Офіційний веб-портал
Чернігівської міської ради

Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія сайту
Знайти
22 червня 2016 р.

Взаємовідносини підприємця з Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності: нові правила

Взаємовідносини підприємця з Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності: нові правила

Як відомо, до 1 січня 2016 року на матеріальне забезпечення й соціальні послуги від Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності мали право лише ті самозайняті особи, які добровільно сплачували єдиний внесок на підставі укладеного договору про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. З 01.01.2016р. у зв’язку із змінами, внесеними в ряд законодавчих актів, ситуація кардинально змінилася. За результатами узагальнення досвіду консультаційної роботи та враховуючи, що кількість звернень до органів Фонду від фізичних осіб щодо виплати допомоги постійно зростає, надаємо відповіді на найбільш поширені питання, які виникають під час практичної реалізації права таких осіб на отримання фінансування на виплату матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду.

1. За яких умов, з якого періоду і які категорії фізичних осіб правилаають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за рахунок коштів ФСС з ТВП без укладання договору про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування?

З 01 січня 2016 року фізичні особи-підприємці та особи, які проводять незалежну професійну діяльність незалежно від системи оподаткування (далі – фізичні особи – платники єдиного внеску) автоматично набули право у встановленому законом порядку на отримання матеріального забезпечення та соціальних послуг за рахунок коштів ФСС з ТВП по страхових випадках, що настали з 01.01.2016р. за умови сплати страхових внесків до Фонду.

Статус (права та обов’язки) застрахованих осіб фізичні особи-підприємці та особи, які проводять незалежну професійну діяльність отримали внаслідок внесення з 01.01.2016 року Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від 24.12.2015р. №909 (далі – Закон №909) змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010р. №2464 (далі – Закон №2464) щодо виключення з переліку платників, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску, фізичних осіб-підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність.

З дня набрання чинності Закону №909 частиною 5 статті 8 Закону №2464 передбачена сплата єдиного внеску в однаковому розмірі (22 відсотки до бази нарахування) для роботодавців, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) чи за цивільно-правовими договорами; фізичних осіб-підприємців; осіб, які провадять незалежну професійну діяльність; осіб, які забезпечують себе самостійно, із суми якого відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження пропорцій розподілу єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 26.11.2014р. №675 здійснюється розподіл на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

В свою чергу частиною 3 статті 19 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999р. №1105 (далі – Закон №1105), визначено, що особи, які забезпечують себе роботою самостійно (займаються підприємницькою, адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов’язаною з одержанням доходу безпосередньо від цієї діяльності, у т.ч. члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок) за умови сплати страхових внесків до Фонду мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за рахунок коштів Фонду.

 

2. Чи мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за рахунок коштів ФСС з ТВП члени фермерського господарства?

Члени фермерського господарства, особистого селянського господарства набувають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за рахунок коштів ФСС з ТВП виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування та сплати єдиного внеску у встановлений законом спосіб.

 

3. Чи потрібно фізичним особам – платникам єдиного внеску реєструватися в Реєстрі страхувальників Фонду і які документи для цього потрібні?

Безперечно, з метою практичної реалізації права фізичних осіб – платників єдиного внеску на отримання фінансування від Фонду вони мають бути включені до Реєстру страхувальників Фонду. Разом з цим, для включення до Реєстру страхувальників Фонду ці особи не повинні особисто звертатися до робочих органів Фонду та/або надавати жодних документів.

Постановка на облік фізичних осіб – платників єдиного внеску як тих, що до 01.01.2016р. взагалі не знаходилися на обліку (не були роботодавцями та не укладали договір на добровільно страхування), так і тих, що раніше обліковувалися в Реєстрі страхувальників Фонду як роботодавці або добровільно застраховані особи, здійснюється робочими органами Фонду за даними державних реєстраторів та органів доходів і зборів, отриманих від Державної фіскальної служби України або Пенсійного фонду України, у встановленому порядку.

