Офіційний веб-портал
Чернігівської міської ради

Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія сайту
!
Знайти
2 березня 2007 р.

Повідомлення про оприлюднення проекту рішення Чернігівської міської ради «Про затвердження Правил забудови та використання території м. Чернігова (коригування)»

Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань проект рішення Чернігівської міської ради «Про затвердження Правил забудови та викорис-тання території м. Чернігова (коригування)» та аналіз регуляторного впливу даного акту оприлюднюється на сайті Чернігівської міської ради за електрон-ною адресою: www.chernigiv-rada.gov.ua Проект спрямований на створення повноцінного життєвого середовища при комплексному вирішенні містобудівних проблем міста з раціональним вико-ристанням міських територій з метою забезпечення більш ефективної реаліза-ції Генерального плану розвитку міста. Підставою для розробки проекту є необхідність коригування існуючого стану забудови та використання територій м. Чернігова відповідно до діючих законодавчих актів України та затвердженого Генерального плану розвитку міста. Зауваження та пропозиції до проекту рішення приймаються управлінням ар-хітектури та містобудування міської ради у письмовій формі, протягом місяця з дня оприлюднення за адресою: 14000, м. Чернігів, вул. Кирпоноса, 9, каб. 12 (відповідальна особа – Павлінська Л.В.).
Онлайн трансляції
Бюджет участі
Місто легенд
Створення ОСББ
Чернігів, купуй рідне!