Офіційний веб-портал
Чернігівської міської ради

Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія сайту
Знайти
26 березня 2014 р.

Про надання адміністративних послуг у м. Чернігові


Фото № 1

Про організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг м Чернігова” інформував на розширеній міські нараді начальник управління адміністративних послуг міської ради Микола Овсяник .

Створення зручних і доступних умов для отримання населенням адміністративних послуг є однією з головних задач, що має вирішуватися органами державної влади та місцевого самоврядування. Адже саме за якістю послуг кожен громадянин оцінює турботу влади про нього та оцінює ефективність влади на місцях, не беручи до уваги межі повноважень та  підпорядкованість.

З іншого боку, службовці органів влади також вимагають покращання умов праці для зміни організації надання адміністративних послуг.

Практика надання адміністративних послуг в Україні виявляє чимало проблем на шляху отримання таких послуг споживачами. Це підтверджується не лише особистим досвідом більшості громадян, але й даними спеціальних досліджень, проведеними Центром політико правових реформ у 2013 році.

Зокрема, станом обслуговуванням в органах влади та наданими послугами незадоволеною є більшість населення (54% опитаних – переважно або повністю незадоволені).

Деякі з проблем важко усунути без зміни законодавства, проте є і такі, які можуть вирішуватися за рахунок ресурсів кожного конкретного органу (в тому числі місцевого самоврядування) та ініціативи керівників таких органів.

На перше місце споживачі ставлять проблему складних процедур надання адміністративних послуг, які передбачають відвідання замовником адміністративної послуги значної кількості інстанцій, подання великої кількості документів, отримання різноманітних проміжних рішень (погоджень, висновків) тощо. У цій проблемі вбачають великий корупційний ризик 69 % опитаних підприємців.

Пов’язана з цією проблемою є і територіальна розпорошеність адміністративних органів. Адже навіть для отримання однієї адміністративної послуги особа часто мусить особисто відвідати кілька органів, які, як правило, знаходяться в різних будівлях та віддалених одна від одної частинах міста.

На друге місце споживачі ставлять занадто тривалі терміни надання багатьох адміністративних послуг (66,0% опитаних), а також недотримання навіть офіційно встановлених термінів.

Також споживачі адміністративних послуг в Україні нарікають на проблему незручного й обмеженого режиму роботи адміністративних органів (54,3% опитаних підприємців). Як правило, режим роботи адміністративних органів збігається з загальним робочим графіком більшості населення. Домінує практика прийому споживачів адміністративних послуг два-три рази на тиждень протягом кількох робочих годин, наявність фіксованих обідніх та технологічних  перерв. 20,2% населення також є незадоволеними малим або незручним часом (годинами) прийому.

Вищевказана проблема, як наслідок, тягне за собою й іншу проблему – наявність великих черг в адміністративних органах. Саме цим залишилися незадоволеними 58% громадян, які зверталися за наданням адміністративних послуг. Через відсутність у більшості адміністративних органів системи регулювання черги споживачі фактично змушені “самоорганізовуватися” у чергах. Також час очікування споживача на спілкування з працівником адміністративного органу супроводжується й іншими проблемами, зокрема, відсутністю належних умов для очікування (йдеться про місця для сидіння, місця для заповнення документів, освітлення, туалети, тощо).

Типовою є “коридорно-кабінетна” система прийому громадян, коли відвідувачі блукають приміщеннями органу влади в пошуках необхідного кабінету (часто бракує навіть елементарних вказівних знаків), або ж купчаться біля одного кабінету чи навіть робочого місця одного з працівників. Така практика веде не лише до втрат часу споживачами, але й створює нездорову психологічну атмосферу в адміністративних органах.

Значною проблемою, на думку споживачів адміністративних послуг, є також відсутність належної інформації щодо того, до якого адміністративного органу потрібно звернутися за отриманням тієї чи іншої адміністративної послуги, адреси його місцезнаходження, контактних телефонів, режиму роботи тощо.

До вагомих проблем належить і питання оплати адміністративних послуг. З одного боку, у споживачів бракує інформації про розміри та порядок оплати послуг. Часто їх також змушують сплачувати незрозумілі “благодійні” та інші “добровільні” платежі. З іншого боку, незручним є сам порядок оплати, коли для цього потрібно додатково відвідувати банківські установи поза приміщенням органу влади.

