Офіційний веб-портал
Чернігівської міської ради

Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія сайту
!
Знайти
6 грудня 2005 р.

Про ціни/тарифи

Про ціни/тарифи

ПРОЕКТ


Відповідно до ст.28 Закону України “Про місцеве самоврядування в України”, Законів України "Про житлово-комунальні послуги", "Про питну воду та питне водопостачання", "Про автомобільний транспорт", "Про міський електричний транспорт", "Про поховання та похоронну справу", "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" з метою удосконалення механізму регулювання цін/тарифів виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1. Встановити, що виконавчим комітетом міської ради:
1.1. Регулюються (затверджуються для підприємств і організацій комунальної власності міської ради; погоджуються для суб'єктів господарювання, не комунальної власності міської ради):
1.1.1. тарифи на послуги водопостачання та водовідведення;
1.1.2. тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та при¬будин¬кових територій;
1.1.3. розмір плати за проживання в гуртожитках;
1.1.4. тарифи на послуги вивезення, приймання і знешкодження твердих побутових відходів та рідких нечистот;
1.1.5. розмір плати за користування колективними антенами;
1.1.6. вартість ритуальних послуг, що включені до мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг;
1.1.7. тарифи на послуги теплопостачання;
1.1.8. вартість проїзду в міському пасажирському транспорті загаль¬ного користування, крім тарифів, які затверджуються обласною державною адміністрацією відповідно до п.1.2 цього рішення.

1.2. Погоджуються для затвердження обласною державною адміністрацією:
1.2.1. вартість проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування, який працює в загальному режимі руху, для суб'єктів господарювання, які не належать до комунальної власності міської ради;
1.2.2. граничні розміри плати за послуги, що надаються ринками з продажу продовольчих і непродовольчих товарів.

2. Визначити розробниками регуляторних актів щодо перегляду цін/тарифів, які регулюються виконавчим комітетом міської ради (відповідно до п.1.1 цього рішення), підприємства, що надають відповідні послуги та управління економіки міської ради:
2.1. Підприємство:
- ініціює перегляд тарифів та готує матеріали щодо їх перегляду;
- спільно з відділом з питань реалізації державної регуляторної політики та управлінням економіки міської ради готує аналіз регуляторного впливу проекту рішення.
2.2. Управління економіки міської ради:
- здійснює розгляд матеріалів;
- готує проект відповідного рішення виконавчого комітету.

3. Затвердити Порядок подання, розгляду, затвердження (погодження) цін/тарифів, які регулюються виконавчим комітетом міської ради, згідно з додатком.

4. Рішення щодо погодження цін/тарифів, визначених в п.1.2. цього рішення, приймається на підставі розгляду проекту відповідного розпорядження голови обласної державної адміністрації та аналізу його регуляторного впливу. Після оприлюднення згаданих документів, відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" рішення щодо погодження тарифів приймається на найближчому засіданні виконавчого комітету міської ради.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Білоусова О.О.


Міський голова О.В. Соколов

Заступник міського голови - керуючий справами виконкому В.М. ЗаікаДодаток

до рішення виконавчого комітету міської ради
від _______ 2005р. № ___


Порядок подання, розгляду, затвердження (погодження) цін/тарифів, які регулюються виконавчим комітетом міської ради

Порядок визначає процедуру подання суб'єктами господарювання, незалежно від форми власності, матеріалів щодо перегляду цін/тарифів, які регулюються виконавчим комітетом міської ради відповідно до чинного законодавства.
Порядок розроблений для підвищення якості підготовки розрахункових та інших матеріалів необхідних для перегляду цін/тарифів, підвищення відповідальності керівників підприємств за достовірність розрахунків, поданих для обґрунтування рівня цін/тарифів, уникнення непорозумінь стосовно обсягів та строків розгляду поданих матеріалів.

