Офіційний веб-портал
Чернігівської міської ради

Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія сайту
Знайти
1 липня 2019 р.

Програма заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Черніговом, здійснення представницьких та інших заходів на 2019 - 2023 роки

Програма  заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Черніговом, здійснення представницьких та інших заходів  на 2019 - 2023 роки

Обґрунтування необхідності прийняття  Програми

Програма заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Черніговом, здійснення представницьких та інших заходів на 2019 – 2023 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Місто Чернігів відповідно до встановленого порядку щороку бере участь у відзначенні свят, подій державного та місцевого значення. В місті здійснюються заходи, пов'язані із заохоченням, відзначенням та стимулюванням громадян, працівників підприємств, установ та організацій, трудових колективів, інститутів громадянського суспільства та інших осіб, які досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у виробничій, науковій, меценатській, державній, військовій, творчій та інших сферах діяльності та суспільного життя міста, зробили вагомий внесок у створення матеріальних і духовних цінностей або мають інші заслуги перед містом Черніговом та Україною, а також проводяться інші урочисті заходи.

Чернігівський міський голова представляє  територіальну громаду,  міську раду та її виконавчий комітет  у відносинах з  державними  органами,  іншими  органами місцевого самоврядування,  об'єднаннями громадян,  підприємствами, установами  та  організаціями  незалежно   від   форм   власності, громадянами,  а  також  у  міжнародних  відносинах  відповідно  до законодавства, а також здійснює повноваження, щодо судового захисту прав територіальної громади.

 Проведення зазначених заходів та здійснення представницьких функцій потребує систематизації таких заходів, виділення бюджетних асигнувань з міського бюджету м. Чернігова.

Проведення заходів, передбачених Програмою, направлене на залучення жителів міста до загальноукраїнської ідентичності, сприяння консолідації та розвитку української нації через залучення жителів міста до заходів гуманітарної політики та зі збереження національної пам’яті, популяризацію заходів з українського державотворення, у тому числі, пов’язаних з містом та його жителями; врахування громадської думки під час планування, проведення та інформаційної підтримки заходів, суспільне визнання внеску громадян, працівників підприємств, установ та організацій, трудових колективів, інститутів громадянського суспільства та інших осіб у створення матеріальної та духовної культури міста, забезпечення комунікації жителів міста, органів влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян,  підприємств, установ  та  організацій  незалежно   від   форм   власності.

Мета та завдання Програми

Метою Програми є:

- забезпечення належної організації з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заходів зі збереження національної пам’яті та інших заходів, офіційне та суспільне визнання внеску громадян, працівників підприємств, установ та організацій, трудових колективів, інститутів громадянського суспільства та інших осіб у створення матеріальної та духовної культури міста, проведення інших урочистих заходів;

- забезпечення  виконання повноважень, щодо представлення територіальної громади у відносинах з  державними  органами,  іншими  органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян,  підприємствами, установами  та  організаціями  незалежно   від   форм   власності та судового захисту прав територіальної громади.

Основними завданнями Програми є створення додаткових організаційних, фінансових, матеріально-технічних та інформаційних умов для виконання мети Програми.

Онлайн трансляції
Бюджет участі
Місто легенд
Створення ОСББ
Чернігів, купуй рідне!