Виходячи з вищевикладеного, з метою визначення правових засад реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг Верховною Радою України прийнято Закон України «Про адміністративні послуги», яким  визначені основні терміни, вимоги до порядку, якості та регулювання надання адміністративних послуг.

Хотілося б наголосити, що переваги від нових форм надання адміністративних послуг, про які йдеться в Законі, зокрема, створення Центрів надання адміністративних послуг виникають не лише у громадян та бізнесу (це стосується насамперед зручності та доступності послуг). Позитиви для органів влади є не менш вагомими, це, зокрема:

- мінімізація часових та фінансових витрат;

- упорядковані умови праці;

- раціональні процедури прийняття рішень;

- мінімізація умов для корупції та зловживань;

- покращений інвестиційний клімат

- усунення штучних перешкод для  здійснення господарської діяльності

- унеможливлення стягування платежів, що не передбачені законодавством України.

З метою реалізації Законів України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших нормативно – правових актів щодо реформування системи надання адміністративних послуг населенню рішенням сесії Чернігівської міської ради від 22.06.2012  (22 сесія 6 скликання) утворено управління адміністративних послуг міської ради, як самостійний структурний підрозділ – виконавчий орган міської ради.

В межах компетенції міської ради управління забезпечує реалізацію законодавчих вимог та повноважень у сферах організації видачі суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру, забезпечення можливості отримати найбільш поширені адміністративні послуги жителями міста Чернігова і області, які надаються територіальними (місцевими) органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування через центр надання адміністративних послуг.

До основних завдань управління належать наступні:

1. Реалізація державної політики у сфері надання адміністративних послуг населенню та щодо дозвільної системи у сфері господарської діяльності.

2. Здійснення організаційного та матеріально – технічного забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг м. Чернігова, запровадження принципів «єдиного вікна» та «організаційної єдності» при організації надання адміністративних послуг, видачі документів дозвільного характеру.

3. Забезпечення взаємодії виконавчих органів міської ради, місцевих органів державної виконавчої влади, комунальних та державних підприємств у сфері надання адміністративних послуг.

4. Напрацювання і застосування методів та засобів для мінімізації і ліквідації корупційних загроз, що можуть виникати під час взаємовідносин між суб’єктами звернень та адміністративними органами.

5. Вжиття заходів щодо організації якісного обслуговування населення органами місцевого самоврядування та місцевими дозвільними органами.

До складу управління входять: відділ дозвільних процедур, відділ адміністративних послуг фізичним особам та сектор адміністративно – консультативних послуг.

За час з моменту створення, виходячи з покладених на управління завдань, та у межах компетенції:

- виконані всі законодавчо визначені організаційні заходи (розроблені положення про управління, відділи та сектор, посадові інструкції, заведено діловодство, бухгалтерія, вирішені кадрові питання тощо) для повноцінної діяльності управління;

- розроблено та підготовлено для затвердження міською радою та виконавчим комітетом відповідні документи для створення Центру надання адміністративних послуг м. Чернігова та його функціонування (положення про Центр, Порядок організації роботи учасників Центру, Перелік адміністративних послуг що надаються через Центр тощо);

- здійснено всебічне методичне, інформаційне, організаційне та матеріально - технічне забезпечення роботи учасників Центру для якісного і оперативного надання адміністративних послуг;

- підготовлено для роботи учасників Центру 24 робочих місця, що забезпечені комп’ютерною і копіювальною технікою, засобами зв’язку, іншим приладдям необхідним для здійснення функціональних завдань;

- приміщення Центру обладнано інформаційними стендами, встановлена скринька для заяв суб’єктів звернень, створені необхідні побутові умови для перебування громадян та зручного подання ними відповідних документів для розгляду;

- встановлено необхідне обладнання та запроваджено систему електронного керування чергою;

- по всім адміністративним послугам, що надаються через Центр, суб’єктами надання адміністративних послуг за безпосередньої участі управління адміністративних послуг розроблені інформаційні та технологічні картки.

26 вересня 2012 року по завершенню всіх організаційних заходів відбулося урочисте відкриття Центру надання адміністративних послуг м. Чернігова.