 

4. На які види матеріального забезпечення та соціальних послуг мають право фізичні особи – платники єдиного внеску?

Відповідно до статті 20 Закону №1105 за соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, фізичні особи – платники єдиного внеску як і решта застрахованих осіб мають право на наступні види матеріального забезпечення та соціальних послуг:

1) допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною);

2) допомога по вагітності та пологах;

3) допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві);

4) оплата лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань і травм.

 

5. Чи потрібно фізичним особам – платникам єдиного внеску призначати матеріальне забезпечення за рахунок коштів Фонду?

Відповідно до частини 3 статті 30 Закону № 1105 рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг за рахунок кошті Фонду приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування, що створюється (обирається) на підприємстві, в установі, організації. Комісія (уповноважений) із соціального страхування виконує свої функції відповідно до положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, яке затверджується правлінням Фонду.

Згідно із «Положенням про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням», затвердженим постановою правління Фонду від 23.06.2008р. №25, рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства оформлюються протоколом в день їх прийняття згідно з додатком до цього Положення.

Отже, фізична особа – платник єдиного внеску при прийнятті рішення про призначення матеріального забезпечення повинна його оформлювати рішенням уповноваженого із соціального страхування, оскільки в цьому випадку фізична особа – підприємець є страхувальником і виступає в якості уповноваженого із соціального страхування страхувальника.

 

6. Хто повинен нараховувати суми матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду фізичним особам – платникам єдиного внеску і який порядок їх нарахування?

На підставі рішення уповноваженого із соціального страхування про призначення матеріального забезпечення, фізична особа – платник єдиного внеску у разі, якщо вона не користується послугами відповідних кваліфікованих спеціалістів, самостійно нараховує собі суми допомоги по тимчасовій непрацездатності та по вагітності та пологах та заповнює звортній бік листка непрацездатності.

Відповідно до частини 5 статті 32 Закону №1105 матеріальне забезпечення виплачується у разі, якщо звернення за його призначенням надійшло не пізніше дванадцяти календарних місяців з дня відновлення працездатності, встановлення інвалідності, закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, смерті застрахованої особи або члена сім’ї, який перебував на її утриманні.

Обчислення середньоденного доходу для розрахунку страхових виплат фізичними особами – платниками єдиного внеску здійснюється відповідно до пунктів 2 та 3 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1266 (далі – Порядок №1266).

Враховуючи, що для фізичних осіб – платників єдиного внеску, відповідно до абзаців 3 – 5 частини 8 статті 9 Закону № 2464, визначено спеціальні строки сплати єдиного внеску, а саме: платники єдиного внеску, зазначені у пункті 4 частини першої статті 4 Закону № 2464, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 10 лютого наступного року, крім фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, які сплачують єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок, а платники єдиного внеску, зазначені у пункті 5 частини першої статті 4 цього Закону, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 1 травня наступного року, тому фактично право на отримання матеріального забезпечення відповідно до Закону № 1105 такі особи будуть набувати після сплати єдиного внеску.

Для фізичних осіб – платників єдиного внеску, які мали укладені договори добровільного страхування на період 2015 – 2016 рік, розрахунковий період необхідно визначати, враховуючи у тому числі місяці добровільного страхування в 2015 році.

Якщо протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування застрахована особа має страховий стаж менше шести місяців, середній дохід визначається для розрахунку:

допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, що пов’язані з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця – виходячи з нарахованого доходу, з якого сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище за розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законом у місяці настання страхового випадку;

допомоги по вагітності та пологах – виходячи з нарахованого доходу, з якого сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище двократного розміру мінімальної заробітної плати та не менше за розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законом у місяці настання страхового випадку.

Водночас, відповідно до статті 21 Закону № 1105 страховий стаж – період (строк), протягом якого особа підлягала страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за який щомісяця сплачено нею та роботодавцем або нею страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок, крім випадків, передбачених абзацом другим частини першої цієї статті.

