Офіційний веб-портал
Чернігівської міської ради

Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія сайту
Знайти
6 лютого 2014 р.

Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації «Детальний план території спортивно-оздоровчого комплексу в кварталі вулиці Кільцевої та проспекту Миру»

Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації «Детальний план території спортивно-оздоровчого комплексу в кварталі вулиці Кільцевої та проспекту Миру»

 

Проект «Детальний план території спортивно-оздоровчого комплексу в кварталі вулиці Кільцевої та проспекту Миру» (далі – проект Детального плану території) розроблений приватним підприємством «Портал-М» згідно з договором, укладеним з комунальним підприємством «Чернігівбудінвест» Чернігівської міської ради.

Підставою для розроблення проекту є рішення Чернігівської міської ради від 31 серпня 2012 року «Про надання дозволу на розроблення проекту Детального плану території спортивно-оздоровчого комплексу в кварталі вулиці Кільцевої та проспекту Миру» (24 сесія 6 скликання).

Цей проект є етапом реалізації Генерального плану розвитку міста, затвердженого рішенням Чернігівської міської ради від 25 грудня 2003 року (10 сесія 4 (24) скликання).

Основна мета проекту Детального плану території: уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови; формування принципів планувальної організації забудови; визначення всіх планувальних обмежень використання цієї території; уточнення містобудівних умов та обмежень згідно з планом зонування; визначення потреб у підприємствах та установах обслуговування, місць їх розташування; забезпечення комплексності забудови; сприяння поліпшенню стану навколишнього середовища; визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо інженерної підготовки території: розміщення об’єктів забудови, організації транспортного і пішохідного руху, охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, комплексного благоустрою з організацією розвитку зелених зон.

Термін реалізації Детального плану території з урахуванням інвестиційних намірів становить 7 – 10 років.

Проект Детального плану території розроблено з урахуванням діючої містобудівної документації (Генерального плану міста; Схеми перспективного розвитку туризму; Тимчасового порядку використання території м. Чернігова) та матеріалів плану червоних ліній.

Об’єм і склад проекту відповідає будівельним нормам ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

До складу проекту входять текстові (том 1. Пояснювальна записка) та графічні (том 2. Графічна частина) матеріали. Зміст Пояснювальної записки складається з вступної частини, сімнадцяти розділів, документів та графічних матеріалів. До Графічної частини відносяться: План розташування території у планувальній структурі населеного пункту; План існуючого використання території; Опорний план; Схема планувальних обмежень (існуюче положення); Схема планувальних обмежень (перспектива); Проектний план з візуалізаціями; План червоних ліній; Каталог координат точок повороту червоних ліній; Схема організації руху транспорту і пішоходів; Схема інженерної підготовки території та вертикального планування; Зведений план інженерних мереж; Креслення поперечних профілів вулиць.

За даними Генерального плану розвитку міста забезпечення населення міста спортивними та фізкультурно-оздоровчими установами (на 1000 жителів) становить: фізкультурно-спортивними спорудами (стадіони, спортивні площадки тощо) – 0,1 га (15 %), спортивними залами загального   користування – 12 кв.м загальної площі (12 %), басейнами – 1,1 кв.м дзеркала води (2 %), клубами – 10 місць (30 %), готелями – 3,6 місця (75 %).

Аналіз містобудівної ситуації, яка склалася на сьогодні в м. Чернігові, підтверджує, що у центральній частині міста майже вичерпані вільні від забудови ділянки під нове перспективне будівництво, в тому числі і під спортивні та фізкультурно-оздоровчі об’єкти, які потребують значної території. Враховуючи викладені обставини, на сьогодні виникає необхідність пошуку додаткових територій, які придатні для розміщення таких об’єктів. До них відноситься територія в кварталі вулиці Кільцевої та проспекту Миру.

Проект Детального плану території охоплює площу 17,28 га. Межі розробки проекту: з півночі та сходу – територія садівничого товариства «Урожай»; з південного сходу – територія садибної забудови; з півдня та південного   заходу – вул. Кільцева; з північного заходу – проспект Миру.

