Офіційний веб-портал
Чернігівської міської ради

Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія сайту
Знайти
6 серпня 2021 р.

Звіт про проведення Чернігівським міським центром соціальних служб внутрішньої оцінки якості соціальних послуг соціальної профілактики, соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, що надавались у 2020 році

На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904 «Про затвердження методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг», наказу директора центру від 15.06.2020 № 01-08/527 «Про проведення оцінки якості соціальних послуг у 2020 році» у липні 2021 року проведено внутрішню оцінку якості надання послуг соціальної профілактики, соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, за 2020 рік. 

Внутрішня оцінка якості соціальних послуг проводилася з метою оптимізації діяльності відділу соціальної роботи Центру, підвищення рівня якості надання соціальних  послуг. Наказом заступника директора центру від 15.06.2020 № 01-08/527 було призначено відповідального за організацію та проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг та затверджено склад Комісії з внутрішньої оцінки якості соціальних послуг.

При проведенні внутрішньої оцінки якості надання послуг соціальної профілактики, соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, застосовувались показники якості соціальних послуг, які визначено у Державному стандарті соціальної послуги профілактики, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 10.09.2015 № 912; у Державному стандарті соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 31.03.2016 № 318; у Державному стандарті соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 11.08.2017 № 1307.

Під час внутрішньої оцінки якості соціальних послуг було проведено:

 • аналіз інформаційно-методичного забезпечення, оснащення приміщення, обладнанням для надання послуг, забезпечення кадрових ресурсів;
 • спостереження за процесом надання соціальних послуг;
 • супервізійні робочі наради;
 • аналіз особових справ сімей, які перебували під соціальним супроводом;
 • аналіз звітів за результатами соціального супроводу сім’ї/особи;
 • опитування отримувачів соціальних послуг;
 • спостереження за процесом надання соціальних послуг;
 • вивчення документації.

Послуга соціальної профілактики

Кількісні показники якості надання послуги соціальної профілактики

Кількість скарг і результати їх розгляду — скарг стосовно надання соціальних послуг від отримувачів послуг не надходило;

кількість задоволених звернень за отриманням соціальної послуги — 100 %;

чисельність працівників, які підвищили рівень кваліфікації – 47% (8 працівників).

Адресність та індивідуальний підхід

Соціальна послуга соціальної профілактики надається відповідно до вимог Державного стандарту, відповідає визначеним індивідуальним потребам її отримувача.

Вибірковий аналіз надання послуги соціальної профілактики показав, що соціальна послуга надається у відповідності до індивідуальних потреб отримувачів: особам, сім’ям, групам осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, спричинених інвалідністю, віком, станом здоров’я, соціальним становищем, бездомністю, відбуванням покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі тощо

Результативність

Протягом 2020 року послугу соціальної профілактики надано 1386 сім’ям з дітьми/особам (85 % від загальної кількості сімей/осіб, охоплених роботою).

Застосовувалися послуги первинної (для 1000 осіб), вторинної (881 сім’я /особа) та третинної (505 сімей/осіб ) соціальної профілактики.

Вибірковий аналіз оцінки карток, вивчення документації, спостереження за процесом надання послуги соціальної профілактики, опитування отримувачів соціальних послуг (за допомогою технічних засобів та моніторингових візитів у сім’ї) показав, що надання соціальної послуги здійснюються протягом строку, необхідного для попередження, обмеження та зупинення негативних соціальних і особистісних (поведінкових) явищ та їх наслідків у соціальному середовищі.

 

Своєчасність

Надання послуги соціальної профілактики відбувається у строки та терміни, зазначені у Державному стандарті.

Доступність та відкритість

Послуга соціальної профілактики надається у приміщенні центру, за місцем проживання отримувачів послуг, у закладах освіти, охорони здоров’я, захисту дітей, установах виконання покарань та правоохоронних органів, на вулиці.

Приміщення Центру обладнане офісними меблями, в наявності водопостачання, водовідведення, освітлення, опалення згідно з вимогами законодавства. Кожен фахівець має окреме робоче місце, забезпечений комп’ютерною технікою, канцелярським приладдям. Є обладнані кімнати для проведення індивідуальних та групових консультацій.

Кабінети центру соціальних служб розміщені на першому поверсі, будівля є доступною для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Вздовж коридору оформлені стенди з інформацією про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги, доступні буклети, плакати та листівки.

Інформація щодо заходів, послуг центру соціальних служб постійно висвітлюється на сайті Чернігівської міської ради.

Повага до гідності отримувача соціальної послуги

Отримувачам послуги соціальної профілактики надано повну інформацію про центр та соціальні послуги, які надаються фахівцями. Надавачі послуги з повагою ставляться до гідності отримувачів послуги соціальної профілактики та не допускають негуманних і дискримінаційних дій щодо них.