Центр надання адміністративних послуг м. Чернігова – постійно діючий робочий орган Чернігівської міської ради, в якому забезпечено організаційне поєднання в одному приміщені дозвільного центру, адміністративних органів та їх посадових і службових осіб, посадових та службових осіб управління адміністративних послуг міської ради, адміністраторів, державних адміністраторів, з метою дотримання та функціонування принципів "організаційної єдності" та "єдиного вікна" при організації надання встановленого переліку адміністративних послуг через державного адміністратора (адміністратора) шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

Центр має статус міжрегіонального оскільки діє на підставі угоди від 5 квітня 2012 року між Чернігівською обласною державною адміністрацією та Чернігівською міською радою «Про створення  доступних та зручних умов для реалізації фізичними та юридичними особами Чернігівської області прав на одержання адміністративних послуг».

Станом на сьогодні учасниками Центру є:

- Чернігівська міська рада, її структурні підрозділи та комунальні підприємства;

- Чернігівська обласна державна адміністрація, її департаменти, управління та відділи;

- територіальні (місцеві) органи центральних органів виконавчої влади;

- адміністратори та державні адміністратори управління адміністративних послуг міської ради;

- державні реєстратори відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Реєстраційної служби Чернігівського міського управління юстиції у Чернігівській області.

Загалом через Центр надають послуги 32 суб’єкти надання адміністративних послуг.

Головним завданням Центру є надання адміністративних послуг у найкоротший строк за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень, за спрощеної процедури з всебічним інформуванням відвідувачів та здійсненням контролю за дотриманням строків і якістю надання послуг.

Станом на сьогодні у приміщенні Центру працюють 8 адміністраторів та 6 державних адміністраторів управління адміністративних послуг міської ради, 8 державних реєстраторів відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Реєстраційної служби Чернігівського міського управління юстиції у Чернігівській області та представники 32 адміністративних органів, які, згідно з графіком, затвердженим розпорядженням міського голови № 63-р від 5.04.2013, надають консультації.

Рішенням виконавчого комітету № 342 від 18.11.2013 затверджено перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг м. Чернігова. Загальна кількість адміністративних послуг, що надається через Центр, цим рішенням збільшена в порівнянні з 2012 роком з 92 до 157, в тому числі, 135 із них надаються 26 органами виконавчої влади, що складає близько 86 відсотків від всіх послуг. А з 3.03.2014,за співпрацею з управлінням Державної міграційної служби України в Чернігівській області, запроваджено надання адміністративної послуги «Обмін паспорта громадянина України у зв’язку зі зміною (переміною) прізвища, імені або по батькові» через Центр надання адміністративних послуг м. Чернігова.

Протягом 2013 року до Центру звернулись 52033 суб’єкта звернення, в тому числі 43628 для подачі заяви та за отриманням результату послуги і 8405 для отримання консультації.

За 2 перших місяці 2014 року вже прийнято 8946 суб’єктів звернень, в тому числі 6305 з заявами, 800 за отриманням результатів послуг, та 1841 за консультаціями.

Кількість звернень, які надходили в середньому щомісяця зросла з 827 у перші місяці 2013 року до 4588 станом на кінець року.

За рахунок контролю з боку державних адміністраторів та адміністраторів за термінами та порядком надання адміністративних послуг, моніторингу за наданням адміністративних послуг, що, відповідно до Порядку організації роботи учасників Центру, проводиться двічі на місяць, значно скоротилась кількість порушень термінів та порядку надання адміністративних послуг, особливо у порівнянні з тим, коли послуги надавались адміністративними органами безпосередньо.

Зокрема, завдяки наполегливості та надання юридично беззаперечних підстав щодо необхідності надання адміністративної послуги з видачі висновку державної експертизи землевпорядної документації Головним управлінням Держземагенства у Чернігівській області (колишнє Головне управління Держкомзему у Чернігівській області) через Центр, з 3 – 4, а іноді навіть 6 місяців до визначених діючим законодавством 20 робочих днів скоротились терміни видачі документа дозвільного характеру, чим попереджено бюджетні втрати всіх рівнів і на загальну суму майже 270 тисяч гривень тільки за перший місяць надання такої послуги через Центр.

Якщо випадки перевищення законодавчо визначених термінів розгляду заяв суб’єктів звернень в 2012 році в Дозвільному центрі міської ради (до створення управління) складали 14% від загальної кількості заяв і це лише по 42 послугам дозвільного характеру, що діяли раніше, то в Центрі надання адміністративних послуг м.Чернігова протягом 2013 року мали місце випадки перевищення термінів по 362 заявам суб’єктів звернень з 23324 поданих, що склало 1,55%, а протягом двох перших місяців поточного року зафіксовано лише 3 подібних випадки на 6305 поданих заяв, при чому по документах дозвільного характеру - жодного випадку.

