Офіційний веб-портал
Чернігівської міської ради

Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія сайту
Знайти
13 квітня 2012 р.

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – рішення Чернігівської міської ради від 29.12.2007 № 343 «Про плату за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів»

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 29.12.2007 № 343 «Про плату за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів»

 

 

1. Вид та назва регуляторного акта: Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 29.12.2007 року № 343 «Про плату за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів».

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності:
управління економіки Чернігівської міської ради.

3. Цілі прийняття акта: рішення спрямоване на поліпшення нормативної бази в сфері оплати за тимчасове користування місцями розташування засобів зовнішньої реклами на об’єктах, що знаходяться у комунальній власності територіальної громади міста Чернігова, або повноваження щодо розпорядження якими здійснюють органи місцевого самоврядування м. Чернігова. Передбачає встановлення розміру плати в залежності від зони міста, в якій розташована зовнішня реклама, та типу рекламного засобу. Основна мета − збільшення надходжень до міського бюджету.

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 13.03.2012 по 13.04.2012 

5. Тип відстеження: періодичне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження: статистичний.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність даного акта, а також способи одержання даних:

Відстежуються такі показники:
- середньомісячний розмір платежів за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів,
- кількість засобів зовнішньої реклами,
- кількість дозволів на розміщення рекламних засобів.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

 

№ п/п

Показники результативності

2009

рік

2010 рік

2011

рік

Темп

росту

(2011/

2009),%

Темп

росту

(2011/

2010),%

1.

Середньомісячний розмір платежів за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, тис.грн. з ПДВ

105,3

120,8

137,9

131,0

 

 

114,2

2.

Кількість засобів зовнішньої реклами, одиниць

667

740

771

115,6

 

104,2

3.

Кількість дозволів на розміщення рекламних засобів на кінець року, одиниць

667

740

771

115,6

 

 

104,2

Рішення виконавчого комітету від 29.12.2007 № 343 «Про плату за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів» було оприлюднено на офіційному сайті Чернігівської міської ради та розміщено на інформаційному стенді у приміщенні КП «Дільниця з контролю за благоустроєм міста» Чернігівської міської ради.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Прийняття рішення, яке регламентує порядок оплати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів (для розміщення засобів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Чернігова, або повноваження щодо розпорядження якими здійснюють органи місцевого самоврядування м. Чернігова, з урахуванням актів чинного законодавства у галузі зовнішньої реклами сприяло збільшенню платежів за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів КП «Дільниця з контролю за благоустроєм міста» Чернігівської міської ради. Встановлення розмірів плати за розміщення рекламних засобів не призвело до зменшення кількості рекламних засобів. Отже, прийняття даного рішення забезпечило досягнення визначених цілей.


Начальник управління економіки
Чернігівської міської ради                                                 Л. В. Максименко

Онлайн трансляції
Бюджет участі
Місто легенд
Створення ОСББ
Чернігів, купуй рідне!