Працівники, які надають соціальні послуги, вживають заходів щодо захисту персональних даних відповідно до вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних».

Професійність

У центрі затверджено штатний розпис в кількості 17 штатних одиниць, кількість фактично працюючих станом на 01.01.2021 року 17 осіб, що становить 100 % від загальної кількості затверджених посад. Розроблені посадові інструкції. Працівники ознайомлені зі своїми посадовими інструкціями під особистий підпис. Наявні діючі правила внутрішнього трудового розпорядку та регламент роботи, з якими ознайомлені всі спеціалісти під підпис.

З метою підвищення кваліфікації, протягом 2020 року 9 працівників центру взяли участь у 15 семінарах, тренінгах.

Кількісні показники якості надання послуги соціальної профілактики

Кількісні показники

від 0% до 20%

від 21% до 50%

від 51% до 100%

Кількість скарг та результати їх розгляду

Добре

   

Кількість задоволених звернень про отримання соціальної послуги соціальної профілактики

   

Добре

Результати внутрішньої оцінки якості послуги соціальної профілактики

Показники якості від

від 80% до 100% «Добре»

51% до 79% «Задовільно»

від 0% до 50% «Незадовільно»

Адресність та індивідуальний підхід

Добре

   

Результативність

Добре

   

Своєчасність

Добре

   

Доступність та відкритість

Добре

   

Повага гідності отримувача

Добре

   

Професійність

Добре

   

Послуга соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування

Доступність соціальної послуги соціального супроводу

Послуга соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, надається за місцем проживання отримувачів послуг та у приміщенні Центру.

Приміщення Центру обладнане офісними меблями, в наявності водопостачання, водовідведення, освітлення, опалення згідно з вимогами законодавства. Кожен фахівець власне робоче місце, забезпечений комп’ютерною технікою, канцелярським приладдям. Є обладнані кімнати для проведення індивідуальних та групових консультацій.

Кабінети ЧМЦСС розміщені на першому поверсі, будівля є доступною для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Інформація про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, розміщена на інформаційних стендах вздовж коридору центру, доступні буклети, плакати та листівки. Всім отримувачам соціальної послуги зрозумілий її зміст та умови її надання.

Незалежність отримувача соціальної послуги соціального супроводу

Сім’ям, в яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, що протягом 2020 року отримували соціальну послугу соціального супроводу, надається повна інформація про центр та соціальні послуги, які надаються фахівцями.

Фахівці із соціальної роботи, які здійснюють соціальний супровід даної категорії, в своїй роботі застосовують індивідуальний підхід, з повагою ставляться до гідності отримувачів соціальної послуги та не допускають негуманних і дискримінаційних дій щодо них.

Прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники поінформовані щодо своїх прав та обов’язків.

Захист та безпека отримувача соціальної послуги соціального супроводу

Фахівці із соціальної роботи, які надають послугу соціального супроводу, провадять свою діяльність із повагою до гідності отримувачів соціальної послуги та з недопущенням негуманних і дискримінаційних дій, застосування фізичного, психічного чи іншого насильства щодо них.

Отримувачі послуги соціального супроводу володіють інформацією про порядок оскарження дій або бездіяльності фахівців, які здійснюють соціальний супровід.

Кошти, подарунки від отримувачів соціальної послуги надавачам даної послуги не пропонувалися. Використання для особистих цілей речей прийомних сімей, дитячого будинку сімейного типу, сімей опікунів/піклувальників не допускалися.

Конфіденційність інформації

Фахівці із соціальної роботи, які надають соціальну послугу соціального супроводу, вживають заходів щодо захисту персональних даних відповідно до вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних». Випадків розголошення конфіденційної інформації не було.

Послуга соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, протягом 2020 року надавалася 9 фахівцями, які мають повну вищу освіту психологічного та соціального  спрямування, пройшли відповідне навчання, мають посвідчення єдиного зразка, посадову інструкцію, що містить кваліфікаційні вимоги, регулює права та обов’язки надавачів. Кожен фахівець має своє робоче місце, забезпечений комп’ютерною технікою, канцелярським приладдям.

У ході оцінювання встановлено, що протягом 2020 року послугою соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, охоплено 11 прийомних сімей, 5 дитячих будинків сімейного типу, та 149 сімей опікунів/піклувальників (в них 236 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування).

У кожній особовій справі наявний укладений договір (100 %); здійснено оцінку потреб кожної дитини (100 %); складено план соціального супроводу кожної сім’ї (100 %), у наявності накази про початок надання соціальної послуги соціального супроводу та призначення відповідального фахівця (100 %).

