Офіційний веб-портал
Чернігівської міської ради

Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія сайту
Знайти
11 листопада 2011 р.

Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації «Внесення змін до Генерального плану міста в частині розміщення багатоквартирної житлової забудови в кварталі вулиць Попудренка та Маяковського»

Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації «Внесення змін до Генерального плану міста в частині розміщення багатоквартирної житлової забудови в кварталі вулиць Попудренка та Маяковського»

 

 

Проект «Внесення змін до Генерального плану міста в частині розміщення багатоквартирної житлової забудови в кварталі вулиць Попудренка та Маяковського» розроблений Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя згідно з договором № 565-01-2-2010 від 16.09.2010р., укладеним із комунальним підприємством «Чернігівбудінвест» Чернігівської міської ради.

Підставою для розроблення проекту є рішення Чернігівської міської ради від 24 червня 2010 року «Про надання дозволу на розроблення проекту змін до Генерального плану міста з визначенням поверховості житлової забудови в районі вулиць Попудренка та Маяковського» (51 сесія 5 скликання).

Основним завданням роботи є розгляд можливості зміни типу житлової забудови земельної ділянки в районі вказаних вулиць з садибної на багатоквартирну з внесенням відповідних змін у основне креслення Генерального плану міста.

Крім того, розглянута перспектива подальшої (на період містобудівного прогнозу) реконструкції території садибної забудови та виробничих об’єктів під житлово-громадську забудову в кварталі, обмеженому вулицями Попудренка, Щорса, пл. Перемоги та просп. Перемоги.

До складу проекту входять текстові (пояснювальна записка) та графічні (у складі пояснювальної записки) матеріали. До останніх відносяться: Схема розміщення ділянки в системі міста; Генеральний план. План використання і забудови територій (фрагмент); Зміни до генерального плану станом на 11.2010 р. План використання і забудови територій (фрагмент).

Зміст проекту складається з вступної частини, трьох розділів, висновків, документів та графічних матеріалів.

Ділянка проектування площею 0,97 га представляє собою територію змішаної забудови: житлової – багатоквартирної (багато- і малоповерхової) та садибної, а також виробничої (ВАТ «Чернігівська швейна фабрика «Елегант»).

Згідно з Генеральним планом м. Чернігова будь-які функціональні зміни на території кварталу, що розглядається, не передбачалися.

Відповідно до плану зонування Правил забудови та використання території м. Чернігова територія кварталу, в межах якого розташована ділянка проектування, в цілому віднесена до «Житлової зони багатоквартирної забудови з обмеженнями поверховості по умовах зон регулювання забудови» (Ж-2-р).

Аналіз містобудівної ситуації, яка на сьогодні склалася в місті Чернігові, підтверджує, що освоєння територій, передбачених Генеральним планом під житлове будівництво за межами Чернігова є складним. Це, насамперед, стосується площадок «Масани» та «Новий Білоус», освоєння яких можливе лише за умови проведення ряду містобудівних, екологічних та технологічних заходів, які потребують значних бюджетних коштів, що ускладнює їх реалізацію.

Питання зростання обсягів житлового будівництва в місті залишається актуальним. Розміщення додаткових, в порівнянні з генеральним планом, обсягів житлового будівництва дає можливість збільшити показники житлової забезпеченості на 1 людину орієнтовно до 30 м2, що відповідає сучасній тенденції поступового покращення соціальних умов населення міста Чернігова.

Враховуючи викладені обставини, на сьогодні виникає необхідність пошуку додаткових територій, які придатні для розміщення житлової забудови, крім передбачених Генеральним планом міста.

Проведено аналіз внутрішньоміських територіальних ресурсів з метою більш ефективного їх використання, зокрема за рахунок збільшення обсягів реконструктивних заходів, таких як вибуття житлового фонду різних категорій, в тому числі і одноквартирного з присадибними ділянками. Перш за все це стосується територій, розміщених у центральних або наближених до центру районах, які можна віднести до інвестиційно привабливих. Саме до цієї категорії відноситься квартал, обмежений вулицями Попудренка, Щорса, пл. Перемоги та просп. Перемоги.

Доцільність зміни в цьому районі екстенсивного типу використання території, яким є індивідуальна забудова з присадибними ділянками, на більш інтенсивний обумовлюється рядом факторів: вигідним місцеположенням в кварталі, що прилягає до однієї з головних магістралей міста – проспекту Перемоги і, відповідно, високою вартістю землі; близькістю до місць прикладання праці; розташуванням поблизу сформованих груп багатоквартирної забудови, забезпечених інженерними мережами.