Частина території освоєна та в її межах знаходяться чотири артезіанські свердловини водозабору, площа яких з урахуванням охоронної зони становить 1,44 га. Інша основна частина території, загальною площею 14,68 га (88,5 %), вільна від забудови, елементи благоустрою в її межах відсутні, а зелені насадження представлені поодинокими деревами, що не відносяться до категорії цінних порід.

Обмежуючими факторами на вказаній території, які мають бути враховані при проектуванні, є наявність охоронних зон існуючих інженерних комунікацій, які перетинають її територію в межах червоних ліній (проектних), та охоронних зон артезіанських свердловин.

Аналіз містобудівної ситуації щодо інженерного забезпечення цієї території свідчить про наявність розвинутої інженерної інфраструктури: водогін, каналізація, газопровід високого тиску, електромережі, кабелі зв`язку.

Відповідно до плану дії обмежень за екологічними умовами Тимчасового порядку використання території м. Чернігова вона знаходиться в санітарно-захисній зоні (на межі) полігону токсичних промислових відходів та на межі зони акустичного дискомфорту від трансформаторної підстанції.

За інформацією управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради від 26.10.2012 за № 1505 почався процес знешкодження зазначеного полігону, а саме: в жовтні місяці 2012 року розпочато роботи з будівництва установки для утилізації рідких промислових токсичних відходів.

В екологічному відношенні територія, що проектується, може бути використана для розміщення об’єктів цивільного будівництва. Джерела істотного техногенного пливу на навколишнє середовище в її межах відсутні.

За результатами проведеного аналізу містобудівної ситуації щодо всіх факторів освоєння та забезпечення території, що розглядається, зроблено висновок про її відповідність нормативним вимогам та Генеральному плану міста щодо будівництва спортивно-оздоровчого комплексу при умові вирішення питання ліквідації ставків-накопичувачів промислових відходів.

Проектом передбачено розміщення забудови на вільній території в межах червоних ліній, визначених Детальним планом території.

Основний вид використання території – громадська забудова – спортивно–оздоровчий комплекс з відповідною інфраструктурою сфери обслуговування, що формується як за рахунок окремо розташованих, так і вбудовано-прибудованих об’єктів.

Режим використання та забудови, визначений проектом Детального плану території, місце розташування об’єкта містобудування в структурі міста, типи будівель і споруд, запропоновані до будівництва, та їх поверховість (спортивно-оздоровчий комплекс) за основними критеріями відповідають основному типу зон – невиробничі Г (громадські). Відповідно до класифікації невиробничих зон ця територія має бути віднесена до культурно-спортивної зони Г–4, яка призначена для розташування великих спортивно-видовищних комплексів, стадіонів тощо.

Частина території, на якій знаходяться свердловини водозабору, має бути віднесена до зони інженерної інфраструктури ІН–2.

В проекті Детального плану території уточнені переважні, супутні і допустимі види використання території, містобудівні умови та обмеження для культурно-спортивної зони Г–4.

Основою планувально-просторової організації території мікрорайону є принцип функціонального зонування, у відповідності до якого визначені зони функціонального використання території:

– зона спортивно-оздоровчих споруд;

– зона відкритих площинних спортивних споруд;

– зона об’єктів господарчого та інженерно-технічного обслуговування;

– зона зелених насаджень загального користування;

– охорона зона артезіанських свердловин (водозабору).

Проектом Детального плану території передбачено формування цілісного монофункціонального комплексу в межах структурно-планувальної одиниці – кварталу, обмеженому вул. Кільцевою, просп. Миру та житловими вулицями,          що проектуються: Проектна 1, Проектна 2, Проектна 3.

Спеціалізація комплексу – спортивно-видовищні, спортивно-оздоровчі споруди, стадіони та відповідна їм інфраструктура.

Загальним принципом архітектурно-просторової композиції території спортивно-оздоровчого комплексу є формування комфортного середовища. Каркас архітектурно-просторової композиції щодо організації забудови цього комплексу формується основними його спорудами на перетині двох основних композиційно-просторових візуальних осей, що перетинають ділянку з півночі на південь та зі сходу на захід. Застосування вказаного прийому створює умови для формування не тільки зовнішніх панорам, а й внутрішніх ансамблів вздовж основних пішохідних доріг.

Забудова комплексу має відбуватися спортивно-видовищними та спортивно-оздоровчими будівлями та спорудами, які відповідають сучасним вимогам для об’єктів даної категорії, із застосуванням сучасних прогресивних конструкцій та матеріалів.