Протягом 2020 року припинено функціонування 3 прийомних сімей, в якій виховувалися 7 дітей (у зв’язку з переведенням у статус дитячих будинків сімейного типу)

Протягом 2020 року 6 прийомних батьків та 6 батьків-вихователів пройшли навчання за Програмою підвищення кваліфікації прийомних батьків та батьків-вихователів.

Станом на 20.12.2020 року під соціальним супроводом перебувало 11 прийомних сімей, в них 21 прийомна дитина, 5 дитячих будинки сімейного типу, в яких виховується 39 дітей-вихованців, та 149 сімей опікунів/піклувальників, в яких виховується 176 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Скарг стосовно надання соціальної послуги соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського потенціалу, від отримувачів не надходило.

Аналіз якості соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування

ПОКАЗНИКИ 
якості соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування

Стан за 2020рік

11

Частка отримувачів послуги (діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування), які були повернуті до закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, через відсутність взаєморозуміння, від загальної кількості дітей, влаштованих у сімейні форми виховання

0 %

22

Частка сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, що припинили своє функціонування з причин неготовності опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів до виконання своїх функцій

0 %

33

Скарги  щодо надавача соціальної послуги соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування

0%

44

Отримувач соціальної послуги соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, залучається до прийняття рішень в процесі здійснення усіх етапів соціальної послуги соціального супроводу та до процесу оцінювання якості її надання

100%

55

Дотримання строків відвідування отримувача соціальної послуги соціального супроводу за місцем його проживання (перебування)

100 %

66

Частка надавачів соціальної послуги соціального супроводу сім’ям, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, які мають відповідну фахову освіту (100 %), пройшли відповідне навчання, пройшли чергове підвищення кваліфікації, від кількості тих, які потребують такої підготовки (50 %)

 

77

Частка надавачів соціальної послуги соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, навантаження яких перевищує показник, визначений Державним стандартом соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, від загальної кількості надавачів цієї послуги

0 %

88

Рівень забезпечення приміщеннями, обладнанням і витратними матеріалами, необхідними для надання соціальної послуги соціального супроводу відповідно до встановлених норм

100%

 

Результати внутрішньої оцінки якості соціальної послуги соціального супроводу

 

Принципи надання соціальної послуги

Результат

1

Доступність соціальної послуги соціального супроводу

Добре

2

Незалежність отримувача соціальної послуги соціального супроводу

Добре

3

Захист та безпека отримувача соціальної послуги соціального супроводу

Добре

4

Конфіденційність інформації

Добре

Послуга соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах

Доступність соціальної послуги

Послуга соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надається за місцем проживання отримувачів послуг та у приміщенні Центру.

Приміщення Центру обладнане офісними меблями, в наявності водопостачання, водовідведення, освітлення, опалення згідно з вимогами законодавства. Кожен фахівець має своє робоче місце, забезпечений комп’ютерною технікою, канцелярським приладдям. Є обладнані кімнати для проведення індивідуальних та групових консультацій.

Кабінети центру ССС розміщені на першому поверсі, будівля є доступною для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Інформація про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, розміщена на інформаційних стендах вздовж коридору центру, доступні буклети, плакати та листівки. Всім отримувачам соціальної послуги зрозумілий її зміст та умови її надання.

Незалежність отримувача соціальної послуги

Фахівці, які здійснюють соціальний супровід сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, в своїй роботі застосовують індивідуальний підхід, толерантне ставлення до расової приналежності, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, стану здоров’я, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, громадянства та мови отримувачів соціальної послуги, не допускають негуманних і дискримінаційних дій щодо них.

Сім’ям (особам), що протягом 2020 року перебували під соціальним супроводом, надається повна інформація про їх права та обов’язки, про центр та соціальні послуги, які надаються фахівцями, шляхом розповсюдження листівок, буклетів.

Захист та безпека отримувачів соціальної послуги

Фахівці із соціальної роботи, які надають послугу соціального супроводу, провадять свою діяльність із повагою до гідності отримувачів соціальної послуги та з недопущенням негуманних і дискримінаційних дій, застосування фізичного, психічного чи іншого насильства щодо них.

Отримувачі послуги соціального супроводу володіють інформацією про порядок оскарження непрофесійних дій фахівців, які здійснюють соціальний супровід.

Використання фахівцями із соціальної роботи речей сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, для особистих цілей, отримання коштів, подарунків не допускалися. Кошти, подарунки від отримувачів соціальної послуги надавачам даної послуги не пропонувалися.

Отримувачі соціальної послуги поінформовані щодо заборони вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин в приміщенні центру, недопустимість застосування насильства щодо надавача послуги.

Конфіденційність інформації

Фахівці із соціальної роботи, які надають соціальну послугу соціального супроводу, вживають заходів щодо захисту персональних даних відповідно до вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних».