1.Перегляд цін/тарифів здійснюється у разі:
- зміни ставок платежів, податків, мінімального рівня заробітної плати, ставок орендної плати, інших обов'язкових платежів і зборів, цін і тарифів на паливно-енергетичні ресурси, реагенти та інші матеріальні ресурси, значних змін обсягів виробництва (надання послуг), які спричинили зміну економічно обґрунтованих витрат, на підставі яких був затверджений тариф;
- затвердження в установленому порядку довгострокової цільової програми розвитку, технічного переоснащення підприємства, яка вимагає додаткових інвестицій;
2. Для прийняття рішень щодо затвердження (погодження) цін/тарифів, які регулюються виконавчим комітетом міської ради подаються такі документи:
2.1. Лист-відношення.
2.2. Пояснювальна записка, яка повинна містити:
- коротку характеристику підприємства;
- основні об'ємні, технічні та фінансово-економічні показники;
- проекти цін та порядок їх застосування;
- порівняльні дані проектних цін з діючими на підприємстві та в інших регіонах;
- факторний аналіз зміни витрат підприємства (здійснюється порівняння планових витрат діючого тарифу з фактичними витратами попереднього звітного періоду, і проектом);
- обґрунтування необхідності перегляду цін з розрахунком впливу їх зміни на результати фінансово-господарської діяльності підприємства.
2.3. Статистична звітність про види та обсяги усіх видів діяльності.
2.4. Нормативно-технічна документація, правила надання послуг, характеристика робіт.
2.5. Калькуляційні матеріали по обґрунтуванню проектних цін з розшифровками всіх витрат, розрахованих відповідно до галузевих інструкцій з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції, робіт, послуг.
За базу для калькулювання собівартості і визначення проектних цін приймаються планові показники з урахуванням перспектив розвитку підприємства, впровадження прогресивних технологій та нормативів, зміни вартості сировини, матеріалів, енергоресурсів.
2.6. До розрахункових матеріалів додаються:
2.6.1. Розрахунок планових обсягів реалізації, порівняння з фактичними обсягами за попередній звітний період;
2.6.2. Довідка про розмір середньомісячного доходу на одного працюючого, заборгованість по виплаті заробітної плати;
2.6.3. Діючі на підприємстві норми витрат паливно-енергетичних ресурсів, сировини та матеріалів, питомі норми енергоспоживання (затверджені відповідним чином), нормативи витрат праці, тощо;
2.6.4. Діючі на підприємстві нормативи втрат;
2.6.5. Розрахунок впливу на проектні ціни впровадження заходів з енергозбереження, економії ресурсів, зниження собівартості;
2.6.6. Обґрунтування витрат на здійснення капітальних вкладень, програма капітальних вкладень, фінансовий плану підприємства, порядок використання планового прибутку;
2.6.7. По статтях витрат, де неможливе їх нормування, і вони визначаються на плановий період на підставі бухгалтерського обліку додається кошторис фактичних витрат за базовий період;
2.6.8. Договори з постачальниками робіт та послуг, договірні ціни, вартість та фактичні обсяги робіт виконаних підрядчиками у минулому році;

2.7. У разі необхідності подаються додаткові матеріали для вирішення питань щодо визначення рівня цін (за окремим запитом);

Лист-відношення, пояснювальна записка, проекти цін подаються за підписом керівника підприємства, розрахунки підписуються головним бухгалтером та керівниками відповідних служб, відповідальних за їх підготовку.


3. Проекти цін/тарифів розглядаються у місячний термін з дня надходження до управління економіки міської ради всіх необхідних матеріалів.
4. У разі подання не в повному обсязі або економічно необґрунтованих матеріалів, повернення поданих розрахунків на доопрацювання або запит додаткових матеріалів здійснюється управлінням економіки протягом 10 днів з дня отримання відповідних документів.
Якщо протягом 20 днів з дня направлення запиту необхідні матеріали не надаються, документи повертаються без розгляду.
5. Управління економіки міської ради протягом 20 днів з дня отримання доопрацьованих матеріалів, здійснює їх перевірку та готує проект рішення виконавчого комітету міської ради про затверд¬ження/ погодження нових тарифів.
Підприємство спільно з відділом регуляторної політики міської ради та управлінням економіки міської ради готує аналіз регуляторного впливу проекту рішення.
Оприлюднення проектів регуляторних актів щодо затверд¬ження/ погодження цін/тарифів та аналізу їх регуляторного впливу з метою одержання зауважень і пропозицій відбувається згідно з вимогами Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
6. У разі необхідності, можуть проводитись громадські слухання або будь-які інші форми відкритих обговорень проекту регуляторного акта щодо встановлення тарифів.
7. Ціни/тарифи вводяться в дію з моменту офіційного оприлюднення рішення, якщо інше не передбачене при прийнятті рішення.


Міський голова О.В. Соколов

Онлайн трансляції
Бюджет участі
Місто легенд
Створення ОСББ
Чернігів, купуй рідне!