Офіційний веб-портал
Чернігівської міської ради

Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія сайту
Знайти
10 серпня 2011 р.

Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації «Внесення змін до Генерального плану міста щодо розміщення багатоквартирної житлової забудови на території військового містечка № 1 по вулиці Михалевича»

Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації «Внесення змін до Генерального плану міста щодо розміщення багатоквартирної житлової забудови на території військового містечка № 1 по вулиці Михалевича»

 

Проект «Внесення змін до Генерального плану м. Чернігова щодо розміщення багатоквартирної житлової забудови на території військового містечка № 1 по вул. Михалевича» розроблений Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст «Діпромісто» згідно з договором № 565-01-1-2010 від 16.09.2010р., укладеним із Центральним територіальним управлінням капітального будівництва Міністерства оборони України.

Підставою для розроблення проекту є рішення Чернігівської міської ради від 6 серпня 2010 року «Про надання дозволу на розроблення проекту змін до Генерального плану міста щодо розміщення багатоквартирної житлової забудови на території військового містечка № 1 по вулиці Михалевича» (52 сесія 5 скликання). Однією з умов надання дозволу було  будівництво дитячої поліклініки в цьому районі.

Актуальність цієї розробки зумовлена нагальною необхідністю забезпечення житлом військовослужбовців Збройних Сил України у  м. Чернігові та раціонального використання територій, які належать Міністерству оборони України.

Основним завданням роботи є зміна функціонального призначення земельної ділянки автопарку № 2 військової частини А-2622 у військовому містечку № 1 із зони спецпризначення на сельбищну зону з урахуванням рішення Чернігівської міської ради щодо розміщення багатоквартирної житлової забудови на території військового містечка № 1 по вул. Михалевича.

Крім того, у зв'язку з вказаними змінами до Генерального плану виникла необхідність коригування графічної частини Правил забудови та використання території м. Чернігова (план зонування), затверджених рішенням Чернігівської міської ради від 31 травня 2007 року (17 сесія 5 скликання).

До складу проекту входять текстові (пояснювальна записка) та графічні (у складі пояснювальної записки) матеріали. До останніх відносяться: Схема розміщення земельної ділянки в системі міста; Генеральний план. План використання і забудови територій (фрагмент); Зміни до генерального плану станом на 09.2010 р. План використання і забудови територій (фрагмент); Правила забудови та використання території. План зонування (фрагмент) та Правила забудови та використання території. План зонування (фрагмент з внесеними змінами).

Зміст проекту складається з вступної частини, трьох розділів, висновків, документів та графічних матеріалів.

Аналіз містобудівної ситуації, що на сьогодні склалася в місті Чернігові, підтверджує, що освоєння територій, передбачених Генеральним планом під житлове будівництво за межами Чернігова є складним.

Питання зростання обсягів житлового будівництва в місті залишається актуальним. Розміщення додаткових, в порівнянні з генеральним планом, обсягівжитлового будівництва дає можливість збільшити показники житлової забезпеченості на 1 людину орієнтовно до 30 м2, що відповідає сучасній тенденції поступового покращення соціальних умов населення міста Чернігова.

Враховуючи викладені обставини, на сьогодні виникає необхідність пошуку додаткових територій, які придатні для розміщення житлової забудови, крім передбачених Генеральним планом.

У складі цієї роботи проведено аналіз сприятливих дляосвоєння під житлово-громадську забудову територій недіючих виробничих та комунально-складських об'єктів, а також спецоб'єктів, як не відповідних за своєю функцією сельбищній зоні, в якій вони, переважно, розташовані.

Виявлені внутрішньоміські територіальні ресурси обумовлюють необхідність внесення у Генеральний план змін, пов'язаних з розміщенням  не передбаченої цією документацією житлово-громадської забудови, та відповідною трансформацією функціонального використання окремих територій.

Це стосується і частини міської території, що розглядається цим проектом: в умовах дефіциту вільних територіальних ресурсів наявність у межах міста поблизу його центру з високою містобудівною цінністю такого об'єкту, як фактично не функціонуюче військове містечко площею орієнтовно 80 га, є недоцільним та економічно не ефективним.