Випадків розголошення конфіденційної інформації не було.

Послуга соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, протягом 2020 року надавалася 7 фахівцями, які мають повну вищу освіту, пройшли відповідне навчання за Програмою підготовки спеціалістів щодо соціального супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, мають посвідчення єдиного зразка, посадову інструкцію, що містить кваліфікаційні вимоги, регулює права та обов’язки надавачів. Кожен фахівець має своє робоче місце, забезпечений комп’ютерною технікою, канцелярським приладдям.

У ході оцінювання встановлено, що протягом 2020 року послугою соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплено 38 сімей, в них 31 дитина.

У 2020 році завершено надання соціальної послуги соціального супроводу 23 сім’ям, в них 21дитина, з них:

 • з позитивним результатом 22 сім’ї, в них 20 дітей (96 %);
 • у зв’язку зі смертю отримувача послуги 1 сім’ю, в ній 1 дитина (4%).

Питання щодо сімей (осіб), які опинилися у складних життєвих обставинах, розглядалися на засіданнях міської координаційної ради з питань соціального супроводу сімей (осіб), які опинилися у складних життєвих обставинах – 22 (58%).

Укладено договорів про здійснення соціального супроводу – 38 (100 %);

Здійснено оцінку потреб сім’ї/особи – 38 (100 %);

Складено план соціального супроводу сім’ї/особи – 38 (100 %).

Директором центру видано накази про початок соціального супроводу та призначення відповідального фахівця – 38 (100 %).

Звіти за результатами соціального супроводу складаються разом з отримувачами послуги. Скарг стосовно надання соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, від отримувачів не надходило.

Аналіз якості соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах

ПОКАЗНИКИ
якості соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах

Стан за 2020 рік

11

Частка отримувачів послуги соціального супроводу, в яких після отримання послуги відбулося покращення фізичного, психологічного, соціального стану, від загальної кількості отримувачів цієї послуги

96%

22

Частка отримувачів послуги, які повторно отримують послугу соціального супроводу, від загальної кількості отримувачів цієї послуги

0 %

33

Частка отримувачів послуги, які не набули належних навичок справлятися із складними життєвими обставинами (далі — СЖО), від загальної кількості отримувачів цієї послуги.

0 %

44

Частка отримувачів послуги, які набули навичок справлятися із СЖО та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів цієї послуги

96 %

55

Частка отримувачів послуги, яким достроково завершено надання послуги соціального супроводу у зв’язку з досягненням позитивного результату, від загальної кількості отримувачів цієї послуги.

0 %

66

Частка отримувачів послуги, яким послуга надавалася відповідно до потреб отримувача, від загальної кількості отримувачів цієї послуги.

100 %

77

Частка надавачів послуги соціального супроводу, у яких перевищено навантаження відповідно до Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, від загальної кількості надавачів цієї послуги.

0 %

88

Рівень забезпечення приміщеннями, обладнанням і витратними матеріалами, необхідними для надання послуги відповідно до встановлених норм.

100 %

Результати внутрішньої оцінки якості соціальної послуги соціального супроводу

 

Принципи надання соціальної послуги

Результат

1

Доступність соціальної послуги соціального супроводу

Добре

2

Незалежність отримувача соціальної послуги соціального супроводу

Добре

3

Захист та безпека отримувача соціальної послуги соціального супроводу

Добре

4

Конфіденційність інформації

Добре

Оцінка якості соціальних послуг соціальної профілактики, соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, що надавались у 2020році, в цілому

Узагальнений статус

Рекомендації по роботі із суб’єктом, що надає соціальну послугу

Добре

Продовжувати роботу із суб’єктом

Центром соціальних служб заплановано ряд заходів щодо покращення роботи з надання послуг соціальної профілактики, соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, що надавались у 2020 році:

 • підвищення рівня кваліфікації фахівців із соціальної роботи (участь у семінарах, навчаннях, нарадах);
 • підвищення професійного рівня фахівців із соціальної роботи шляхом проведення апаратних навчань, робочих супервізій з питань надання соціальних послуг та ведення документації згідно вимог Державних стандартів;
 • тісна взаємодія зі управлінням (службою) у справах дітей для своєчасного отримання копій рішень про створення прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, призначення опіки/піклування, обліково-статистичних карток дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, індивідуальних планів соціального захисту дитини для якісного здійснення соціального супроводу;
 • розгляд питань щодо сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, на засіданнях координаційної ради з питань соціального супроводу сімей, які опинилися у СЖО.

 

Голова Комісії з внутрішньої оцінки якості соціальних послуг                                                     Л. Мазур

Онлайн трансляції
Бюджет участі
Місто легенд
Створення ОСББ
Чернігів, купуй рідне!