Офіційний веб-портал
Чернігівської міської ради

Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія сайту
Знайти
24 червня 2019 р.

ПРОГРАМА УПРАВЛІННЯ БОРГОМ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ МІСТА ЧЕРНІГОВА НА 2018 РІК

ПРОГРАМА УПРАВЛІННЯ БОРГОМ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ МІСТА ЧЕРНІГОВА НА 2018 РІК

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

На підставі рішення Чернігівської міської ради від 29 вересня 2016 року № 11/VII-11 “Про здійснення запозичення до міського бюджету міста Чернігова шляхом залучення кредиту НЕФКО” та погодження обсягу та умов здійснення запозичення (лист Міністерства фінансів України від 03.11.2016 № 31-12010-20-21/31132) та укладеного кредитного договору між Чернігівською міською радою та Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) від26.12.2016 № ESC 9/16 у 2017 - 2018 роках планується здійснити місцеве зовнішнє запозичення до бюджету розвитку міського бюджету м. Чернігова на суму 11 368,1 тис грн терміном на 5 років (включаючи період відстрочки до 1 року від дати підписання кредитного договору, але не більше 6 місяців після завершення реалізації енергоефективних заходів) з фіксованою відсотковою ставкою за користування кредитними коштами у розмірі 3,0 відсотка річних.

Повернення кредитних коштів здійснюватиметься 16 рівними щоквартальними платежами, відповідно до умов кредитного договору, починаючи після завершення періоду відстрочки. Кінцевий термін розрахунку – 2021 рік.

Мета Програми

Ефективне управління фінансовим ресурсом міського бюджету міста Чернігова для попередження фінансового ризику та своєчасного і повного виконання Чернігівською міською радою та її виконавчими органами зобов’язань за місцевим боргом.

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

Основними шляхами виконання Програми є:

-  забезпечення виконання загального фонду та бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету м. Чернігова;

-  недопущення заборгованості в процесі погашення місцевого боргу та платежів з його обслуговування.

Загальні обсяги платежів з обслуговування боргу міського бюджету міста Чернігова, що мають бути здійснені у 2018 році, прогнозуються на рівні 1 762,2 тис. грн, у тому числі: коштами загального фонду міського бюджету – 341,1 тис. грн, коштами спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку) – 1 421,1 тис. гривень.

Найбільшу питому вагу в обслуговуванні боргу міського бюджету протягом 2018 року становитиме повернення основної суми боргу в розмірі 1 421,1 тис. грн, сплата відсотків складатиме 341,1 тис. гривень.

Онлайн трансляції
Бюджет участі
Місто легенд
Створення ОСББ
Чернігів, купуй рідне!