Офіційний веб-портал
Чернігівської міської ради

Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія сайту
Знайти
24 червня 2019 р.

Комплексна Програма розвитку культури та промоції культурного потенціалу міста Чернігова на 2018–2019 роки

Комплексна Програма розвитку культури та промоції культурного потенціалу міста Чернігова на 2018–2019 роки

Підготовка комплексної Програми розвитку галузі культури та промоції культурного потенціалу міста Чернігова на 2018–2019 роки  зумовлена процесами модернізації національної системи культури в Україні, підвищенням її ролі у розвитку міста. Через фінансово-економічну нестабільність, нерівномірність бюджетних витрат, соціальну розмежованість у суспільстві недостатньо забезпечені культурні потреби населення.

Загальна спрямованість модернізації культури полягає у приведенні її у відповідність до потреб сучасного життя, цілеспрямованої орієнтації на задоволення культурних запитів українців загалом, чернігівців зокрема.

У запропонованій Програмі визначені стратегічні пріоритети розвитку культури міста, організаційні засади її реалізації та обґрунтовані ресурсні потреби.

У Програмі представлений комплекс матеріально-технічних, управлінських проектів із визначенням шляхів їх реалізації та джерел фінансування. У ній максимально враховано суспільні затребуваності населення щодо забезпечення культурних послуг, які б відповідали сучасним тенденціям глобалізації, розвитку науково-інформаційних технологій.

Програма  покликана суттєво змінити та розширити культурний простір  міста. Її пріоритетними напрямами стали:

–     дослідження, збереження та популяризація матеріальної та  нематеріальної культурної спадщини;

–     інформаційне забезпечення жителів, комп’ютеризація закладів культури;

–     сприяння вільному доступу жителів до інформації, вітчизняних та світових інформаційних  ресурсів;

–     естетичне виховання дітей та молоді;

– організація змістовного дозвілля;

– створення та підтримка осередків національних творчих спілок;

– зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури;

– кадрове забезпечення сфери культури, соціальний захист працівників культури.

Реалізація зазначених напрямів сприятиме досягненню стратегічної мети – розвитку галузі  культури Чернігова.

Очікувані результати реалізації заходів Програми, методи оцінювання їхньої ефективності

         Основними результатами розвитку галузі культури  будуть системні позитивні зміни її якості, зокрема:

– оптимізація мережі закладів культури відповідно до потреб населення;

– створення системи виявлення, відбору та підтримки обдарованої молоді;

– здійснення умов для реабілітації та інтеграції в суспільство осіб з інвалідністю;

– оновлення якості підготовки працівників культури, системи неперервної освіти протягом усього життя з урахуванням вимог сучасного інформаційно-технологічного суспільства;

– поліпшення соціально-економічного становища працівників культури, морального і матеріального стимулювання їхньої професійної діяльності;

– підвищення рівня та якості послуг в галузі культури через поширення прогресивного міжнародного досвіду. Оцінювання ефективності результатів буде здійснюватися шляхом запровадження системного моніторингу якості культури на всіх рівнях.

Онлайн трансляції
Бюджет участі
Місто легенд
Створення ОСББ
Чернігів, купуй рідне!