Офіційний веб-портал
Чернігівської міської ради

Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія сайту
Знайти
5 квітня 2016 р.

Як заповнювати листок непрацездатності?

Як заповнювати листок непрацездатності?


Про порядок заповнення листків непрацездатності відповідно до "Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності" № 532/274/136-ос/1406 від 03.11.2004 р.
Порядок заповнення ЛН визначає Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 3 листопада 2004 року № 532/274/136-ос/1406.

Підкреслюється слово "первинний"  або  "продовження"  із зазначенням  номера  та  серії попереднього ЛН у разі його  продовження.  Чітко  вказуються:  назва  і  місцезнаходження закладу охорони здоров'я (повністю), що підтверджуються штампом та печаткою закладу охорони здоров'я "Для листків  непрацездатності"; дата  видачі  ЛН  (цифрою вказується число,  після чого літерами - назва місяця,  цифрою вказується рік), прізвище, ім'я, по батькові непрацездатного  (повністю);  число повних років (цифрами);  стать підкреслюється;    місце    роботи:   назва   і ісцезнаходження підприємства, установи, організації (повністю).

Мають бути вказана причина непрацездатності, режим, який призначається хворому, особам,  у яких тимчасова непрацездатність настала  поза постійним місцем проживання і роботи, ЛН видається за підписом  головного  лікаря,  що  засвідчується  круглою  печаткою закладу  охорони  здоров'я.

У разі потреби робиться відмітка про порушення режиму, зазначаються дати перебування у стаціонарі, при направленні до МСЕК вносяться відповідні записи.

У  графі  "Звільнення  від  роботи" зазначається дата видачі ЛН та дати  продовження ЛН, у  стовпчику  "Підпис  та  печатка  лікаря" продовження  або  закриття ЛН підтверджується підписом та печаткою лікаря. У графі "Стати до  роботи"  вказують, коли  приступити  до роботи; посаду, прізвище лікаря, що засвідчується його підписом та печаткою закладу  охорони  здоров'я "Для  листків  непрацездатності".  У разі  продовження тимчасової непрацездатності    підкреслюється    "Продовжує    хворіти"    та зазначається номер нового ЛН.

У разі помилок у тексті здійснюється виправлення тексту, що   підтверджується   записом   "Виправленому  вірити",  підписом лікуючого лікаря та печаткою закладу охорони здоров'я "Для листків непрацездатності".

На бланку  ЛН  дозволяється  не  більше  двох виправлень. 

При втраті ЛН лікуючим лікарем оформлюється  дублікат  ЛН при наявності довідки з місця роботи про те, що виплата за цим ЛН не здійснювалася. У верхньому правому кутку ЛН зазначається "дублікат",  у графі "Звільнення від роботи" одним  рядком  записується  весь   період епрацездатності,   що підтверджується  підписом  і  печаткою  лікуючого лікаря та голови лікарсько-консультативної комісії.  У медичній карті амбулаторного чи стаціонарного хворого робиться відповідний запис із зазначенням номера дубліката ЛН. 

При заповненні зворотної  сторони ЛН потрібно, в тому числі, заповнити графу «Довідка про заробітну плату», де форма передбачена для розрахункового періоду 6 місяців . Враховуючи зміни внесені постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 р. №439 до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням № 1266 від 26.09.2001 р., розрахунковий період становить 12 місяців, тому у разі потреби рекомендуємо додатково створити документ з зазначенням повного розрахункового  періоду,за підписом бухгалтера та керівника підприємства. 

Київське міське відділення ФСС з ТВП

Онлайн трансляції
Бюджет участі
Місто легенд
Створення ОСББ
Чернігів, купуй рідне!