Проектом Детального плану території передбачено також комплекс споруд щодо інженерно-технічного забезпечення основних об’єктів спортивно-оздоровчого комплексу в цілому (котельня, трансформаторна підстанція тощо), а також будівлі господарського призначення, автостоянки.

Принцип раціональної організації пішохідних зв’язків передбачає систему озеленених пішохідних шляхів, що перетинають внутрішній простір і з’єднують в єдину систему об’єкти спортивно-оздоровчого комплексу,      об’єкти обслуговування, автостоянки, зупинки громадського міського транспорту.

Визначений прийом забудови забезпечує оптимальний розвиток цієї території.

До складу цілісного монофункціонального спортивно-оздоровчого комплексу входять:

– футбольний стадіон (відповідно до Регламенту змагань з футболу серед команд професіональних футбольних клубів України та Регламенту УЕФА і ФФУ на вимогу інвестора має відповідати другій А категорії: розмір ігрового поля 105,0 х 68,0 м, натуральний газон з штучним підігрівом, дренажем та поливом, 3000 індивідуальних місць для глядачів на трибунах тощо) з двома футбольними полями для тренувань, одне з яких з біговими доріжками;

– одно-двоповерховий багатофункціональний спортивний комплекс  (плавальний басейн з ванною 25 х 16 м; універсальний спортивний зал, призначений для проведення занять та змагань з баскетболу, гандболу, тенісу, волейболу, бадмінтону, гімнастики, різних видів боротьби (розміром 48 х 36 м, 1300 - 2000 індивідуальних місць для глядачів на трибунах тощо);

– одно-двоповерхові криті тенісні корти, які складаються з двох блоків (до кожного блоку входить ігровий зал на два корти з трибунами для глядачів на 650 місць, чоловічі та жіночі роздягальні з душовими і санвузлами, кімната тренерів, медичний кабінет, гардеробна тощо. На другому поверсі знаходяться VIP–зали, буфет та ряд приміщень господарського призначення;

– відкриті тенісні корти з трьома ігровими майданчиками, які повинні мати акрилове наливне покриття «ХАРД»;

– два 4–поверхові адміністративно-готельні комплекси по 76 номерів у кожному (однокімнатних – 40, двокімнатних – 28 та трикімнатних – 8 одиниць);

– спортивні ігрові майданчики та майданчики відпочинку;

– двоповерховий господарчий блок, загальною площею 1861,08 кв.м. (котельня, трансформаторна підстанція, гаражі тощо).

Розрахункова потреба відвідувачів спортивно-оздоровчого комплексу в місцях для паркування автотранспорту становить 415 машино-місць.

Проектом Детального плану території (в межах червоних ліній) передбачено 497 машино-місць для паркування легкового автотранспорту відвідувачів спортивно-оздоровчого комплексу, а також передбачені місця для паркування автобусів для спортивних команд та уболівальників з інших міст (при проведенні спортивних змагань).

Проектом Детального плану території передбачене комплексне озеленення та благоустрій території. Загальна площа зелених насаджень, до якої увійшли озеленені території загального та обмеженого користування, буде становити 5,85 га.

Зелені насадження загального користування формуються за рахунок озеленення пішохідних зон з майданчиками для короткочасного відпочинку, визначених проектом Детального плану території. Організація зелених насаджень обмеженого користування передбачена на території окремих об’єктів спортивно-оздоровчого комплексу. Зелені насадження спеціального призначення формуються зеленими насадженнями охоронних зон артезіанських свердловин водозабору, їх площа становить 1,4 га.

Благоустрій території передбачає формування пішохідних зон, обладнаних малими архітектурними формами, фонтанами, а також улаштування проїздів, пішохідних тротуарів та алей, автопаркувальних та господарських майданчиків.

Враховуючи основні рішення детального плану щодо освоєння території та    пропозиції інвестора, передбачено почергове освоєння території: 1-ша черга – футбольне поле для тренувань № 1 з біговими доріжками; 2-га черга – господарчий блок; 3-я черга – футбольний стадіон, футбольне поле для тренувань № 2; 4-а черга – адміністративно-готельний комплекс № 1; 5-а  черга – адміністративно-готельний комплекс № 2; 6-а черга – криті та відкриті тенісні корти та 7-а черга – багатофункціональний спортивний комплекс.

