веб-портал
Чернігівської міської ради

Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія сайту
Знайти
5 серпня 2015 р.

Проект рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 20 жовтня 2008 року № 279 «Про Порядок розміщення зовнішньої реклами на території міста Чернігова»

Проект рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради
«Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Чернігівської
міської ради від 20 жовтня 2008 року № 279 «Про Порядок розміщення зовнішньої реклами на території міста Чернігова»

 

Відповідно до статті 16 Закону України «Про рекламу», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, виконавчий комітет Чернігівської міської ради вирішив:

1. Внести до Порядку розміщення зовнішньої реклами на території міста Чернігова, затвердженого рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 20 жовтня 2008 року № 279 «Про Порядок розміщення зовнішньої реклами на території міста Чернігова» такі зміни:

1.1. Пункт 1. 7 виключити.

Пункт 1.8 вважати відповідно пунктом 1.7.

1.2. Підпункт 2.1.11 виключити.

Підпункти 2.1.12, 2.1.13, 2.1.14 вважати відповідно підпунктами 2.1.11, 2.1.12, 2.1.13.  

1.3. Пункт 3.1 викласти в новій редакції:

«3.1. Для одержання дозволу заявник подає робочому органу заяву за типовою формою згідно з додатком 1 до цього Порядку, до якої додаються:

- фотокартка або комп’ютерний макет місця (розміром не менше як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу;

- ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням;

- копія виписки (витягу) з єдиного державного реєстру або свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи підприємця.»

1.4. У першому реченні пункту 3.3 слова «протягом п’яти робочих днів» замінити на слова «протягом трьох робочих днів».

1.5. У першому реченні пункту 3.5 слова «протягом п’ятнадцяти робочих днів» замінити на слова «протягом п’яти днів».

1.6. У першому реченні пункту 3.7 слова «протягом п’яти днів» замінити на слова «протягом трьох днів».

1.7. У пункті 4.9 слова «протягом десяти робочих днів» замінити на слова

«протягом п’яти робочих днів».

1.8. Пункт 5.2 викласти в новій редакції:

«5.2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради протягом п’яти робочих днів з дати одержання пропозицій робочого органу приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.»

1.9. Пункт 5.5 викласти в новій редакції:

«5.5. Погодження зацікавлених організацій дійсні протягом усього терміну дії дозволу».

1.10. У пункті 5.6 слова «протягом десяти робочих днів» замінити на слова «протягом п’яти робочих днів».

1.11. Пункт 5.8 викласти в новій редакції:

«5.8. У наданні дозволу розповсюджувачу зовнішньої реклами може бути відмовлено у разі, коли:

- оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;

- у поданих документах виявлені завідомо неправдиві відомості.»

1.12. У пункті 6.2 слова «протягом п’ятнадцяти робочих днів» замінити на слова «протягом не більш як п’ятнадцяти робочих днів».

1.13. Пункти 6.3 та 6.4 викласти в новій редакції:

«6.3. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця його розташування, робочий орган у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце.»

«6.4. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.»

1.14. У пункті 6.7 слова «має право на розташування» замінити на слова «має пріоритетне право на розташування».

1.15. Пункт 6.8 виключити.

1.16. Пункти 8.2 та 8.6 викласти в новій редакції:

«8.2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради приймає рішення щодо продовження чи відмови у продовженні строку дії дозволу на черговому засіданні.»

«8.6. Дозвіл скасовується до закінчення строку дії на підставі рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами у разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців або не переоформлення дозволу в установленому порядку.»

 

2. Відділу зв’язків з громадськістю Чернігівської міської ради (Кравченко М. О.) та комунальному підприємству «Редакція Чернігівської міської газети «Чернігівські відомості» Чернігівської міської ради (Мокроусова І. М.) забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний термін.

3. Це рішення набуває чинності з моменту його оприлюднення.

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Бережного В. М.

 

Міський голова                                                                                                               О. В. Соколов

 

Заступник міського голови -
   керуючий справами виконкому                                                                                      С. Г. Віхров 

Онлайн трансляції
Бюджет участі
Місто легенд
Створення ОСББ
Чернігів, купуй рідне!