Зменшилась кількість безпідставних відмов та відмов, наданих за формальними ознаками, зменшилась кількість випадків вимагання надання суб’єктами звернень додаткових, не визначених законодавством документів. 

Показовим є наступний приклад. Якщо в Дозвільному центрі міської ради в 2012 році кількість відмов заявникам складала майже 19 %, то у Центрі надання адміністративних послуг кількість відмов суб’єктам звернень у наданні послуг адміністративними органами зменшилась з 3,6 % від поданих заяв в середньому за 2013 рік до 1,1% за перші 2 місяці 2014 року. В середньому по Україні цей показник в 2013 році був на рівні 13,5 %.

 Для удосконалення своєї діяльності управління вивчає досвід роботи подібних центрів України, результати оцінки їх діяльності з боку фахівців центральних органів виконавчої влади та громадськості. Так, опитування відвідувачів центрів у 10 містах України за методикою екзит-полу активістами громадської організації «ОПОРА» показали наступні результати:

- серед відвідувачів центрів надання адміністративних послуг, що взяли участь у опитуванні, 13,5 % було відмовлено у  вирішенні своїх питань, причому із них  17,5% так і не була названа причина відмови. Для порівняння - у Центрі надання адміністративних послуг м. Чернігова в 2013 році було відмовлено у розгляді заяв лише 3,5 % відвідувачів. При цьому, ми вимагаємо від адміністративних органів надавати письмові законодавчо обґрунтовані відмови, за чим слідкують адміністратори / державні адміністратори;

- для отримання адміністративних послуг у середньому по усім опитаним центрам повторно звертались 29 % заявників, тричі – 10% та 13% - більше 3 звернень. У Центрі надання адміністративних послуг м. Чернігова в 2013 році зафіксовано 87 повторних звернень (0,4% від загальної кількості поданих заяв), що сталися з вини суб’єктів звернень – юридичних осіб, які надавали неповний пакет документів для отримання дозволів на розміщення відходів, погоджувались з попередженням державних адміністраторів і у такий спосіб, використовуючи шпаринки в екологічному законодавстві, вигравали час для підготовки повного переліку необхідних документів. З боку ж фізичних осіб повторних звернень не зафіксовано;

- загалом, в досліджених центрах 10% суб’єктів звернень довелось чекати у чергах більше години, а 4% із них - більше двох годин. В той же час у Центрі надання адміністративних послуг м. Чернігова існує норматив на обслуговування одного суб’єкта звернень 20 хвилин, який рідко перевищується.

З метою упередження таких випадків управлінням активізовано роз’яснювальну та консультативну роботу адміністраторів адміністративно – консультативного сектору, інформування населення через засоби масової інформації регіону.

Крім того, на кожне таке порушення з боку адміністративних органів йде наше відповідне реагування з попередженням про недопущення порушень в подальшому.

Найбільш поширеними протягом 2013 року були звернення для отримання наступних послуг:

- оформлення та видача паспорта громадянина України вперше по досягненню 16-річного віку;

- видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї;

- надання документів дозвільного характеру (висновків про погодження місця розташування об’єктів, погодження проектів (технічної документації) із землеустрою щодо відведення земельних ділянок, дозволів на відновлення земляних робіт …;

- державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

- державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за її рішенням та деякі інші.

За нашої ініціативи та за підтримки міського голови до функцій управління віднесено постійний моніторинг нормативно – правових актів, що регулюють питання надання адміністративних послуг. Встановлено тісний зворотній зв’язок з суб’єктами надання адміністративних послуг з метою удосконалення процесу їх надання, та оперативного реагування на зміни в діючому законодавстві України. Ми маємо плідну співпрацю в цьому напрямку з Державною службою з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Координаційним центром провадження економічних реформ при Президентові України.

З метою удосконалення та спрощення процедур надання адміністративних послуг, приведення у відповідність до вимог Закону України «Про адміністративні послуги» профільних нормативно – правових актів з питань надання адміністративних послуг протягом 2013 року та перших місяців 2014 року управлінням підготовлено та направлено за згодою керівництва міської ради до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Координаційного центру провадження економічних реформ при Президентові України, Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва 21 лист з пропозиціями щодо удосконалення законодавчих підстав та системи надання адміністративних послуг при реалізації Закону України «Про адміністративні послуги», та до проектів Законів України, постанов Кабінету Міністрів України у сфері надання адміністративних послуг та дозвільних процедур. Позиція міської ради і управління щодо змін законодавства та самої системи надання адміністративних послуг знаходить розуміння у керівництва центральних органів державної влади і ми маємо приклади її втілення у рішеннях та законодавчих актах, які видаються останнім часом.