Крім того, місцевими правилами забудови у зазначеному кварталі домінуючою функцією визначена багатоквартирна житлова забудова, у зв’язку з чим існуюча садибна забудова розглядається, як тимчасова невідповідність місцевим правилам забудови, і будь-які планувальні перетворення в кварталі мають відбуватися у напрямку досягнення цієї домінуючої функції.

Враховуючи наявність планувального обмеження у вигляді санітарно-захисної зони від будівель швейної фабрики «Елегант» складає 50 м, освоєння ділянки проектування необхідно здійснювати поетапно. При повному освоєнні ділянки передбачається розміщення багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення, які розташовуються на першому поверсі в частині будинку, орієнтованому фасадом на вул. Попудренка.

Містобудівна цінність території обумовлює доцільність більш ефективного її використання за рахунок розміщення максимально допустимого діючими нормативами об’єму житлового фонду, що може бути досягнуто за рахунок збільшення поверховості.

Для цього науково-дослідним інститутом пам’яткоохоронних досліджень на замовлення КП «Чернігівбудінвест» було розроблене історико-містобудівне обгрунтування щодо зміни поверховості в бік її збільшення в кварталі вулиць Маяковського та Попудренка. Аналіз, проведений в рамках цієї роботи, показав, що у вказаному кварталі, як і у більш віддаленому середовищі знаходяться будівлі висотою 5, 8, 14 поверхів з абсолютними позначками 162 – 180 м. При цьому, об’єкти з висотними позначками до 170 м. в історичних панорамах не проглядаються. Тому встановлена раніше гранична висота нової забудови (до 15 м.) може бути переглянута у бік збільшення на окремих локальних ділянках за межами зон охорони національного заповідника «Чернігів стародавній».

Зважаючи на викладене, поверховість об’єкта проектування може бути збільшена до 9 поверхів з одним технічним поверхом, але не перевищувати 30 метрів. Така висота будинку не впливатиме на візуальне розкриття пам’яток культурної спадщини міста.

З метою ефективного використання земель та упорядкування функціонального зонування міста цим проектом вносяться зміни до діючої містобудівної документації - Генерального плану м. Чернігова, у частині:  

- зміни типу житлової забудови земельної ділянки в районі вулиць Маяковського та Попудренка з садибної на багатоквартирну;

- розміщення нової житлової забудови за рахунок реконструкції садибної забудови, вільних міських земель та приєднання частини території швейної фабрики «Елегант»;

- на період містобудівного прогнозу (після 2025 р.) – реконструкції садибної забудови та виробничої території під житлово-громадську функцію в кварталі вулиць Попудренка, Щорса, пл. Перемоги та просп. Перемоги.

Поверховість житлового будинку визначена у 9 поверхів з одним технічним, але не вище 30 метрів без урахування надбудов на даху (парапетів, веж, куполів, бельведерів тощо).

Проект отримав погодження органів управління та державного нагляду.

Детально ознайомитися з проектом «Внесення змін до Генерального плану міста в частині розміщення багатоквартирної житлової забудови в кварталі вулиць Попудренка та Маяковського» можна на електронних носіях: на офіційний сторінці Чернігівської міської ради мережі Інтернет за електронною адресою: www.chernigiv-rada.gov.ua (підрозділ «Містобудівна документація» розділу «Публічна інформація»); на паперових носіях: в управлінні архітектури та містобудування Чернігівської міської ради за адресою                м. Чернігів, вул. Кирпоноса, 9, каб. 10, тел. 77 49 58 (понеділок – четвер, з 8.00 до 17.00, перерва з 13.00 до 14.00).

Пропозиції до зазначеного вище проекту подаються на ім’я міського голови у письмовій формі з 09 листопада до 17 години 08 грудня 2011 року за поштовою адресою: 14000,  м. Чернігів, вул. Магістратська, 7.

Відповідно до статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

- повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

- юридичні особи, об’єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

- власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;

- представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

- народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Пропозиції, подані особами, не вказаними у зазначеному переліку, або подані після встановленого органом місцевого самоврядування строку, залишаються без розгляду.

Пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Надані громадськістю пропозиції підлягають реєстрації органом місцевого самоврядування та розглядаються розробником і замовником проектів містобудівної документації у місячний строк.

За результатами розгляду пропозицій заявнику надається відповідь про їх врахування або обґрунтована відмова.

Відповідальним за організацію розгляду пропозицій громадськості до вказаного проекту є начальник управлінні архітектури та містобудування Чернігівської міської ради Павлінська Людмила Вікторівна (14000, м. Чернігів, вул. Кирпоноса, 9, тел. 77 49 69).

 

 

 

Заступник міського голови                                                                  О.В.Сердюк

Анонси та оголошення

Онлайн трансляції
Бюджет участі
Місто легенд
Створення ОСББ
Чернігів, купуй рідне!