Офіційний веб-портал
Чернігівської міської ради

Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія сайту
Знайти
20 листопада 2020 р.

Ломако Олександр Анатолійович

секретар Чернігівської міської ради
      

Адреса: 14000, м.Чернігів, вул.Магістратська, 7 , каб. 38
Приймальня: каб. 48 
Телефон: (0462) 67-50-99 

Основні функції та напрямки роботи:

Організовує підготовку сесій міської ради, питань, що вносяться на розгляд ради, забезпечує своєчасне доведення рішень міської ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням.

Сприяє депутатам міської ради у здійсненні їх повноважень.

У межах чинного законодавства координує діяльність постійних та інших комісій міської ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.

Веде особистий прийом громадян.

Виконує повноваження секретаря виконавчого комітету міської ради.

У випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", скликає сесії міської ради, веде засідання ради та підписує протоколи сесій міської ради і прийняті нею рішення.

У разі дострокового припинення повноважень міського голови здійснює повноваження міського голови, зокрема:

 • проводить засідання виконавчого комітету міської ради;
 • підписує рішення виконавчого комітету;
 • представляє міську раду та виконавчий комітет у стосунках з органами державної влади, місцевого самоврядування, установами, підприємствами, організаціями;
 • укладає договори, вчиняє інші правочини від імені міської ради і виконавчого комітету відповідно до чинного законодавства;
 • здійснює інші повноваження міського голови відповідно до чинного законодавства.
   

Забезпечує реалізацію державної політики економічного і соціального розвитку міста, виконання повноважень виконавчих органів міської ради у галузі бюджету, фінансів, забезпечення стабільної роботи підприємств, ефективного використання усіх видів енергоносіїв та зменшення їх використання за рахунок упровадження енергозберігаючих технологій.

Координує діяльність виконавчих органів ради та організацій, установ у сфері грошово-кредитних відносин, бюджетній та податковій.

Забезпечує підготовку до розгляду міською радою проєктів міського бюджету та звіту про його виконання, змін до міського бюджету.

Сприяє в оприлюдненні затверджених міською радою відповідних програм, міського бюджету, звітів.

Координує роботу комісій з питань забезпечення наповнення бюджету, ефективного використання бюджетних коштів, розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету.

Координує роботу щодо залучення додаткових надходжень до міського бюджету та підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів для виконання спільних проєктів із фінансування комунальних підприємств, установ та організацій, що стосуються спільних інтересів територіальної громади.

Бере участь у розробці балансу фінансових ресурсів міста, аналізує і визначає тенденції розвитку фінансової бази міста, підписує фінансові, розрахункові документи та документи обов'язкової звітності.

Реалізує державну політику енергозбереження та енергоефективності, спрямованої на раціональне використання енергоносіїв в бюджетних установах і організаціях міста.

Забезпечує виконання повноважень виконавчих органів міської ради у галузі освіти та охорони здоров’я, розвитку культури, туризму та спорту.

Забезпечує:

 • виконання повноважень у сфері гуманітарного розвитку;
 • реалізацію у місті державної політики у галузі освіти, охорони здоров'я;
 • реалізацію молодіжної політики, організацію роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання;
 • популяризацію здорового способу життя та розвитку фізичної культури і спорту;
 • розвиток у місті культури та туризму;
 • захист сім’ї і молоді;
 • всебічний розвиток української культури та культури національних меншин, які мешкають на території міста Чернігова;
 • підготовку молоді до військової служби, проведення призову на військову та невійськову (альтернативну) службу.

Сприяє роботі:

 • творчих спілок, національно-культурних товариств, фондів;
 • земляцтв тощо.

Реалізує інформаційну політику, створює сприятливі умови для потенційних інвесторів та презентації економічного потенціалу міста.

Забезпечує:

 • інформаційну політику, спрямовану на відкритість та прозорість діяльності міської ради і її виконавчих органів;
 • встановлення та постійну підтримку партнерських зв’язків з іншими містами, в тому числі зарубіжних країн, та сприяє розвитку економічного, соціального та культурного співробітництва;
 • внесення пропозиції щодо укладання в установленому законодавством порядку договорів з іноземними партнерами на придбання продукції, виконання робіт або надання послуг за рахунок наявних коштів; 
 • застосування інноваційних підходів в органах місцевого самоврядування.

У межах чинного законодавства відає питаннями:

 • популяризації та брендінгу Чернігова на національному та міжнародному рівні;
 • розвитку підприємництва у місті, формування та реалізації єдиної державної політики у сфері розвитку ринкових структур та малого і середнього підприємництва.

Реалізує державну політику у сфері забезпечення організації надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування та комунальними підприємствами.


Безпосередньо спрямовує, координує і контролює діяльність структурних підрозділів міської ради:

 • прес-служби;
 • відділу звернень громадян;
 • відділу міжнародних відносин;
 • управління адміністративних послуг;
 • управління економічного розвитку міста;
 • фінансового управління;
 • управління освіти;
 • управління охорони здоров’я;
 • управління культури та туризму;
 • управління у справах сім’ї, молоді та спорту;

У межах діючого законодавства координує діяльність:

 • міського центру зайнятості;
 • міського управління Держпродспоживслужби.

Очолює:

 • комісію з ідентифікації і визначення обсягу соціальної реклами, демонтажу, обліку, зберігання і реалізації рекламних засобів зовнішньої реклами;
 • комісію з погодження розміщення тимчасових об’єктів на об’єктах благоустрою;
 • робочу групу з питань реалізації громадського бюджету (бюджету участі) в місті Чернігові;
 • комісію з організації роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг;
 • дорадчий комітет з питань підприємництва у м. Чернігові;
 • комісію з перевірки оздоровчих закладів щодо їх готовності до прийому дітей на літній відпочинок та оздоровлення;
 • міський оперативний штаб для координації дій щодо запобігання розповсюдженню захворювань на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції на території міста Чернігова;
 • координаційну раду з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу;
 • координаційну раду з питань протидії поширенню пияцтва, алкоголізму та наркоманії;
 • міську призовну комісію;
 • комісію з питань міської топонімії, охорони та збереження історико-культурного середовища м. Чернігова;
 • інші організаційні комісії, комітети та ради, які створюються на виконання покладених обов’язків та повноважень.

Здійснює експертизу нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування.

Вносить пропозиції щодо кандидатур на посади керівників комунальних підприємств, установ та організацій підвідомчих галузей.

Вирішує за дорученням міського голови інші питання, пов’язані з діяльністю міської ради та її виконавчих органів.
 

Онлайн трансляції
Бюджет участі
Місто легенд
Створення ОСББ
Чернігів, купуй рідне!