З метою визначення, які саме адміністративні послуги надаються органами місцевого самоврядування м. Чернігова та їх правового обґрунтування і відповідності функціональним повноваженням, визначених відповідними положеннями та Статутами, за дорученням міського голови створено електронну базу даних про адміністративні послуги, які вони надають населенню. Картина показова, оскільки деякі комунальні підприємства та підрозділи міської ради, не зважаючи на надану пам’ятку з роз’ясненням, які послуги адміністративних органів відповідно до діючого законодавства вважаються адміністративними, так і не надали їх до переліку, хоча в практичній діяльності їх надають населенню.

З метою реклами та оприлюднення інформації про діяльність Центру надання адміністративних послуг м. Чернігова, висвітлення його завдань, переваг від утворення та самого процесу здійснення надання адміністративних послуг населенню та суб’єктам господарювання в управлінні адміністративних послуг міської ради створено та функціонує офіційний веб-сайт (admincher.com.ua), на місцевому телевізійному каналі «Новий Чернігів» вийшло 2 телевізійні передачі з циклу «Корисно знати: про роботу Центру надання адміністративних послуг м. Чернігова», видано буклет, присвячений діяльності учасників Центру, в місцях найбільш насичених транспортних та пішохідних потоків розміщено рекламну продукцію на рекламоносіях «сіті лайт», через засоби масової інформації м. Чернігова та області періодично надаються інформаційні матеріали стосовно організації роботи Центру.

З метою роз’яснення суб’єктам господарювання порядку організації роботи Центру надання адміністративних послуг м. Чернігова працівники управління взяли участь протягом 2013 року у 8 навчальних семінарах та «круглих столах» у рамках «Програми підтримки малого та середнього підприємництва у м. Чернігові на 2013-2014 роки». В приміщенні Центру проводяться практичні заняття зі студентами вищих навчальних закладів міста.

За ініціативою Центру надання адміністративних послуг м. Чернігова у Чернігівському Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ і організацій започатковано курс «Реформування системи надання адміністративних послуг». За 2013 року прочитано 14 лекцій з зазначеної проблематики.

Начальник управління зупинився на проблемних питаннях. Однією з визначальних, на його думку, є проблема недостатнього розуміння окремими посадовими особами суб’єктів надання адміністративних послуг важливості запровадження системи обслуговування населення у сфері надання адміністративних послуг через утворені центри надання адміністративних послуг. "Діяльність центрів - це вимога часу. Так живе увесь світ, бо це зручно, простіше і комфортніше для людей".

У Законі України «Про адміністративні послуги» є деякі проблемні моменти, зокрема:

- неповне визначення кола реальних суб’єктів надання адміністративних послуг. Замість врегулювання, на яких засадах це можуть робити підприємства та установи, їх просто вилучено з переліку суб’єктів надання адміністративних послуг. Цим закладено проблему впорядкування існуючої номенклатури таких послуг, а також зафіксовано можливість надання адміністративних послуг лише через публічних службовців;

- не зовсім реалістичною видається норма-завдання про встановлення законом переліку адміністративних послуг. Адже останній може включати сотні позицій, і забезпечити повноту такого регулювання, його актуальність і стабільність неможливо;

- замість критерію «собівартості (фактичних витрат) надання послуги» як максимального розміру плати за послугу (адміністративного збору) закладено незрозумілий критерій «соціального та економічного значення». Таким чином жодної верхньої межі для встановлення плати за послуги немає. Особливо насторожують перехідні положення, якими передбачено завдання включити до Податкового кодексу положення щодо державного мита. Таким чином, виникає загроза, що за адміністративну послугу можна буде стягувати, крім адміністративного збору, ще й державне мито, а може й іншу плату;

- Законом передбачено, що суб'єктам надання адміністративних послуг забороняється здійснювати прийом заяв суб'єктів звернень щодо надання адміністративних послуг, видавати суб'єктам звернень оформлені результати надання адміністративних послуг, якщо такі послуги за законом надаються через центри надання адміністративних послуг. Однак така норма не може бути застосована на практиці, бо вступає у протиріччя із вимогами п. 6 та 7 ст.12 Закону;

- в чинній редакції п.2 ст.3 Закону закладено можливість не виконання його основних вимог, бо передбачено, що надання адміністративних послуг здійснюється із урахуванням особливостей, визначених законами, які регулюють суспільні відносини у відповідних сферах.