Планувальне рішення щодо освоєння території передбачає можливість проведення будівельних робіт декількох об’єктів, виділених в окремі черги, одночасно за рахунок залучення різних інвесторів.

Розміщення спортивно-оздоровчого комплексу, визначеного проектом Детального плану території, сприяє поліпшенню ситуації щодо забезпечення       потреб мешканців міста в спортивних і фізкультурно-оздоровчих установах. Так, у разі реалізації цього проекту поліпшення рівня забезпеченості мешканців міста спортивними залами загального користування буде складати 6 %, критими басейнами – 3,6 %, приміщеннями для фізкультурно-оздоровчих занять – 42 % та відкритими площинними спортивними спорудами – майже   76 %,

Проект отримав погодження Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської облдержадміністрації від 19.08.2013 № 466-П та управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради від 02.09.2013 № 01-20/266.

Своїм листом від 15.08.2013 № 07-04/506 Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації повідомив, що згідно з положенням про Департамент надання письмових висновків до проекту містобудівної документації не входить до його повноважень.

Головне управління Держсанепідслужби у Чернігівській області та Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області в установлені законодавством терміни своїх письмових висновків до зазначеного проекту містобудівної документації не надали.

6 вересня 2013 року проект Детального плану території був розглянутий на засіданні архітектурно-містобудівної ради при управлінні архітектури та містобудування Чернігівської міської ради.

Члени архітектурно-містобудівної ради одноголосно схвалили проект містобудівної документації «Детальний план території спортивно-оздоровчого комплексу в кварталі вулиці Кільцевої та проспекту Миру» та рекомендували управлінню архітектури та містобудування міської ради внести цей проект на розгляд виконавчого комітету Чернігівської міської ради для подальшого його затвердження.

Детально ознайомитися з проектом «Детальний план території спортивно-оздоровчого комплексу в кварталі вулиці Кільцевої та проспекту Миру» можна на електронних носіях: на офіційний сторінці Чернігівської міської ради мережі Інтернет за електронною адресою: www.chernigiv-rada.gov.ua (розділ «Публічна інформація», рубрика «Містобудівна документація») та на паперових носіях: в управлінні архітектури та містобудування Чернігівської міської ради за адресою: м. Чернігів, вул. Кирпоноса, 9, кім. 15 та 17, тел. 77 49 69; 77 49 58, (понеділок – четвер, з 8.00 до 17.00, перерва з 13.00 до 14.00).

Картографічні та топогеодезичні матеріали проекту Детального плану території розміщені на офіційний сторінці Чернігівської міської ради мережі Інтернет відповідно до вимог законів України «Про регулювання містобудівної діяльності» та «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», Положення про порядок надходження, зберігання,використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.1999 № 1344, Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.1998 № 1893, Порядку розроблення містобудівної документації, затвердженого Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011   № 290, будівельних норм ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

Пропозиції до зазначеного вище проекту подаються на ім’я міського голови у письмовій формі з 5 лютого до 17 години 28 лютого 2014 року за поштовою адресою: вул. Магістратська, 7, м. Чернігів, 14000.

Відповідно до статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

- повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

- юридичні особи, об’єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

- власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;

- представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

- народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Пропозиції, подані особами, не вказаними у зазначеному переліку, або подані після встановленого органом місцевого самоврядування строку, залишаються без розгляду.

Пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил.

Надані громадськістю пропозиції підлягають реєстрації органом місцевого самоврядування та розглядаються розробником і замовником проектів містобудівної документації у місячний строк.

За результатами розгляду пропозицій заявнику надається відповідь про їх врахування або обґрунтована відмова.

Відповідальним за організацію розгляду пропозицій громадськості до вказаного проекту є заступник начальника управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради Гребень Петро Миколайович     (вул. Кирпоноса, 9, м. Чернігів, 14000, тел. 77 49 58; 77 49 69).

 


Заступник начальника управління
архітектури та містобудування
Чернігівської міської ради                                                                 П. М. Гребень


Анонси та оголошення

Онлайн трансляції
Бюджет участі
Місто легенд
Створення ОСББ
Чернігів, купуй рідне!