Обчислення страхового стажу для розрахунку страхових виплат повинно здійснюватися за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, при цьому отримання даних робочими органами Фонду з цього реєстру до подання фізичною особою – платником єдиного внеску звітності відповідно до законодавства є неможливим.

Тобто, до фізичних осіб – платників єдиного внеску, які у 2015 році не підпадали під загальнообов’язкове державне соціальне страхування (не працювали за наймом) або добровільному страхуванню за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, повинно бути застосоване вищезазначене обмеження розміру допомоги.

Середній дохід для розрахунку допомоги по вагітності та пологах і допомоги по тимчасовій непрацездатності, оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів страхувальника обчислюється страхувальниками на підставі відомостей, що включаються до звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що подаються до ДФС (пункт 32 Порядку №1266).

Тому розрахунок матеріального забезпечення фізичними особами – платниками єдиного внеску до закінчення терміну подання звітності щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування необхідно здійснювати із розміру мінімальної заробітної плати.

В подальшому, після подачі річної звітності фізичними особами – платниками єдиного внеску, вони матимуть право на здійснення перерахунку раніше виплаченого матеріального забезпечення, розрахованого із розміру мінімальної заробітної плати, за страховими випадками, які настали у звітному році, з урахуванням нарахованого єдиного внеску за звітний рік.

У разі несплати єдиного внеску у строки, визначені Законом № 2464, матеріальне забезпечення, виплачене із розміру мінімальної заробітної плати, підлягатиме поверненню.

 

7. Який порядок фінансування фізичних осіб – платників єдиного внеску на виплату матеріального забезпечення за рахунок коштів ФСС з ТВП?

Фінансування матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду здійснюється на підставі заяви-розрахунку, форма якої затверджена «Порядком фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності», затвердженим постановою правління Фонду від 22.12.2010 № 26 (далі – Порядок №26).

Для отримання фінансування матеріального забезпечення фізичній особі - платнику єдиного внеску необхідно відповідно до статті 34 Закону №1105 відкрити окремий поточний рахунок для зарахування страхових коштів у будь-якому банку у порядку, встановленому Національним банком України та надати до робочого органу Фонду за місцем реєстрації два примірника заяви-розрахунку, до якої з метою контролю за використанням коштів Фонду слід долучити:

- копію заповненого листка непрацездатності;

- довідку з територіального органу Державної фіскальної служби України про сплату єдиного внеску або копії квитанцій про сплату єдиного внеску за розрахунковий період;

- письмове повідомлення про відкриття окремого поточного рахунку для фінансування матеріального забезпечення.

У заяві-розрахунку зазначається повна нарахована сума допомоги з урахуванням обов’язкових утримань (податок на доходи фізичних осіб, військовий збір). Заяви-розрахунки, прийняті робочими органу Фонду від фізичних осіб – платників єдиного внеску повинні бути профінансовані протягом десяти робочих днів після їх надходження.

 

8. Хто повинен розраховувати та сплачувати податки та збори із сум матеріального забезпечення, отриманого фізичними особами – платникам єдиного внеску за рахунок коштів Фонду?

Після надходження суми коштів, зазначених у заявці-розрахунку, на рахунок фізичної особи – платника єдиного внеску, остання повинна розрахувати та перерахувати податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, за утримання яких несе відповідальність.

Допомога по тимчасовій непрацездатності, у тому числі по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб в розмірі 18 % та військовим збором за ставкою 1,5%.

Відповідно до вимог чинного законодавства та листа Державної фіскальної служби України від 24.03.2016р. №6416/6/99-99-17-02-0215 дохід, отриманий фізичною особою – платником єдиного внеску у вигляді допомоги по вагітності та пологах та допомоги на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві) від фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування не оподатковуються податком на доходи фізичних осіб та військовим збором.

 

9. У якому розмірі нараховується допомога по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів Фонду фізичним особам – платникам єдиного внеску?