Актуальним сьогодні є забезпечення можливості доступу центрам надання адміністративних послуг до інформації з державних реєстрів, інших інформаційних баз (систем), які використовуються для надання адміністративних послуг, та недопущення встановлення держателями таких реєстрів, інформаційних баз (систем) необґрунтованої плати за підключення та користування ними.

Без належної розбудови системи міжвідомчої електронної взаємодії із можливістю безоплатного доступу адміністраторів та суб’єктів надання адміністративних послуг до баз даних та інформаційних систем інших суб’єктів надання адміністративних послуг неможливо виконати вимоги ст. 9, 14 Закону України «Про адміністративні послуги» щодо отримання необхідних документів або інформації без участі суб’єкта звернення для надання адміністративної послуги.

Враховуючи зміни у діючому законодавстві щодо внесення відомостей до Реєстру адміністративних послуг відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №57 від 30.01.2013 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг», у відповідності до вимог Закону України «Про адміністративні послуги», державні адміністратори повинні вести паралельно два реєстри – Реєстр адміністративних послуг та Реєстр документів дозвільного характеру, що є обов’язковим відповідно до ст.6 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності». Ці Реєстри дублюють один одного та не мають технічної можливості щодо обміну інформації, оскільки мають різні програмні продукти. Для Центру це є недоцільним та витратним, оскільки ми сплачуємо як за доступ до Реєстру документів дозвільного характеру так і за зміни і обслуговування серверної програми «Аскод», через яку здійснюємо роботу в Реєстрі адміністративних послуг.

Враховуючи, що, відповідно до угоди між обласною державною адміністрацією та Чернігівською міською радою від 05.04.2012 року, Центр надання адміністративних послуг м. Чернігова працює у статусі регіонального а на районному рівні відсутні відповідні служби та спеціалісти територіальних органів виконавчої влади – дозвільних органів, виконання вимог діючого законодавства в частині запровадження системи електронного документообігу та автоматизованого обміну даними між державними адміністраторами і регіональними, місцевими адміністративними органами доцільно здійснювати шляхом розширення можливостей серверної програми «Аскод», що вже запроваджена та діє в Центрі надання адміністративних послуг м. Чернігова. Це забезпечить економне використання коштів.

 Значна кредиторська заборгованість (станом на 01.03.2014 – 270457 грн.) унеможливлює подальший діалог та взаємодію з організаціями та фірмами, що на договірній основі надають послуги управлінню з питань програмного забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг м. Чернігова, доступу до державного Реєстру документів дозвільного характеру, з яким щодня працюють державні адміністратори, з питань охорони, прибирання, підтримки будівлі в експлуатаційному стані тощо.

Подальше реформування системи надання адміністративних послуг дозволить приймати відповідні документи або інформацію без участі суб’єкта звернення, розширити спектр послуг, що надаються в Центрі.

Завдання на найближчу перспективу:

- удосконалення системи електронного керування чергою в частині забезпечення узагальнення інформації про діяльність учасників Центру для більш широкого моніторингу надання адміністративних послуг;

- запровадження віддаленого за допомогою Інтернет запису суб’єктів звернень до електронної черги в години і дні, які влаштовують громадян;

- спільно з керівництвом Управління Державної міграційної служби України в Чернігівській області та Головного управління Держземагенства у Чернігівській області виконати вимоги діючого законодавства щодо надання визначеного переліку адміністративних послуг, суб’єктами яких вони є, виключно через Центр надання адміністративних послуг м. Чернігова;

- вдосконалення відповідного програмного забезпечення електронного документообігу та автоматизованого обміну даними шляхом створення віддалених робочих місць учасників Центру надання адміністративних послуг м. Чернігова із використанням діючої серверної програми «Аскод» та технічних можливостей захисту інформації, що запроваджене в Центрі надання адміністративних послуг м. Чернігова.

 

За інформацією Центру надання адміністративних послуг м Чернігова

Анонси та оголошення

Онлайн трансляції
Бюджет участі
Місто легенд
Створення ОСББ
Чернігів, купуй рідне!