Офіційний веб-портал
Чернігівської міської ради

Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія сайту
Знайти
19 лютого 2008 р.

Підсумки 2007 року в цифрах і фактах


Фото № 1
Фото № 2
Фото № 3
Протягом останніх років у м. Чернігові утримується тенденція до економічного зростання в роботі основних галузей матеріального виробництва. Про це повідомили на розширеному засіданні виконавчого комітету Чернігівської міської ради. За словами першого заступника міського голови Олега Білоусова, основні показники Програми економічного і соціального розвитку міста на 2007 рік виконані. У промисловості одержано приріст обсягів виробництва до минулорічного показника у розмірі 8,2%, товарообіг склав 16,8%, реалізовано послуг на 4% більше ніж у попередньому році, обсяг капітальних вкладень збільшився на 21,2%, введено 98,5 тис. кв. м. житла, що на 64,7 % більше рівня 2006 року, збільшилися обсяги пасажирських та вантажних перевезень відповідно на 7,7 % та 0,9 %, створено 7630 нових робочих місць. Протягом 2007 року з приростом до минулорічних обсягів працювала більшість галузей промисловості. В цілому, на підприємствах промислового комплексу міста темп росту до обсягів 2006 року склав 108,2% при запланованому 106,0%. У харчовій промисловості обсяги виробництва збільшились на 11,4 %, що на 7,7% більше запланованого, у целюлозно-паперовій та поліграфічній промисловості, видавничій діяльності зростання до минулого року становить 17,4 %, у машинобудуванні приріст обсягів виробництва склав 16,2% (на 3,2% більше запланованого). Будівельних матеріалів виготовлено на 6,5 % більше, ніж за відповідний період 2006 року, але планове завдання недовиконано на 4,4%. На підприємствах інших галузей промисловості темп росту склав 118,9 %. У 2007 році виробництво та розподілення електроенергії, газу та води збільшилось на 42,3% (на 29,4% більше запланованого). У хімічному виробництві виготовлено продукції на рівні обсягів минулого року, планове завдання недовиконано на 7%. На підприємствах з оброблення деревини обсяги виробництва порівняно з 2006 роком зменшились на 6,1%. Скоротились обсяги виробництва продукції легкої промисловості – на 0,7% до минулорічних при запланованому зростанні на 3,7%. Проте, на 18,6% збільшився випуск одягу, на 13,3% - взуття. На підприємствах металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів випуск продукції зменшився на 1% проти передбаченого програмою збільшення на 6,8%. Динамічно розвивається мережа закладів торгівлі та ресторанного господарства міста. На 1 січня 2008 року забезпеченість населення торговою площею на 1 тисячу жителів становить 278,1 кв.м. (на 13,2 м2 більше, ніж у минулому році), а загальнодоступною мережею закладів ресторанного господарства – 30 посадочних місць. За 2007 рік зростання товарообігу до попереднього року у порівняних цінах склало 16,8%, запланований обсяг перевиконано на 5,8 %. На 1 жителя міста продано товарів на суму 8 674 гривні. За підсумками 2007 року підприємницькою діяльністю займались 17,2 тис. фізичних та 2578 юридичних осіб (дані податкової інспекції). Порівняно з попереднім роком їх кількість збільшилась відповідно на 9,8 % та 7,3 %. Частка обсягів виробленої продукції малими підприємствами у загальному випуску продукції склала 10,8 %. Понад 4 тис. фізичних осіб займалися наданням населенню різноманітних послуг, перелік яких останнім часом значно розширився. Обсяг реалізованих послуг за 2007 рік склав 612,9 млн. грн, що на 4% більше у порівняні з 2006 роком. У середньому одним мешканцем спожито послуг на суму 2 090 грн., що майже вдвічі більше, ніж у середньому по області. За підсумками року обсяг капітальних вкладень, освоєних суб’єктами господарювання міста склав 792,8 млн. грн., що на 21,2% більше, ніж у 2006 році. На будівництво об’єктів соціальної сфери освоєно 283,3 млн. грн., що на 51,2% більше, ніж за попередній рік, з них на будівництво житла – 231,9 млн.грн. В оновлення сфери матеріального виробництва у 2007 році підприємствами міста вкладено 509,5 млн. грн. та складає 64% від загальної суми капітальних вкладень. Підприємствами міста впроваджено 9 нових технологічних процесів, освоєно 21 інноваційний вид продукції (з них 12 інноваційних видів техніки), придбано 6 нових технологій. У 2007 році експорт становив 205,8 млн. дол. США, що на 26,7% більше, ніж торік, імпорту – 116,9 млн. дол. США (на 16,3% більше). Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі склало 88,9 млн. дол. США. У минулому році, порівняно з 2006 роком, обсяги вантажних перевезень збільшилися 3,9%, а обсяги пасажирських перевезень – на 7,7%. У 2007 році підприємства і організації міста за фінансовими результатами від звичайної діяльності до оподаткування одержали прибутків (сальдо) у сумі 8,2 млн. грн. Прибутково працювали 68,5% від загальної кількості, їхні прибутки склали 180,4 млн. грн. Решта підприємств отримали збитки загальною сумою 172,2 млн. грн. У місті постійно проводиться робота щодо сприяння вдосконаленню форм і систем оплати праці, зростанню рівня заробітної плати на підприємствах, в установах і організаціях міста. За 2007 рік середньомісячна заробітна плата по місту зросла на 244 гривні (на 27,2%) і склала 1140 грн. Системою соціального страхування у місті охоплено 154,6 тис. застрахованих осіб та 74,9 тис. пенсіонерів. 3 жовтня 2007 року мінімальний розмір пенсії за віком, за наявності необхідного страхового стажу, встановлений на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність - 415,11 грн. Розмір середньої пенсії на 1 січня 2008 року у місті становив 679,7 грн., що на 39,5 % більше, ніж на початок 2007 року. За 2007 рік бюджет міста Чернігова отримав до загального і спеціального фондів (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) 477,6 млн.грн., забезпечивши виконання затвердженого річного планового показника з урахуванням змін на 100,9% і збільшення надходжень 2006 року на 42,7%. З них власні та закріплені надходження загального фонду бюджету склали 227,3 млн.грн., що дозволило збільшити фінансовий ресурс міста проти відповідного періоду 2006 року на 67,5 млн.грн. або 42,2 відсотка. 57,4 млн.грн. приросту забезпечено надходженнями податку з доходів фізичних осіб, якого було отримано до бюджету 172 млн.грн. проти 114,6 млн.грн. за минулий рік. Фінансування бюджетної сфери міста протягом 2007 року проводилось відповідно до затвердженого обсягу бюджетних призначень. Першочергово, за рахунок коштів міського бюджету забезпечено фінансування захищених статей видатків бюджету. За 2007 рік видаткова частина загального фонду бюджету міста Чернігова склала 384 млн.грн., у тому числі без урахування субвенцій з державного та обласного бюджетів – 258,3 млн.грн. Міський голова Олександр Соколов, підбиваючи підсумки минулого року, подякував присутнім за плідну роботу та окреслив плани на найближчу перспективу. Відділ зв’язків з громадськістю міської ради

Анонси та оголошення

Онлайн трансляції
Бюджет участі
Місто легенд
Створення ОСББ
Чернігів, купуй рідне!