За рахунок коштів Фонду допомога по тимчасовій непрацездатності надається фізичним особам – платникам єдиного внеску як і решті застрахованих осіб у розмірі, визначеному в статті 24 Закону № 1105, а саме:

1) 50 відсотків середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, які мають страховий стаж до трьох років;

2) 60 відсотків середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, які мають страховий стаж від трьох до п’яти років;

3) 70 відсотків середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, які мають страховий стаж від п’яти до восьми років;

4) 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, які мають страховий стаж понад вісім років;

5) 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, віднесеним до 1-4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; одному з батьків або особі, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи; ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; особам, віднесеним до жертв нацистських переслідувань відповідно до Закону України "Про жертви нацистських переслідувань"; донорам, які мають право на пільгу, передбачену статтею 10 Закону України "Про донорство крові та її компонентів".

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною або хворим членом сім’ї) в розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески до Фонду.

 

10. У якому розмірі нараховується допомога по вагітності та пологах за рахунок коштів Фонду фізичним особам – платникам єдиного внеску?

За рахунок коштів Фонду допомога по вагітності та пологах надається фізичним особам – платникам єдиного внеску як і решті застрахованих осіб у розмірі, визначеному в статті 26 Закону № 1105, а саме: у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу), обчисленої у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, і не залежить від страхового стажу.

Сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески до Фонду, та не може бути меншою, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.

 

11. Який порядок надання допомоги на поховання фізичним особам – платникам єдиного внеску?

Відповідно до частини 3 статті 31 Закону №1105 допомога на поховання застрахованої особи призначається сім’ї померлого або особі, яка здійснила поховання на підставі свідоцтва про смерть, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації актів громадянського стану, виконавчим органом сільської, селищної чи міської (крім міст обласного значення) ради.

Згідно з листом ВД ФСС з ТВП від 22.0.42016р. №5-44/Б-357з-83 допомога на поховання призначається робочим органом Фонду за місцем реєстрації фізичної особи – платника єдиного внеску відповідно до норм «Порядку надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності застрахованим особам у разі ліквідації (реорганізації) підприємства, установи, організації, припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, що має найманих працівників», затвердженого постановою правління Фонду від 03.04.2012р. №16.

При цьому до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань повинен бути внесений запис про припинення фізичної особи – підприємця.

Для отримання допомоги на поховання фізичної особи – платника єдиного внеску, особі, яка здійснила поховання, необхідно звернутися до робочого органу Фонду за місцем реєстрації фізичної особи – платника єдиного внеску із наступними документами: копією свідоцтва про державну реєстрацію фізичної – особи підприємця, свідоцтвом про його смерть, витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян пр осмерть для отримання допомоги на поховання, квитанціями про сплату єдиног оподатку у 2016 році.

 

12. Чи потрібно надавати фізичним особам – платникам єдиного внеску звітність по коштам Фонду?

Частиною другою статті 15 Закону № 1105 встановлено, що страхувальники зобов’язані вести облік коштів соціального страхування і своєчасно надавати Фонду встановлену звітність щодо цих коштів. Тобто, загальна сума нарахованого фізичною особою – платником єдиного внеску матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду та сума отриманого фінансування мають бути відображені ним у звіті по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням за формою Ф4-ФСС з ТВП, поданому до робочого органу Фонду, що підтверджуватиме виконання зобов’язань Фонду в частині забезпечення фінансування страхувальника за рахунок коштів Фонду.

Звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП формується страхувальником та подається відповідно до вимог «Порядку формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням», затвердженого постановою правління Фонду від 18.01.2011р. №4

Терміни подання звітності до ФСС з ТВП – не пізніше 20 числа наступного за звітним періодом місяця. За неподання звіту отримувач коштів несе адміністративну відповідальність, передбачену статтею 1655 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Онлайн трансляції
Бюджет участі
Місто легенд
Створення ОСББ
Чернігів, купуй рідне!