Офіційний веб-портал
Чернігівської міської ради

Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія сайту
Знайти
24 вересня 2020 р.

Оголошення про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Чернігові


Фото № 1

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Чернігові

Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу

Виконавчий комітет Чернігівської міської ради вулиця Магістратська,7, м.Чернігів, 14000.

Прізвище, посада та номери контактних телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу

Жежко Тетяна Олександрівна – начальник юридичного відділу управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради, тел. (0462) 941-554.

Бібік Олена Олександрівна – начальник відділу житлового господарства управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради, тел. (0462) 941-545.

Критеріями оцінки конкурсних пропозицій є:

- ціна послуги, що включає відповідно до статті 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» витрати на утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території, поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної площі житлових та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку;

- рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою;

- наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);

- фінансова спроможність учасника конкурсу;

- наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства.

Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання

Для участі у конкурсі його учасники подають заяву, у якій зазначають:

фізичні особи – підприємці – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

юридичні особи – повне найменування, ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР).

До заяви додаються документи, які підтверджують наявність у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя – юридичної особи), або документи, що підтверджують проходження професійної атестації або наявність у штаті за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя - фізичної особи - підприємця).

Конкурсна пропозиція включає оригінали або належним чином завірені копії наступних документів:

- розрахунок ціни на послугу з управління багатоквартирним будинком та перелік складових послуги на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо (побудинковий розрахунок). Ціна на послугу включає відповідно до статті 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» витрати на утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території, поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної площі житлових та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку:

- довідка довільної форми, що містить інформацію про рівень забезпеченості учасника матеріально-технічною базою;

- довідка довільної форми, що містить інформацію про наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);

- довідка довільної форми про наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства;

- статут чи інший установчий документ учасника конкурсу;

- документи, що підтверджують повноваження керівника чи іншої уповноваженої особи учасника конкурсу;

- довідка, видана структурним підрозділом Державної фіскальної служби за основним місцем обліку платника податків про відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів, платежів, що є дійсною на час подання пропозиції;

- фінансова звітність учасника конкурсу за останній звітний період;

- довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, яка містить дані про відсутність порушеної стосовно учасника конкурсу процедури банкрутства, у вигляді копії електронного документу, завіреної підписом уповноваженої особи та печатки учасника (за наявності).

Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

Відповідно до п. 5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (ДСТУ 4163-2003) передбачено, що відмітка про засвідчення копії документа складається зі слів «Згідно з оригіналом», назви, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії; засвідчуватись повинна кожна сторінка документу з відтиском печатки підприємства, установи, організації, іншої юридичної особи.

Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою організатору конкурсу у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу, які їх подали.

Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

Дата огляду об’єктів конкурсу та доступ до них

Огляд об’єкта конкурсу та доступ до нього буде проводитись у період з 28 вересня 2020 року по 09 жовтня 2020 року з 10.00 до 16.00 години.

Учасники конкурсу, що бажають взяти участь в огляді об’єктів конкурсу, письмово повідомляють про це секретаря конкурсної комісії (за його відсутності – іншу особу, уповноважену здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу) шляхом направлення повідомлення на офіційну електронну адресу управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради gkh@chernigiv-rada.gov.ua не пізніше ніж за два робочі дні до огляду.

Інформація про: наявність та загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій; невиконані зобов’язання щодо проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі.

Загальний обсяг заборгованості співвласників за послугу з управління багатоквартирними будинками станом на 01.08.2020 становить 1 845, 6 тис. грн.

Інформація про невиконані зобов’язання щодо надання послуг з управління багатоквартирними будинками станом на 01.08.2020, по яких буде проведено перерахунок: 1 320, 0 тис. грн.

Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій

Способи: конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

Місце: конкурсна пропозиція подається учасником конкурсу на адресу управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради,     вул. Реміснича, 19, м. Чернігів, 14000.

Кінцевий строк подачі документів, який не може бути менший ніж 30 (тридцять) календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу:  до 16 год 00 хв. 26 жовтня 2020 року.

Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями

Місце: Виконавчий комітет Чернігівської міської ради, 14000, м. Чернігів, вул. Магістратська, 7, зал засідань виконкому міської ради.

Дата: 27 жовтня 2020 року; час: 15 год. 00 хв.

Анонси та оголошення

Онлайн трансляції
Бюджет участі
Місто легенд
Створення ОСББ
Чернігів, купуй рідне!