Доцільність зміни використання окремої ділянки військового містечка, а в подальшому, можливо, і всієї його території на сельбищну функцію обумовлюється, крім вищевказаних, рядом інших факторів, зокрема:вигідним місцеположенням поблизу головної магістральної вулиці міста - проспекту Миру;близькістю до місць прикладання праці;розташуванням поблизу сформованих мікрорайонів багатоквартирної забудови, забезпечених інженерними мережами та соціальною інфраструктурою;наявністю крупної рекреаційної  зони  -  лісопарку  «Ялівщина»  з  р.  Стрижень   та   сприятливими інженерно-будівельними і екологічними умовами.

Враховуючи викладене, цим проектом концептуально розглянута також можливість повного освоєння території військового містечка №1 під житлово-громадську забудову на більш віддалену перспективу - за межами розрахункового строку (2025 р.), прийнятого в діючому Генеральному плані міста.

З метою ефективного використання земель та упорядкування функціонального зонування міста цим проектом вносяться зміни до діючої містобудівної документації - Генерального плану м. Чернігова, у частині:  

- зміни функціонального призначення ділянки автопарку № 2 площею 1,7045 га військового містечка № 1 по вул. Михалевича зі
спецпризначення на сельбищне (житлово-громадська забудова);

- розміщення 35,0 тис.м2загальної площі квартир за рахунок часткової реконструкції спецтериторії (ділянки автопарку № 2) та відповідного скорочення об'єму житлового фонду, передбаченого діючим Генеральним планом до розміщення на позаміських територіях;

- на період містобудівного прогнозу (після 2025 р.) - зміна функціонального призначення території військового містечка № 1 площею 78,3 га зі спецпризначення на сельбищне (житлово-громадська забудова).

Проект отримав позитивний висновок державної експертизи від 04 березня 2011 року № 16 (п), проведеної управлінням містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації відповідно до розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 30 січня 2010 року № 8 «Про затвердження «Порядку проведення державної експертизи містобудівної документації».

Детально ознайомитися з проектом «Внесення змін до Генерального плану м. Чернігова щодо розміщення багатоквартирної житлової забудови на території військового містечка № 1 по вул. Михалевича» можна на електронних носіях: на офіційний сторінці Чернігівської    міської ради мережі Інтернет за електронною адресою: www.chernigiv-rada.gov.ua (підрозділ «Містобудівна документація» розділу «Публічна інформація»);на паперових носіях: в управлінні архітектури та містобудування Чернігівської міської ради за адресою м. Чернігів, вул. Кирпоноса, 9, каб. 10 та 8*, тел. 77 49 58; 699 400 (понеділок – четвер, з 8.00 до 17.00, перерва з 13.00 до 14.00).

Пропозиції до зазначеного вище проекту подаються на ім’я міського голови у письмовій формі з 10 серпня до 17 години 09 вересня 2011 року за поштовою адресою: 14000,  м. Чернігів, вул. Магістратська, 7.

Відповідно до статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

- повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

- юридичні особи, об’єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

- власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;

- представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

- народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Пропозиції, подані особами, не вказаними у зазначеному переліку, або подані після встановленого органом місцевого самоврядування строку, залишаються без розгляду.

Пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Надані громадськістю пропозиції підлягають реєстрації органом місцевого самоврядування та розглядаються розробником і замовником проектів містобудівної документації у місячний строк.

За результатами розгляду пропозицій заявнику надається відповідь про їх врахування або обґрунтована відмова.

Відповідальним за організацію розгляду пропозицій громадськості до вказаного проекту є начальник управлінні архітектури та містобудування Чернігівської міської ради Павлінська Людмила Вікторівна (14000, м. Чернігів, вул. Кирпоноса, 9, тел. 77 49 69).

 

 


Заступник міського голови                                                                   О.В.Сердюк

      

 

Анонси та оголошення

Онлайн трансляції
Бюджет участі
Місто легенд
Створення ОСББ
Чернігів, купуй рідне!