Офіційний веб-портал
Чернігівської міської ради

Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія сайту
Знайти
18 червня 2019 р.

Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки

Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

В сучасному громадянському суспільстві зросла соціальна активність людей та з’явились активісти, які мають бажання долучатись до вирішення проблем суспільства. Зокрема у людей, які постійно проживають у м. Чернігів, виникають ідеї, як покращити своє місто, район чи вулицю.

В той же час чинне законодавство не дає чітких орієнтирів щодо залучення громадян до процесів місцевого управління та формування бюджету, хоча й пропонує деякі механізми, які можуть бути застосовані при залученні громадських активістів до процесів управління на місцях (громадські слухання, громадські ради, місцеві ініціативи). У той же час, на сьогодні має місце низький рівень довіри до всієї влади, у тому числі і до місцевої.

Таким чином, соціальна активність суспільства вимагає від Чернігівської міської ради створення дієвих інструментів співпраці з власною громадою та долучення громадськості до вирішення місцевих проблем.

Найбільш вдалим світовим досвідом щодо технології залучення громадян до процесу вироблення та прийняття рішень є використання громадського бюджету (бюджету участі) на місцевому рівні, запровадження якого м. Чернігів відбулося в рамках реалізації Міжнародною громадською організацією “Фундація українсько-польської співпраці ПАУСІ” Проекту “Партиципаторний бюджет – можливості для підвищення громадської активності і встановлення належного партнерства з органами влади” за сприянням Польсько-Канадської Програми Підтримки Демократії DFATD.

Саме методологія партисипаторного бюджетування (від англ. participatory budgeting) як форма прямої демократії, що визначається як відкритий процес дискусії та прийняття рішень, в якому кожен мешканець населеного пункту має можливість подати власну пропозицію та шляхом голосування вирішити, у який спосіб витрачати частину місцевого бюджету є основою реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові відповідно до Положення, затвердженого рішенням Чернігівської міської ради від 28 серпня 2015 року (52 сесія 6 скликання), у рамках цієї Програми.

Таким чином, затвердження Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки сприятиме залученню громадян до бюджетного процесу, запровадженню процесу демократичного обговорення та прийняття рішень, у якому звичайні люди вирішуватимуть, як розподілити частину бюджету міста та допоможе зміцнити довіру громадян до місцевої влади.

Мета Програми

Метою Програми є створення та запровадження ефективної системи взаємодії влади та громадськості в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста Чернігів.

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки та етапи виконання Програми

Вирішення проблеми здійснюється шляхом розроблення механізму взаємодії структурних підрозділів Чернігівської міської ради та громадян в бюджетному процесі залучаючи населення до процесу прийняття рішень на місцевому рівні та розв’язуючи найбільш нагальні проблеми міста.

Виконання Програми розраховано на 2016 - 2020 роки і передбачає виконання відповідно до Положення про громадський бюджет (бюджет участі) у місті Чернігові, затвердженого рішенням Чернігівської міської ради від 28 серпня 2015 року (52 сесія 6 скликання) (далі – Положення), завдань та заходів, визначених у розділі 5 цієї Програми.

Анонси та оголошення

Онлайн трансляції
Бюджет участі
Місто легенд
Створення ОСББ
Чернігів, купуй рідне!