Офіційний веб-портал
Чернігівської міської ради

Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія сайту
!
Знайти
21 грудня 2019 р.

Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля ТОВ "ДП Чернігів Екоінвест"

01.10.2019 Дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)

20191014598  (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планової діяльності)

Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, вказаної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність

ТОВ «ДП Чернігів Екоінвест» планує розробку руслових пісків ділянки Чернігівська, Чернігівського родовища №6 розташована в Чернігівській області в адміністративних межах м. Чернігів. Площа ділянки складає – 21,84 га.

 Чернігівське родовище пісків розташоване в південно-східній частині м. Чернігів Чернігівської області, від 193-го км до 195-го км, вверх за течією по р. Десна на північ від о. Телячий.

Протягом 1957-1958 рр. трестом "Укргеолнеруд" вперше проведені геологорозвідувальні роботи на ділянці острів "Телячий" і Лівобережної ділянки Чернігівському № 6 родовищі. За результатами проведених робіт технічною радою тресту "Укргеолнеруд" затверджені загальні запаси пісків для виробництва силікатної цегли у кількості 2175,3 тис. м3, у т. ч. за категоріями (тис. м3): А – 175,1, В – 699,0, С1 – 1301,2 (протокол засідання від 11.12.1958 року). Запаси в установленому порядку не затверджувались і на облік на ставились.

За результатами попередньої геолого-економічної оцінки Чернігівської ділянки Чернігівського родовища №6 ТОВ «Укргеоінвест Консалтинг» підраховані станом на 01.10.2019 р. запаси руслових пісків за кат. С1+С2 у кількості – 520,4 тис. м3, в т.ч. кат. С1 – 317,0 тис. м3 та кат. С2 – 203,4 тис. м3.

Балансові запаси руслових пісків місцевого значення Чернігівської ділянки Чернігівського родовища №6 досліджувалися відповідно до вимог ДСТУ Б.В.2.7-32-95 «Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови».

Під час проведення детальної розвідки якісна характеристика саме руслових пісків Чернігівської ділянки буде вивчена для інших напрямків користування.

Запаси корисної копалини руслових пісків Чернігівської ділянки Чернігівського родовища №6 класифіковані у відповідності до «Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр» ГЕО 2019 р. відносяться  – до балансових запасів кат. С1+С2, за ступенем техніко-економічного вивчення до ГЕО-2, за ступенем геологічного вивчення до розвіданих (блок С1-1) код класу 121 та попередньо розвіданих (блок С2-2)  код класу 122.

2. Суб’єкт господарювання

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДП Чернігів Екоінвест» код ЄДРПОУ 42602802, адреса 14017, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, буд. 55-А в особі директора Моісеєнка Д.В.

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Міністерство енергетики та захисту довкілля України, що розташоване за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополіта Василя Липківського, 35, тел.(044) 206-31-64, (044)206-31-15,    контактна особа Шимкус Марина Олександрівна.

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Документ дозвільного характеру або інший акт органу державної влади чи органу місцевого самоврядування у порядку, встановленому законодавством для відповідних рішень та виконання особливих умов діючого спеціального дозволу на користування надрами.

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань.

Тривалість громадського обговорення становить, 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у заголовку оголошення) та надання громадськості доступу до звіту із оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку про оцінку впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання відбудуться 14.01.2020 р. о 12-00 в адмінприміщенні ТОВ «ДП Чернігів Екоінвест» , яка розташована за адресою: 14017, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, буд. 55-А

6. Державний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство енергетики та захисту довкілля України, що розташоване за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополіта Василя Липківського, 35, тел.(044) 206-31-64, (044)206-31-15,  контактна особа Шимкус Марина Олександрівна.

7. Орган, до якого надаються зауваження чи пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Міністерство енергетики та захисту довкілля України, що розташоване за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополіта Василя Липківського, 35, тел.(044) 206-31-64, (044)206-31-15, e-mail. [email protected] контактна особа Шимкус Марина Олександрівна.

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного у абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 134 аркушах.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, вказаного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними. Приміщення Чернігівської міської ради, яка розташована за адресою:  14000, м. Чернігів, вул. Магістратська, 7, тел. (0462) 77-48-83, а також адмінприміщення ТОВ «ДП Чернігів Екоінвест» за адресою: 14017, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, буд. 55-А, тел. 067-441-88-68.

 

 

Онлайн трансляції
Бюджет участі
Місто легенд
Створення ОСББ
Чернігів, купуй рідне!