Офіційний веб-портал
Чернігівської міської ради

Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія сайту
Знайти
27 вересня 2019 р.

Хольченкова Наталія Миколаївна

У відповідності до рішення Чернігівської міської ради
від 26 вересня 2019 року № 45/VII-16                                                      
"Про обрання секретаря Чернігівської міської ради сьомого скликання"

Хольченкова Наталія Миколаївна  
           
обрана секретарем Чернігівської міської ради                  
сьомого скликання

 

Адреса: 14000, м.Чернігів, вул.Магістратська, 7 , каб. 48
Приймальня: каб. 47 
Телефон: (0462) 67-50-99

Основні функції та напрямки роботи:

Організовує підготовку сесій міської ради, питань, що вносяться на розгляд ради, забезпечує своєчасне доведення рішень міської ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням.

Сприяє депутатам міської ради у здійсненні їх повноважень.

Веде особистий прийом громадян.

Виконує повноваження секретаря виконавчого комітету міської ради.

У випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", скликає сесії міської ради, веде засідання ради та підписує протоколи сесій міської ради і прийняті нею рішення.

У разі дострокового припинення повноважень міського голови здійснює повноваження міського голови, зокрема:

- проводить засідання виконавчого комітету міської ради;

- підписує рішення виконавчого комітету;

- представляє міську раду та виконавчий комітет у стосунках з органами державної влади, місцевого самоврядування, установами, підприємствами, організаціями;

- укладає договори, вчиняє інші правочини від імені міської ради і виконавчого комітету відповідно до чинного законодавства;

- здійснює інші повноваження міського голови відповідно до чинного законодавства.

У межах діючого законодавства координує діяльність постійних та інших комісій міської ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.

У межах чинного законодавства відає питаннями:

- управління майном територіальної громади міста, зокрема, у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження комунального майна;

- житлового стану, оформлення квартирного обліку;

- приватизації житлового фонду;

- розподілу житлової площі, збудованої за рахунок централізованих та нецентралізованих коштів з дольовою участю підприємств, організацій, установ, фізичних осіб чи житлово-будівельних кооперативів;

- розподілом соціального житла, перерозподілом звільненої житлової площі службового житла, для тимчасового проживання.

Підписує документи з питань приватизації житлового фонду:

- розпорядження щодо передачі житла у власність громадянам;

- свідоцтва про право власності на житло, дублікати свідоцтв про право власності на житло, свідоцтва про право власності на житло після внесення змін у відповідні свідоцтва, свідоцтва про право власності на житло після їх анулювання у випадках, передбачених законодавством;

- інші документи з питань приватизації житлового фонду.

Безпосередньо спрямовує, координує і контролює діяльність структурних підрозділів міської ради:

- фонду комунального майна;

- відділу квартирного обліку та приватизації житлового фонду;

- архівного відділу.

Очолює:

- атестаційну комісію Чернігівської міської ради;

- громадську комісію з житлових питань при виконавчому комітеті міської ради;

- комісію з питань приватизації житла;

- наглядову раду у сфері розподілу соціального житла;

- комісію із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків;

- інші організаційні комісії, комітети та ради, які створюються на виконання покладених обов’язків та повноважень.

Здійснює експертизу нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування.

Сприяє роботі комісій міської ради та її виконавчого комітету за профілем своєї діяльності.

Вносить пропозиції щодо кандидатур на посади керівників комунальних підприємств, установ та організацій підвідомчих галузей.

Вирішує за дорученням міського голови або міської ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її виконавчих органів.

 

Біографічна довідка Наталії Хольченкової

Онлайн трансляції
Бюджет участі
Місто легенд
Створення ОСББ
Чернігів, купуй рідне!