Офіційний веб-портал
Чернігівської міської ради

Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія сайту
Знайти
1 липня 2019 р.

ПРОГРАМА утримання та забезпечення діяльності Чернігівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на 2019-2023 роки

ПРОГРАМА утримання та забезпечення діяльності Чернігівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на 2019-2023 роки

Визначення проблеми, на розвязання якої спрямована Програма 

Досвід багатьох країн свідчить, що проблеми сім`ї більш ефективно вирішуються за допомогою спеціально організованої системи державної сімейної політики. Сучасна сімейна політика спрямована на забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку сім'ї та кожного з її членів, найповнішу реалізацію нею своїх функцій, поліпшення її життєвого рівня, підвищення ролі сім'ї як головного осередку відтворення населення та основи суспільства.

Програма визначає мету, основні завдання та заходи, спрямовані на створення умов для забезпечення належного соціального захисту дітей та сімей, утвердження в суспільстві сімейних цінностей, виховання відповідального батьківства.

В ході реформування економічних і соціальних засад виникли деякі несприятливі чинники, які негативно вплинули на становище сімей. Зокрема, існують невирішені проблеми, які з роками навіть загострюються і стосуються демографічної ситуації, репродуктивного здоров'я, економічного становища родин, сімейного безробіття, народження та виховання дітей у сім'ї. Потребують розв`язання проблеми сімей у сфері освіти, професійної підготовки й зайнятості, охорони здоров'я, соціального забезпечення тощо. Таким чином, аналіз основних чинників стосовно функціонування та розвитку сімей міста дає можливість визначити головну проблему у цьому питанні, а саме: нагальну потребу поліпшення соціально-економічних умов становлення, розвитку та повноцінного і самодостатнього функціонування сім`ї, народжування та виховання в ній дітей.

Програма «Утримання та забезпечення діяльності Чернігівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на 2019-2023 роки» (далі Програма) розроблена для надання соціальної допомоги і підтримки сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах: здійснення соціальної підтримки молоді з функціональними обмеженнями, забезпечення  підтримки сімей, які живуть з ВІЛ та проведення у громаді соціальної роботи  із соціально незахищеними категоріями сімей, дітей та молоді, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Чернігівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в рамках реалізації державної соціальної політики стосовно сімей, молоді, захисту прав дітей забезпечує реалізацію ряду законів України. Діяльність центру дозволяє створити умови виконання державних завдань що:

- до соціального захисту незахищених категорій сімей;

- соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;

- соціальної та психологічної адаптації  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

 -  інших завдань, які держава покладає на центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в рамках реалізації державної соціальної політики.

Одним із критеріїв стану захисту прав дитини, як у державі, так і у місті, є кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування У м. Чернігів проживає 285,821 тис. чол., з них 51,552 тис. дітей віком до 18 років. Станом на 01.01.2018 на території адміністративно-територіальної одиниці зафіксована кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування становить 362 дитини віком до 18 років.

Основний напрям подолання сирітства – соціально-правова підтримка відповідної категорії дітей, вжиття комплексу заходів щодо їх соціальної адаптації, забезпечення спільного комплексу зусиль органів місцевого самоврядування, установ та закладів, спрямованих на захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

На початок поточного року у місті проживає 340 сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Важливе питання безпритульності та бездоглядності дітей теж залишається вельми актуальним для міста. Причини, з яких діти часто стають безпритульними, це: сімейні проблеми, неспроможність та безвідповідальність батьків щодо виховання власних дітей, різноманітні правопорушення та інші складні життєві обставини. Крім того, є діти, покинуті батьками, які так само не мають належних умов для життя та повноцінного розвитку. Всі вище перераховані умови спричиняють зростання дитячого жебракування, бродяжництва, робить дітей беззахисними перед дорослими, які можуть втягувати їх до протиправної діяльності. Життя і здоров’я таких дітей постійно перебуває під загрозою.

Соціально-профілактична робота, яку проводять фахівці центру спрямована на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді, виявлення сімей, вже опинившихся з різних причин в складних життєвих обставинах.

Саме діяльність Чернігівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді спрямована на проведення якісної соціально-профілактичної роботи з відповідними категоріями населення м. Чернігів для подолання складних життєвих обставин.

 

Мета Програми

Метою програми є підтримка сім'ї, попередження насильства в сім’ї, забезпечення конституційних прав і законних інтересів дітей, протидія торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, підтримка сімей та дітей, які живуть з ВІЛ, підтримка молоді з функціональними обмеженнями.

Чернігівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  в рамках розробленої Програми має на меті забезпечити, у межах своїх повноважень, створення належних умов для соціального захисту вразливих категорій населення: задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які потребують сторонньої допомоги та спрямована на проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю м. Чернігів, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб.

Програма зумовлена необхідністю реалізації сучасної політики держави у сфері створення сприятливих умов для збереження сім’ї, всебічного розвитку сім’ї та кожного з її членів, найповнішого виконання сім’єю своїх функцій, посилення ролі сім’ї, як первинного осередку суспільства.

Програма передбачає протягом 2019-2023 років проведення комплексу заходів, щодо створення умов для ефективної реалізації державної молодіжної та сімейної політики на території міста шляхом:

- взаємодія із структурними підрозділами органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями для проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю в рамках реалізації загальнодержавних та інших соціальних програм;

- виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

- соціальний супровід сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб;

- своєчасне виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, влаштування їх у сімейні форми виховання та заклади соціального захисту дітей;

-  подальший розвиток сімейних форм виховання;

- послуги патронату дитини, створення реєстру сімей патронатних вихователів, та одночасне надання фахівцями соціальної сфери інтенсивних підтримуючих послуг сім’ї дитини для відновлення її здорового функціонування;

- соціальний захист та підтримку сімей, в яких виховуються діти з особливими потребами;

- робота з вимушено переселеними сім’ями, сім’ями учасників АТО.

Основні напрями виконання Програми - раннє виявлення, облік та соціальний супровід сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, соціальне супроводження прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, пошук та підготовка кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники, патронатні сім’ї, наставники, профілактика раннього соціального сирітства, організація та здійснення соціально-профілактичної роботи.

Пріоритетними напрямками в реалізації заходів Програми визначено:

- підвищення рівня соціального захисту сімей, в тому числі сімей з дітьми, та дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

- створення належних умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім'ї або в оточенні максимально наближеному до сімейного;

- забезпечення якості і доступності надання соціальних послуг дітям та сім’ям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

Онлайн трансляції
Бюджет участі
Місто легенд
Створення ОСББ
Чернігів, купуй рідне!